Projekty pro výběrové řízení 2022

Projekty připravené pro vyhlášení výběrového řízení v roce 2022

Dešťová kanalizace centrum I. et. 3. část

 • Obnova povrchů nad vybudovanou dešťovou kanalizační stokou v ul. Průmyslová.
 • Realizace: duben - říjen
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 7

Generála Mrázka - povrchy

 • Jedná se o realizaci definitivních povrchů po rekonstrukci plynovodu a splaškové kanalizace ve stejném režimu jako předchozí etapy.
 • Realizace: červenec
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 2,35

Komunikace Lesní

 • Rekonstrukce druhé části ulice Lesní od železničního přejezdu až po křižovatku s ulicí Lesní Stezka, Liliová. Po křižovatku s ul. Zelenou bude komunikace rozšířena na 6,0 m, parkovací zálivy š. 2,0 m, jednostranný chodník š. 2,0. Od křižovatky s ul. Zelenou po křižovatku s ul. Liliovou bude komunikace ve stejné šířce. Přechod financování se týká aktualizace projektové dokumentace dešťové kanalizace a zasmluvněné přeložky sdělovacích kabelů.
 • Realizace: duben - září
 • Příprava: Dufková
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 11,3

Komunikace Sportovní

 • Přeložka komunikace Sportovní zajistí bezproblémové najíždění sportovců a obslužného personálu do sportovního areálu Břízky. Rozsah stavby - rekonstrukce stávající komunikace od vjezdu na fotbalový stadion Břízky až za zahrádky, přeložená komunikace vede lesem od zahrádek k napojení na stávající asfaltové kolečko.
 • Realizace: září - prosinec
 • Příprava: Bencová
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 8

Lesopark Kokonín - památník

 • Výdaje na realizaci obnovy památníku v lesoparku Kokonín.
 • Realizace: září - říjen
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 2

MŠ 28. října - výměna oken přístavba

 • Jedná se o dokončení výměny oken v MŠ 28.října. V roce 2020 byla vyměněna okna v historické části budovy a ke kompletnímu dokončení je třeba vyměnit okna v přístavbě.
 • Realizace: červenec- srpen
 • Příprava: Bencová
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 3

MŠ Husova - přírodní zahrada

 • Finanční prostředky převedené přechodem financování z loňského roku na dokončení dané akce. Vzhledem k tomu, že bylo z technologických důvodů nutné nechat jádro dostatečně vyzrát, bude v r. 2022 roce proveden na fasádě břízolit.
 • Realizace: červenec - srpen
 • Příprava: Dufková
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 1,3

Přehrada - objekty zázemí

 • Jedná se o výstavbu dřevěných objektů zázemí (WC, sprchy, šatny, občerstvení) ve třech lokalitách, jejichž návrh vzešel z architektonické soutěže a nahradí současné nevyhovující sociální zařízení a nejednotné objekty občerstvení návštěvníků.
 • Realizace: říjen - prosinec
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 5

Radnice - vitrážová okna

 • Dokončení repase oken na radnici. V této etapě se jedná o vitrážová okna ve veřejných prostorech (chodby, schodiště).
 • Realizace: červenec - září
 • Příprava: Bencová
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 2,5

Most Luční

 • Kompletní rekonstrukce mostu v ulici Luční
 • Realizace: červenec - říjen
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 4

Revitalizace sídliště Šumava 1. etapa

 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci. Součástí akce je rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně.
 • Realizace: květen - listopad
 • Příprava: Kousal
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 25

ZŠ Arbesova - hřiště (1. etapa)

 • Rekonstrukce hřišť a sportovních ploch v areálu ZŠ Arbesova
 • Realizace: červenec - prosinec
 • Příprava: Bencová
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 15

ZŠ Montessori 5. květen

 • Realizace nové učebny pro ZŠ Montessori
 • Realizace: červenec - srpen
 • Příprava: Bencová
 • Odhadované náklady (mil. CZK): 1
Vytvořeno 16.3.2022 9:13:27 | přečteno 673x | Petr Vitvar
load