Urbanistická studie širšího centra

Tento základní podklad byl zpracován v období od prosince 2003 do dubna 2004 sdružením architektů a urbanistů SAUL Liberec. Cílem studie bylo prokázat možnosti intenzivnějšího a atraktivnějšího využití území prostřednictvím městské polyfunkční a bytové zástavby s odpovídajícím podílem veřejné a izolační zeleně.

Vymezení řešeného území

 • Od severu: Anenské náměstí, ulice Dvorská a Lipanská, po obvodu stávajícího autobusového nádraží k ulici Mostecké
 • na východě: okolo zástavby ulice Mostecké, ulicemi Loveckou a Antala Staška až po železniční trať
 • z jihu: střídavě trasou železniční trati a ulicemi Lesní, Raisovou a Souběžnou
 • od západu: ulicemi V Aleji, Pražskou a U Zeleného stromu.

Vymezení hlavních úkolů

 • Určení nových částí území - bloků a návrh dopravní obslužnosti
 • přehodnocení indexů funkčního využití území
 • posouzení dopravní kostry ve vazbě na přemístění terminálu hromadné dopravy
 • návrh parcelace rozvoj. ploch.

Ve studii jsou respektovány

 • Kompaktnost blokové zástavby v návaznosti na území Městské památkové zóny a soulad s jejím zvláštním režimem
 • závazné prvky dopravní a technické infrastruktury
 • prvky ochranné a izolační zeleně
 • známé investiční záměry.

3D model - nadhled jihozápadní

Celková situace, obrázek se otevře v novém okně

Z obrázku je zřejmý přesný průběh hranic řešeného území. Tato základní studie byla v období podzimu 2004 rozpracována do podoby architektonických studií čtyř dílčích lokalit - Tržnice, Parkovací dům Kamenná, Terminál hromadné dopravy u remíze a Zástavba dnešního autobusového nádraží - viz další strany. V roce 2005 budou dále zpracovány a prezentovány architektonické studie Prostoru Tržního náměstí, Zástavby u okružní křižovatky U Zeleného stromu, Lokality pro bydlení Horská - Lesní a Studie řešení toku Nisy celým územím širšího centra Jablonce.

Vytvořeno 16.5.2005 10:01:21 | přečteno 2087x | Petr Vitvar