Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je zodolnění stanice IZS pro řešení mimořádných událostí: nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy, průmyslu, obytné i veřejné budovy i život obyvatel. Hlavní aktivity projektu jsou: stavba, stavební úprava, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice IZS za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádných událostí tak, aby mohla plnit svůj úkol v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složky IZS k mimořádné události.
  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 3 405 323,57 Kč
  • Výše dotace: 3 064 791,21 Kč (z toho: EU 2 894 525,03 Kč a ČR 170 266,18 Kč)
  • Fyzická realizace: 2021

V rámci zodolnění hasičské zbrojnice Kokonín dojde k těmto stavebním úpravám a vybavení:

  • zateplení včetně výměny garážových vrat, vstupních dveří a některých oken. Zateplení je nutno provést kvůli nebezpečí promrzání objektu, kde hrozí nebezpečí zamrznutí vody v cisterně, provozních kapalin a v extrémních mrazech i pohonných hmot.
  • výměna výjezdových vrat z garáží je nutná především kvůli zvýšení akceschopnosti jednotky. Stávající dřevěná vrata jsou těžce manipulovatelná i při mírně nepříznivých podmínkách.
  • zvětšení kapacity šatny pro jednotku. V současné době je v objektu kapacitně nevyhovující šatna, což v okamžiku zásahu působí problémy, neboť zasahující jednotka má omezený čas na výjezd. V období sněhových srážek je nutné často sušit oděvy, a to není v promrzlé garáži možné, stejně tak převlékání se.
  • nástupní plocha před budovou zbrojnice je nedostatečná a nevyhovující. Je nutné rozšíření kvalitní nástupní plochy.

Požární zbrojnici je nutno vybavit záložním zdrojem elektrické energie kvůli zajištění akceschopnosti jednotky při výpadku dodávek elektrické energie, což je v naší oblasti jev, který doprovází většinu mimořádných událostí.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Vytvořeno 1.12.2020 12:56:05 | přečteno 285x | Petr Vitvar