Centrum obchodní spolupráce

Základní informace

Název stavby

Euroregion Nisa - Centrum obchodní spolupráce

Zadavatel

Město Jablonec nad Nisou

Inženýr stavby

Ing. Petr Šmakal

Zhotovitel

SKANSKA CZ a.s.

Přejímací organizace

Město Jablonec nad Nisou

Provozovatel

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Zpracovatel dokumentace pro stav. povolení

Ateliér 4 s.r.o.

Zpracovatel realizační dokumentace

Ateliér 4 s.r.o.

Zpracovatel zadávací dokumentace pro VŘ

Miroslav Kroutil K DEVELOP Liberec

Zahájení stavby

2. 7. 2004

Dokončení stavby

29. 11. 2005

Financování stavby:

Celková smluvní cena díla bez DPH včetně rezervy 10%, z toho

92.167.867 CZK

100%

- příspěvek z programu PHARE CBC 2002

66.600.000 CZK
(2,25 mil.EUR)

72%

- podíl hrazený z českých zdrojů, z toho

25.567.867 CZK

28%

- město Jablonec n. N.

23.567.867 CZK

- Liberecký kraj

2.000.000 CZK

Centrum obchodní spolupráce se stane součástí areálu Eurocentra. Jedná se o členitou budovu s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. V nově vybudovaných prostorách s bezbariérovým přístupem se nachází:

 • víceúčelový sál - může sloužit k výstavním, kongresovým a společenským účelům (a to i mezinárodního charakteru, je vybaven tlumočnickými kabinami), s kapacitou až 545 míst,
 • malý sál a salónek - umístění těchto prostor umožní využívat je samostatně pro komornější akce nebo je propojit v rámci jedné akce s víceúčelovým sálem,
 • administrativní část - kde se nachází kanceláře, učebny a jednací prostory, v přízemí obchodní plochy,
 • restaurant (gastrocentrum) - zázemí gastrocentra umožňuje obsluhovat více konzumačních míst, funguje také jako samostatná restaurace,
 • foyer s fotogalerií - je vstupním prostorem stavby a spojuje všechny její části,
 • podzemní spojovací krček - propojuje nový objekt Centra obchodní spolupráce a Pavilon A, který v současné době prochází rekonstrukcí a umožní pohodlný přesun návštěvníků mezi oběma objekty.

Na stavbu Centra obchodní spolupráce a rekonstrukci Pavilonu A navazují sadové úpravy, rekonstrukce amfiteátru, ulic U Muzea a části Farského náměstí, které by měly být hotovy do konce srpna letošního roku.

Parkovací plochy:

Pro objekt Centra obchodní spolupráce bylo vyčleněno 45 parkovacích míst v prostoru bývalé tržnice v Lipanské ulici, 51 parkovacích míst je k dispozici na Tržním náměstí. Dalších 6 parkovacích míst bude vytvořeno přímo u objektu při rekonstrukci Jiráskovy ulice.

Historie přípravy stavby:

 • Projekt přestavby areálu výstaviště na „Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa“ byl předložen ke schválení na 14. zasedání Městského zastupitelstva dne 20.dubna 2000. Ve stejném roce se město Jablonec nad Nisou pokoušelo získat finanční podporu v rámci programu Phare na česko-německé hranici. Neúspěšně.
 • V březnu 2001 byla zastupitelstvem schválena garance města na finanční spoluúčast na realizaci do výše 65,2 mil. Kč, celkové náklady měly být dle finančního propočtu zpracovaného Atelierem 32 Praha a Atelierem 4 Jablonec nad Nisou 260 mil. Kč. V roce 2001 se Jablonec nad Nisou opět pokoušel získat peníze z programu Phare, tentokrát na česko-polské hranici. Při závěrečném jednání česko-polského výboru v polském Opole však jablonecký projekt podporu opět nezískal.
 • V roce 2002 se město Jablonec nad Nisou do třetice pokoušelo získat finanční podporu EU, opět z programu Phare na česko-polské hranici. Závěrečné rozhodnutí bylo učiněno při jednání česko-polského výboru v Harrachově. Projekt na výstavbu Centra obchodní spolupráce ERN, který předložili zástupci města v čele se starostou Jiřím Čeřovským získal finanční podporu ve výši 2,25 mil. EUR.
 • Po zjištění a posouzení doplňujících údajů k původnímu projektu se ukázalo, že finanční částka 260 mil. Kč by nebyla konečná a zároveň i termín listopad 2005 by byl ohrožen. Proto bylo navrženo přepracování projektové dokumentace při zachování všech funkcí projektovaného areálu včetně posunutí termínu pro posouzení tendrové dokumentace na Centru regionálního rozvoje ČR. Zpracovatelem projektové dokumentace byla místní projektová kancelář Atelier 4 s.r.o.
 • 5. 3. 2003 byla uzavřena Smlouva o spolufinancování projektu v rámci programu Phare CBC 2002 CZ - Polsko s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Městem Jablonec n.N.
 • Po schválení tendrové dokumentace byla vypsána veřejná obchodní soutěž dle podmínek programu Phare CBC 2002. Nabídku do výběrového řízení podalo celkem 9 uchazečů. Hodnocení nabídek proběhlo 21. dubna 2004.
 • Nejvýhodnější nabídku, která splnila všechna předem schválená kritéria, podala firma Skanska CZ a.s., s kterou byla po schválení výběru Evropskou komisí uzavřena smlouva o dílo.
 • Staveniště bylo předáno 2. 7. 2004 a následně 12. 7. 2004 byly zahájeny vlastní práce. 6. října 2004 proběhlo slavnostní zahájení výstavby Centra obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou položením základního kamene.
 • Stavba byla předána zadavateli ve smlouvou stanoveném termínu - 29. 11. 2005. Kolaudace proběhla v prosinci 2005, kdy bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
Vytvořeno 24.2.2006 9:35:27 | přečteno 2875x | Bc. Milena Jelínková