Pravidla pro veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem

Veřejné zakázky malého rozsahu

Finanční limit veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby – do 2 mil. Kč bez DPH, na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH (rozhodující je předpokládaná cena zakázky).

Veřejné zakázky malého rozsahu se řídí ikona souborusměrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 26/2016 k veřejným zakázkám a jsou zadávány v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přímé zadání zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu lze ve výjimečných případech zadat přímo určenému dodavateli bez postupu dle příslušných článků směrnice. Přímé zadání zakázky musí být dostatečně odůvodněno a rozhoduje o něm Rada města.

Zákonné veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní

Podlimitní veřejné zakázky

Finanční limit podlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby – od 2 mil. Kč bez DPH vč. do 5.494.664 Kč bez DPH, na stavební práce – od 6 mil. Kč bez DPH do 137.366.600 Kč bez DPH (rozhodující je předpokládaná cena zakázky).

Zjednodušené podlimitní řízení lze použít na dodávky a služby – od 2 mil. Kč bez DPH do 5.494.664 Kč bez DPH, na stavební práce – od 6 mil. Kč bez DPH do 50 mil. Kč bez DPH

Nadlimitní veřejné zakázky

Finanční limit nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby – od 5.494.664 Kč bez DPH, na stavební práce – od 137.366.600 Kč bez DPH (rozhodující je předpokládaná cena zakázky).

Další informace

  • Profil zadavatele
    Elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
  • Zneaktivněný profil zadavatele
  • Věstník veřejných zakázek
    Pro vyhledání zakázek pro statutární město Jablonec nad Nisou vyplňte IČ zadavatele (číslem 00262340) a datum uveřejnění od požadovaného data
Vytvořeno 25.4.2012 16:50:36 - aktualizováno 11.9.2017 17:44:02 | přečteno 8639x | Petr Vitvar
load