Individuální projekty IROP/OPZ

Individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Moderní inovativní škola

, autor: Jiří Endler
Cílem projektu je vytvořit v ZŠ Na Šumavě nové odborné učebny pro vzdělávání žáků a zajistit co nejvyšší bezbariérovost školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
12.2.2021 11:03:28 | přečteno 251x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je zodolnění stanice IZS pro řešení mimořádných událostí: nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy, průmyslu, obytné i veřejné budovy i život obyvatel. Hlavní aktivity projektu jsou: stavba, stavební úprava, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice IZS za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádných událostí tak, aby mohla plnit svůj úkol v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složky IZS k mimořádné události.
1.12.2020 12:56:05 | přečteno 355x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

Projekt se zaměřuje na zpracování Strategického a akčního plánu města Jablonec nad Nisou a zavedení MA21
1.4.2020 10:15:53 | přečteno 202x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Montessori, tak aby byl pokryt narůstající zájem o předškolní vzdělávání. V současné době má MŠ kapacitu 60 dětí, přístavbou dojde k nárůstu na 76 dětí, tedy k celkovému navýšení kapacity o 16 dětí.
2.12.2019 11:45:56 | přečteno 877x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 2.12.2019 11:40:15 | přečteno 716x | Petr Vitvar
load