Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou – navazující investice

, autor: ZŠ Pasířská
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání v oblasti přírodních věd na základní škole Pasířská 72 v Jablonci nad Nisou, ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 1 272 932,15 Kč
  • Výše dotace: 1 078 136,95 Kč (z toho: EU 1 018 240,45 Kč; ČR 59 896,50 Kč)
  • Fyzická realizace: červenec – září 2022

Pro zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání budou na základní škole modernizovány kabinety fyziky a matematiky a chemie a matematiky, včetně skladu. Projekt naplňuje specifický cíl 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, podporované opatření Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách. Jedná se o stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčové kompetenci přírodní vědy.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 8.9.2021 9:04:11 | přečteno 331x | Petr Vitvar
load