Řešení území Tržnice

Vymezení řešeného území: Vodoteč Nisy, ulice Kamenná, Lipanská.

Širší vztahy

  • Území spadá do Městské památkové zóny - doplnění šachovnicové osnovy stavebních bloků, zdůrazněný význam fenoménu vodního toku, atraktivní nárožní pozice, součást nového bloku Farského náměstí - Jiráskova ulice - Centrum obchodní spolupráce - muzeum - parkové plochy u Nisy
  • vytvoření vnitrobloku mezi muzeem a novým objektem - poklidné prostředí s vazbou na zahradu muzea
  • významné parkovací kapacity - podzemní parkovací stání
  • variabilně využitelný parter pro služby občanské vybavenosti, administrativu
  • originální architektonické řešení
  • vysoký standard bydlení v široké nabídce velikostních kategorií
  • výborná dopravní přístupnost
  • široká nabídka služeb ve vlastním objektu i v přilehlém okolí
  • aktivní využití volného času na přilehlých rekreačně využitelných plochách
  • stavební program: podzemní dvoupodlažní parkovací část objektu, předsazená patrová rampa pro vertikální propojení parkovací části, nadzemní část - pět podlaží domu smíšené funkce, úprava uliční sítě - nová trasa Lipanské ulice, úpravy ploch vnitrobloku se zakomponovaným původním obrysem ulice, úpravy koryta Nisy - snížená výška regulačních zdí, profilované koryto, vložení podélného jezu, parkové úpravy přilehlých ploch.

Fotogalerie řešení území Tržnice

Obrázek 1

 

Obrázek 2

 

Obrázek 3

 
 
Vytvořeno 16.5.2005 10:01:34 | přečteno 2343x | Petr Vitvar