Dotace ČR

Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května - silnice I/14

, autor: archiv MMJN
Cílem projektu je propojení centra města JNN přes Jablonecké Paseky až k hranicím katastru obce Lučany nad Nisou. Dojde k převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská. Stavba je součástí cyklotrasy ODRA-NISA.
7.9.2021 14:29:46 | přečteno 248x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Přírodní zahrada MŠ Husova v Jablonci nad Nisou

, autor: Alena Purmová
V rámci projektu je řešena přeměna zahrady mateřské školy Husova v Jablonci nad Nisou (Kapička) v zahradu v přírodním duchu. Cílem projektu je vytvořit zdravé a inspirující přírodní prostředí v prostorách zahrady mateřské školy, které umožní smysluplnou celoroční realizaci každodenního programu a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. V rámci realizace bude např. vytvořena terénní modelace, zahrada bude doplněna o přírodní prvky a nový mobiliář, dojde k výsadbě nových rostlin apod.
17.8.2020 17:38:52 | přečteno 373x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Přírodní zahrada MŠ Josefa Hory v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Předmětem projektu je revitalizace zahrady v přírodním stylu u mateřské školy Josefa Hory v Jablonci nad Nisou (Mšeňáček). Cílem projektu je přeměnit současnou zahradu mateřské školy v inspirativní krajinný prostor vhodný pro realizaci environmentálních aktivit, k celoročnímu pobytu dětí ve venkovním prostředí, jak pro řízenou činnost, tak pro volnou hru dětí. V zahradě MŠ budou využity zejména přírodní materiály a prostor bude doplněn přírodními prvky – např. kameny, kmeny stromů apod. Dojde k založení záhonků a výsadbě rostlin, pořídí se kompostéry, vznikne herní balanční kopec s tunelem a proutěný tunel s domečkem apod.
17.8.2020 17:39:07 | přečteno 277x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43

, autor: Petr Vitvar
Cílem projektu je rekonstrukce interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43 v Jablonci nad Nisou.
17.8.2020 17:27:39 | přečteno 439x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pořízení elektromobilů pro Magistrát města Jablonec nad Nisou

, autor: archiv MMJN
Předmětem projektu je pořízení 2 ks vozidel s pohonem elektro kategorie M1 pro statutární město Jablonec nad Nisou. Vozidla budou sloužit jako referentská – zaměstnanci magistrátu je budou využívat k zajišťování svých pracovních činností. Realizace projektu přispěje ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě.
17.8.2020 17:10:13 | přečteno 242x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. - navazující investice

, autor: archiv MMJN

V návaznosti na rozsáhlou investiční akci realizovanou z rozpočtu města, výstavbu Pavilonu intenzivní medicíny (PIM), je nezbytné realizovat další navazující investice. Jedná se o pořízení 2 ks generátorů jako náhradního zdroje z důvodu nedostatku kapacity, rozšíření hospodářského vjezdu do areálu, nová parkovací místa a rekonstrukci nástupní požární plochy.

2.12.2019 11:37:43 | přečteno 344x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nezakopni o paragraf 2019

, autor: ZŠ Kamenná

Cílem projektu je pomoci dětem, které se dostaly do střetu se zákonem nebo mají jiné zvláštní potřeby související s jejich výchovou a začleněním do společnosti. Celý projekt a aktivity povedou ke snížení rizikového chování a recidivy dětí.

16.7.2019 12:55:43 | přečteno 514x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Stavebně historický průzkum městských lázní

, autor: archiv MMJN

Předmětem projektu „Městské lázně č. p. 430, Jablonec nad Nisou – stavebně historický průzkum“ je stavebně historický průzkum a dokumentace objektu městských lázní, které jsou nemovitou kulturní památkou.

10.5.2019 9:25:55 | přečteno 314x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Oprava pomníku obětem 1. světové války

, autor: archiv MMJN

Cílem projektu „Jablonec nad Nisou – oprava pomníku obětem 1. světové války” v Lukášově je důstojně uctít památku těch, kteří se z 1. světové války nevrátili, válečných obětí a někdejších jabloneckých obyvatel.

6.5.2019 9:47:39 | přečteno 1005x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Judo aréna v Jablonci nad Nisou

, autor: Radka Poprová

V rámci zlepšení podmínek pro sportovce využívajících sportovní areál Střelnice v Jablonci nad Nisou a snahy vybudovat odpovídající prostředí pro oddíl Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s. byla jako nejvhodnější zvolena rekonstrukce stávajícího objektu, který je součástí souboru budov lehkoatletické haly Střelnice v Jablonci nad Nisou, včetně vybudování nástavby.

23.4.2019 9:32:39 | přečteno 1575x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 11.4.2019 9:37:27 | přečteno 1106x | Petr Vitvar
load