Terminál hromadné dopravy u remíze

Vymezení řešeného území: Ulice Pražská, V Aleji, Souběžná a Revoluční.

Širší vztahy

 • Umístění na jižním okraji centra města a Městské památkové zóny, v blízkosti okružní křižovatky U Zeleného stromu (křižovatka silnic 1. třídy I/14 a I/65), kontakt s železniční tratí Liberec - Tanvald, možnost přímého přestupního bodu mezi autobusy městské a dálkové dopravy a kolejové dopravy Regiotram Nisa
 • přímé napojení terminálu do OK U Zeleného stromu průjezdem hlavní halou areálu
 • pěší propojení terminálu s centrem města ve dvou výškových úrovních - atraktivní průchod obchodním centrem s východem přímo do Lidické ulice
 • úpravy hlavní haly: zřízení průjezdních otvorů ve štítových stěnách, dostavba haly směrem do ulice Pražské - obsluha, služby, občerstvení, kryté nástupní a výstupní plochy, možná expozice historických vozidel
 • parkovací plochy a plochy pro vozidla taxislužby v upraveném profilu ulice V Aleji
 • respektování objektů památkového zájmu
 • vertikální propojení se zastávkou Regiotramu Nisa do dvou výškových úrovní - spojovací chodník směr centrum, vlastní plocha otevřeného nástupiště
 • na místě původní haly u ulice V Aleji proveden objekt kompaktního, průhledného a pohledově odlehčeného zastřešení s možností zakomponování historicky zajímavých fragmentů
 • volné plochy uvnitř areálu využity pro odstavná stání čekajících autobusů
 • zahradnická úprava nepojízdných ploch a výsadba vzrostlých dřevin
 • požadované počty nástupišť lze na vymezenou plochu umístit
 • terminál je možno i za současného stavu silniční sítě a provozu na okružní křižovatce U Zeleného stromu napojit na stávající komunikace (podrobnější zpracování v analytické části dokumentace pro územní rozhodnutí - zpracovatel Valbek Liberec)
 • stavební program: odbavovací hala se soustředěnými službami areálu, otevřené plochy areálu, zastávka Regio­tramu Nisa, objekt ostrahy a taxislužby, podmiňující investice.

Fotogalerie - Terminál MHD

Obrázek 1

 

Obrázek 2

 

Obrázek 3

 
 
Vytvořeno 16.5.2005 10:02:11 | přečteno 2306x | Petr Vitvar