Projekty pro výběrové řízení 2023

Seznam významných výběrových řízení plánovaných v roce 2023. Aktuální informace o zakázkách naleznete na Profilu zadavatele.

Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady -- lokalita „JIH" a „WC sever"

 • Jedná se o výstavbu modulových dřevěných objektů zázemí (WC, sprchy, šatny, občerstvení) včetně okolí a workoutového hřiště, které vzešly z architektonické soutěže a nahradí stávající nevyhovující objekty WC, objekt občerstvení a doplní prostor o zázemí dětského hřiště a cvičební prvky
 • Předpokládaná doba realizace: říjen 2023 -- duben 2024
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 17 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal, tel: 483 357 402, e-mail:

Revitalizace sídliště Šumava I. etapa -- ul. Jeronýmova a hřiště v ul. Spojovací

 • Rekonstrukce ul. Jeronýmova včetně nových parkovacích stání, opěrných zdí, kontejnerových stání, výstavby dětského hřiště, cvičební prvky, rekonstrukce hřiště v ul. Spojovací, veřejného osvětlení, úpravu zeleně, úpravu a výstavbu nových pěších komunikací a umístění nového městského mobiliáře
 • Předpokládaná doba realizace: duben 2023 -- listopad 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 28 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal, tel: 483 357 402, e-mail:

Lesopark Kokonín -- památník

 • Obnova žulového památníku obětem I. světové války v lesoparku Kokonín
 • Předpokládaná doba realizace: květen 2023 -- září 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 2 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal, tel: 483 357 402, e-mail:

ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou -- výměna oken

 • Jedná se o výměnu stávajících zdvojených dřevěných oken za okna plastová s trojsklem.
 • Předpokládaná doba realizace: červenec -- srpen 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 2,1 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ivana Dufková, tel: 483 357 350, e-mail:

ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou -- sanace vlhkého zdiva v 1.PP

 • Jedná se o stavební úpravy sanace vlhkého zdiva v interiéru a exteriéru v 1.PP objektu základní školy.
 • Předpokládaná doba realizace: květen -- říjen 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 7 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ivana Dufková, tel: 483 357 350, e-mail:

Odstavná plocha ul. Hluboká

 • Jedná se o vybudování nové odstavné plochy pro osobní automobily v místě stávajícího travnatého ostrůvku.
 • Předpokládaná doba realizace: červenec -- srpen
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 2,1 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ivana Dufková, tel: 483 357 350, e-mail:

Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou

 • Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající částečně zpevněné komunikace s možností parkování pro OA, rekonstrukci chodníku, včetně doplnění veřejného osvětlení a výsadby veřejné zeleně.
 • Předpokládaná doba realizace: červen - srpen
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 1,5 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ivana Dufková, tel: 483 357 350, e-mail:

Vodovod I. etapa -- ul. Na Palouku, Horní, Proseč nad Nisou

 • Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v ul. Na Palouku a části ul. Horní, včetně výstavby veřejných částí vodovodních přípojek, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou.
 • Předpokládaná doba realizace: červen - září
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 8 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Ivana Dufková, tel: 483 357 350, e-mail:

Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou

 • Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 249c-063 ul. Pod Kynastem v Jablonci nad Nisou nad železniční tratí Liberec -- Tanvald.
 • Předpokládaná doba realizace: 15.3. -- 14.7.2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 6 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Rekonstrukce lávky ul. Horská, Jablonec nad Nisou

 • Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce lávky ev.č.242d-061 ul. Horská v Jablonci nad Nisou nad železniční tratí Liberec -- Tanvald
 • Předpokládaná doba realizace: 17.4. -- 30.6.2022
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 1,1 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou

 • Předmět veřejné zakázky představuje vytvoření nové víceúčelové plochy ze zatravňovacích rohoží o celkové ploše 292 m2 s podložím ze štěrkodrti a opravu stávajícího asfaltového povrchu pod přístřešky na odpadové nádoby v ploše 49,0m2. Součástí stavby je přesun 1 stožáru veřejného osvětlení a osazení přístřešků pro kontejnery na komunální odpad
 • Předpokládaná doba realizace: od 5.6.2023 - 72 dnů
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 1,9 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Repase vitrážových oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou

 • Jedná se o zhotovení replik oken s vitrážemi ve veřejných prostorách budovy radnice a kancelářích ve 4. patře v západním křídle.
 • Předpokládaná doba realizace: červen -- září 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky 6,5 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč

 • Stavba řeší zkapacitnění vodojemu Horní Proseč ze 400 na 800 m3, která umožní výstavbu nových rodinných či bytových domů, které v současné době dostaly od SČVK STOP z důvodu nemožnosti zajistit požadovaný tlak dodávané pitné vody.
 • Předpokládaná doba realizace: srpen -- prosinec 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 10 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Odkanalizování ulice V Nivách, Cvrčkova, Jablonec nad Nisou

 • Jedná se o sdruženou investici s SVS a.s., město bude realizovat stavbu dešťové a splaškové kanalizace včetně přečerpávací stanice a SVS a.s. zrealizuje rekonstrukci vodovodu.
 • Předpokládaná doba realizace: duben -- říjen 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 6,5 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Skatepark -- dodávka herních prvků

 • Předmětem veřejné zakázky je dodávka herních prvků skatebordingu v zatím neurčené lokalitě
 • Předpokládaná doba realizace: květen 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 1 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Komunikace U Přehrady

 • Jedná se o dokončení rekonstrukce silnice II.třídy U Přehrady, hlavním investorem je Liberecký kraj a město bude hradit pouze parkovací stání a část chodníků. Realizací výběrového řízení městské části bude pověřen Liberecký kraj
 • Předpokládaná doba realizace: duben - říjen 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 2,5 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Zuzana Bencová, tel: 483 357 282, e-mail:

Opěrná zeď Horní náměstí

 • Jedná se o opravu části opěrné zdi s kamenným obkladem pod Horním náměstím v ulici Pod Baštou
 • Předpokládaná doba realizace: duben - prosinec 2023
 • Předpokládaná hodnota zakázky: 22,7 mil. Kč vč. DPH
 • Kontaktní osoba: Radka Poprová, tel: 483 357 165, e-mail:
Vytvořeno 16.1.2023 9:25:19 | přečteno 126x | Petr Vitvar
load