Zástavba dnešního autobusového nádraží

Vymezení řešeného území: Ohraničení tokem Nisy, jižní hranou stávající zástavby ulic Jiráskovy a Podhorské.

Širší vztahy

  • Území spadá do Městské památkové zóny - dosud nekoncepčně využívané území, dopravně zklidněná poloha se snadnou dopravní dostupností, technická řešitelnost zástavby i při současně uváděné hladině Q100 Nisy, výhodné napojení na infrastrukturu realizovanou při rekonstrukci ul. 5. května, přemístění autobusového nádraží do areálu ČSAD u remíze
  • nestandardní řešení blokové zástavby - vnitrobloky odstavování vozidel, zástavba přiléhá k upraveným rekreačním plochám u Nisy
  • zdůraznění významu řeky s nábřežími s parkovou úpravou - dosud opomíjený městotvorný prvek
  • odkrytí Nisy v celé délce průběhu územím, doplnění vloženým jezem pro výškovou úpravu hladinu, zvýšení estetického působení, vytvoření příjemného mikroklimatu
  • výstavba přemostění Nisy směrem k okružní křižovatce Mostecká pro dopravní obsluhu území a pěší zpřístupnění odpočivných ploch
  • exponované a atraktivní místo - vysoké nároky na architekturu novostavby, smíšené bydlení v centru v propojení s přírodou, dopravní, terénní a sadové úpravy přilehlých ploch, nabídka služeb
  • návrh novostavby zakládá novou uliční frontu řadou čtyř až pětipodlažních objektů pro bydlení a integrovanou občanskou vybavenost
  • stavební program: objekty smíšeného bydlení A1 - A4, úpravy ploch vnitrobloku pro parkování a garážování vozidel, úpravy koryta vodoteče Nisy a parkové úpravy přilehlých ploch, úpravy dopravního řešení.

Fotogalerie - zástavba dnešního autobusového nádraží

Obrázek 1

 

Obrázek 2

 

Obrázek 3

 
 
Vytvořeno 16.5.2005 10:02:27 | přečteno 1917x | Petr Vitvar