Projekty

Projekty města

Investiční stavby

Investiční projekty z rozpočtu města

Dotace ČR

Projekty realizované s finanční spoluúčastí z českých zdrojů.

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období Evropské unie 2014 – 2020.

Individuální projekty IROP

Individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Projekty OPŽP 2014-2020

Projekty spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Jablonec nad Nisou - zóna Žižkův Vrch a okolí.

Revitalizace školních hřišť

Revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, přičemž 15 z nich se nachází v Jablonci nad Nisou.

Místní Agenda 21

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. 

Evropská investiční banka

Projekty realizované s finanční dotací z Evropské investiční banky (EIB) proběhly v Jablonci nad Nisou v letech 2005 - 2007.

load