Moderní inovativní škola

, autor: Jiří Endler
Cílem projektu je vytvořit v ZŠ Na Šumavě nové odborné učebny pro vzdělávání žáků a zajistit co nejvyšší bezbariérovost školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 19 185 098,28 Kč
  • Výše dotace: 11 677 611,73 Kč (z toho: EU 11 028 855,52 Kč a ČR 648 756,21 Kč)
  • Fyzická realizace: březen – září 2022

Předmětem projektu je vybudování učebny angličtiny ve staré budově, rekonstrukce učebny chemie/fyziky v nové budově a vybudování venkovní přírodovědné učebny na zahradě školy, včetně výstavby altánu, výsadby keřů a ovocných stromů. Součástí projektu je vyřešení částečné bezbariérovosti základní školy, a to dvěma výtahy, vybudování rampy ke dvěma objektům školy, přístupového chodníku k venkovnímu pavilonu a stavební úpravy některých toalet na bezbariérové.

Články k projektu

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Vytvořeno 12.2.2021 11:03:28 | přečteno 331x | Petr Vitvar
load