Moderní inovativní škola – navazující investice

, autor: ZŠ Na Šumavě
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a řemeslných oborů a přírodních věd na základní škole v Jablonci nad Nisou, Na Šumavě 43, ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 3 809 133,63 Kč
  • Výše dotace: 2 206 645,98 Kč (z toho: EU 2 084 054,53 Kč; ČR 122 591,45 Kč)
  • Fyzická realizace: červen – říjen 2022

Pro zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání budou na základní škole modernizovány kabinety anglického jazyka, fyziky a chemie včetně skladu a odborná učebna pro výuku praktických činností - cvičná kuchyň. Součástí projektu je také realizace bezbariérovosti jídelny pomocí instalace plošiny.

Projekt naplňuje specifický cíl 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, podporované opatření Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách. Jedná se o stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

  • komunikace v cizích jazycích
  • technické a řemeslné obory
  • přírodních vědy

Další informace

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 8.9.2021 8:57:23 | přečteno 236x | Petr Vitvar
load