Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar

říjen 2014 – září 2015

1. Rekonstrukce komunikace Nová Pasířská, Vodní, Nádražní a U Balvanu

 • úprava či rekonstrukce existujících komunikací pro vozy i pěší

 • nová parkovací stání podél ul. Nová Pasířská, rekonstrukce současných (ul. Nová Pasířská a Nádražní)

 • výstavba cest pro pěší včetně dvou schodišť ve vnitrobloku

 • oprava uličních vpustí, některých šachet a úseků jednotné kanalizace

 • rekonstrukce kanalizačních přípojek panelových objektů v ul. Nová Pasířská

 • veřejné osvětlení v ulicích U Balvanu, Nádražní a Havlíčkova včetně nasvětlení přechodu pro chodce v ul. Vodní a přemístění přechodu pro chodce na křižovatce ul. Vodní – Havlíčkova.

ikona souboruSituační mapa - obytný soubor Nová Pasířská

Komunikace:

 • celoplošná obnova povrchu se zachováním šířky a směru tak, aby byly lépe odvedeny dešťové vody do stávajících, či rekonstruovaných uličních vpustí.

Chodníky pro pěší a pojížděné (ul. Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu)

 • nový povrch chodníků z betonové dlažby

 • varovné a signální pásy u přechodů pro chodce

Chodníky pro pěší v místě zeleně (ve vnitrobloku podél hřiště pro míčové hry, u Nové Pasířské a k ulici Nádražní)

 • nové chodníky v místech vyšlapaných pěšin v zeleni včetně dvou terénních schodišť – povrch z betonové dlažby

Nové parkovací plochy (nová parkovací stání v místě zeleně – ul. Nová Pasířská)

 • nová parkovací stání - rozšíření existujících – povrch z betonové dlažby

 • dvě nová stání pro imobilní občany

Rekonstrukce parkovacích ploch (ul. Nová Pasířská a Nádražní)

 • nový povrch z betonové dlažby

 • zachované dopravní značení

 • 12 stávajících stání pro imobilní občany

Rekonstrukce šachet a poklopů - komunikace

 • čištění stok, pěti kanalizačních šachet a 18 uličních vpustí  

 • oprava 18 uličních vpustí, kompletní rekonstrukce (12)

 • oprava kanalizace obetonováním

 • rekonstrukce 19 kanalizačních šachet

 • oprava, výšková úprava či výměna poklopů povrchových znaků armatur

Rekonstrukce šachet a poklopů – chodníky

 • čištění a oprava čtyř vpustí

 • čištění a oprava tří kanalizačních šachet

 • rekonstrukce dvou kanalizačních šachet

 • oprava, výšková úprava či výměna poklopů povrchových znaků armatur

Rekonstrukce přípojek kanalizace (ul. Nová Pasířská)

 • rekonstrukce splaškových kanalizačních přípojek od panelových objektů podél ulice

 • rekonstrukce 14 revizních šachet

Veřejné osvětlení v ul. U Balvanu, Nádražní a Havlíčkova

 • výměna dožilého veřejného osvětlení za moderní LED svítidla včetně kabelových rozvodů

Osvětlení přechodu pro chodce a přeložky kabelů

 • doplnění u přechodu pro chodce v ulici Vodní na křižovatce s ul. Nová Pasířská

 • přeložky kabelů VN v ul. Nová Pasířská zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.

Kácení zeleně

 • kácení dřevin nad rámec dendrologického průzkumu

 • odfrézování jejich pařezů

Demolice

 • odstranění tří betonových laviček s dřevěnými sedáky a betonovými patkami včetně betonové plochy

2. Přístřešky pro kontejnery

 • výměna a doplnění kontejnerových přístřešků zamykatelných
 • přístřešek pro kontejnery – osmimístný (cca 6,2 x 4,4 m), šestimístný (cca 4,8 x 4,4 m a cca 10,2 x 1,8 m), třímístný (vel. cca 5,2 x 1,8 m).
 • obvodová a nosná konstrukce z hladkých betonových tvarovek
 • pultové střechy
 • zpevněné plochy ze zámkové dlažby

Komunikace a zpevněné plochy

 • výstavba nových dlážděných ploch u vstupů do přístřešků z betonové dlažby
 • okapové zasakovací plochy ze štěrkodrti kolem přístřešků
 • úprava travnatých ploch

Kácení zeleně

 • kácení tří dřevin nad rámec dendrologického průzkumu
 • odstranění jejich pařezů

Demolice

 • demolice současných 11 ocelových přístřešků včetně zábradlí a klepadla na koberce

3. Rekonstrukce zeleně

 • kácení a ošetření dřevin podle výsledků dendrologického průzkumu
 • odstranění pařezů
 • výsadba nové zeleně

Cena projektu bez DPH celkem: 22.997.607 Kč

ikona souboruOsazovací plán obytného souboru Nová Pasířská (mapový podklad) 

Kontaktní osoby

 • Ing. Martin OBR, hlavní stavbyvedoucí zhotovitele STRABAG a.s.
  tel.: 485 123 455
 • Jiří Hovorka, stavbyvedoucí zhotovitele STRABAG a.s.
  tel.: 606 604 856
 • Aleš Brynda, technický dozor stavebníka
  tel.: 608 022 066
 • Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby MMJN
  e-mail: sluka@mestojablonec.cz;  tel.: 483 357 120
 • Radka Poprová, oddělení investiční výstavby MMJN
  e-mail: poprova@mestojablonec.cz;  tel.: 483 357 165
 • Ing. Luboš Kousal, oddělení investiční výstavby MMJN
  e-mail: kousal@mestojablonec.cz;  tel.: 483 357 402

Tiskové zprávy k projektu

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 23.10.2014 9:46:17 - aktualizováno 4.3.2015 17:08:46 | přečteno 2399x | Petr Vitvar
load