Individuální projekty IROP/OPZ/NPO

Individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa

, autor: Petr Vitvar

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti systému veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou.

12.9.2022 10:12:37 | přečteno 108x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Moderní inovativní škola

, autor: Jiří Endler
Cílem projektu je vytvořit v ZŠ Na Šumavě nové odborné učebny pro vzdělávání žáků a zajistit co nejvyšší bezbariérovost školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
12.2.2021 11:03:28 | přečteno 298x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je zodolnění stanice IZS pro řešení mimořádných událostí: nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy, průmyslu, obytné i veřejné budovy i život obyvatel. Hlavní aktivity projektu jsou: stavba, stavební úprava, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice IZS za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádných událostí tak, aby mohla plnit svůj úkol v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složky IZS k mimořádné události.
1.12.2020 12:56:05 | přečteno 405x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

Projekt se zaměřuje na zpracování Strategického a akčního plánu města Jablonec nad Nisou a zavedení MA21
1.4.2020 10:15:53 | přečteno 235x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Montessori, tak aby byl pokryt narůstající zájem o předškolní vzdělávání. V současné době má MŠ kapacitu 60 dětí, přístavbou dojde k nárůstu na 76 dětí, tedy k celkovému navýšení kapacity o 16 dětí.
2.12.2019 11:45:56 | přečteno 983x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 2.12.2019 11:40:15 | přečteno 859x | Petr Vitvar
load