Širší centrum Jablonce

Významná investiční příležitost

Celkový pohled, obrázek se otevře v novém okněZákladem možnosti nabídnout v Jablonci investiční příležitosti je být připraven - z hledisek územního plánu, ujasněnosti koncepcí a určitého stupně zpracování projektových dokumentací - např. do stupně architektonických studií. Za tohoto stavu je pak možno reagovat i na případné dotační možnosti ať už z prostředků státního rozpočtu nebo z různých fondů Evropské unie. V posledních letech se to v Jablonci daří - vzpomeňme jen na Centrum obchodní spolupráce, Městskou sportovní halu, Spolkový dům, rekonstrukce komunikací Jiráskova, U Muzea, Smetanova, regeneraci části centra města (Dolní náměstí, ulice Soukenná a Dvorská) včetně kostela sv. Anny.

Důležité jsou samozřejmě i další věci - představa o druhu investorů a developerů, které chceme přilákat, stanovení prodejní ceny pozemků, zpracování a prezentace informačních podkladů, celkový způsob propagace záměru, zachycení celkových trendů českého stavebnictví (např. silný nárůst výstavby bytových domů), celkové komunálně-politické klima ve městě, umění nejen odborně, ale i mediálně rozlišit platnost a váhu k věci prezentovaných názorů. Důležité jsou i technické otázky - regulativy dle územního plánu a plánu Městské památkové zóny, upřesnění podmínek pro výstavbu v záplavových územích, dopravní strategie. Investiční příležitost je to však vskutku historická - v takovém rozsahu v centru města se objevuje poprvé od konce 19. či začátku 20. století. Jedná se o urbanistickou představu, jejíž kompletní naplnění je závislé na zájmu konkrétních investorů a jejíž časový horizont je spíše střednědobý.

Je však nutné mít takové představy. Tvorba projektů vyvolává poptávku po nich. Na strategické úrovni je třeba dělat dobré věci, na úrovni operační pak dělat věci dobře. A snažit se vyvarovat rizika, že i špatné věci se dají dělat dobře.

Vytvořeno 16.5.2005 10:04:48 | přečteno 1759x | Petr Vitvar