Areál Střelnice

Vývoj událostí a průběh prací na střelnici

Letecký pohled na atletický stadion, obrázek se otevře v novém okně2002 ■ Město se stalo majitelem stadionu

 • Po dlouhých jednáních zastupitelé na podzim roku 2001 odsouhlasili, že sportovní areál Střelnice bezplatně převezme město. 12.10.2001 podepsalo město s TJ Liaz smlouvu. Návrh na vklad byl Katastrálnímu úřadu zaslán 6.11.2001 a zápis byl proveden do konce ledna 2002.
 • Mezitím se začaly připravovat různé varianty rekonstrukce Střelnice, která nutně potřebovala opravy v celém areálu. Výběrové řízení na projektanta vyhrálo API studio a bylo rozhodnuto, že práce začnou rekonstrukcí tribuny B. Stále se jednalo o tom, jakým nejlepším způsobem sladit sportovní aktivity obou hlavních uživatelů - fotbalistů a atletů. Dále se proto připravovaly různé varianty rekonstrukce.
 • V září 2002 zastupitelstvo přijalo nový návrh řešení, podle kterého se měla vybudovat dvě samostatná sportoviště, provozně na sobě nezávislá v jednom areálu. Při propočtech vycházelo, že toto řešení bude v celkových nákladech levnější a podpořili jej jak atleti tak fotbalisté.

2002 - 2003 ■ Rekonstrukce tribuny B, rozšíření a osvětlení hrací plochy

 • Mezitím se stále připravovala schválená rekonstrukce tribuny B. Soutěž na dodavatele vyhrála firma BAK a na podzim 2002 zahájila práce.
 • Novou tribunu B firma dokončila v únoru 2003. Celkem nabízí 1320 míst. Současně se připravovaly další etapy rekonstrukce, které zahrnovaly rozšíření fotbalové plochy, osvětlení a úpravy na hlavní tribuně. V atletické části se začal budovat prostor pro budoucí atletický stadion v sousedství haly.

Rekonstrukce fotbalového stadionu, obrázek se otevře v novém okněTribuna B, obrázek se otevře v novém okněFotbalový stadion, obrázek se otevře v novém okně

2003 - 2004 ■ Stavba atletického stadionu, stavba tribuny JIH

 • Výběrové řízení na dodavatele další etapy vyhrála firma Stavby silnic a železnic, a.s. a v květnu 2003 začala s pracemi. Práce na fotbalové hrací ploše byly ukončeny v polovině srpna a 16.8.2003 se již na upraveném hřišti hrál první ligový zápas.
 • Mezitím stavební firma dokončila demolice spojené s výstavbou zemního tělesa atletického hřiště a začala s pracemi na armovaných svazích. Odtěžená zem se odvážela na meziskládku a postupně při výstavbě zdi se opět navážela zpět.
 • V roce 2004 jsme pokračovali na atletickém stadionu pokládáním finálních povrchů, které tvoří asfalt a několik vrstev polytanu. Vybudován byl tzv. železobetonový límec, který ohraničuje atletický stadion, postavil se skladový objekt a objekt pro zázemí rozhodčích. Začátkem letošního léta byla na atletickém stadionu vyseta tráva. Zajímavostí je unikátní technologie, která byla použitá na stavbu zemního tělesa a v takovém rozsahu jako na Střelnici byla ve střední Evropě použita poprvé. Jednotlivé vrstvy jsou hutněny každých 20 cm, v tělese jsou zabudovány dvě sondy, které pravidelně monitorují, zda nedochází k vyšším deformacím než jsou povolené normy.
 • Souběžně s dokončováním prací v atletické části stadionu se stavební činnost vrátila i k fotbalovému hřišti. V květnu 2004 totiž začaly práce na stavbě nové zastřešené tribuně jih. Tribuna začal vznikat v místě bývalého ochozu v jižní části stadionu a je určena pro 1850 diváků, včetně 300 míst pro vlajkonoše hostů.
Fotogalerie průběhu stavby atletického stadionu
Stavba atletického stadionu, obrázek se otevře v novém okně Stavba atletického stadionu, obrázek se otevře v novém okněStavba atletického stadionu, obrázek se otevře v novém okněStavba atletického stadionu, obrázek se otevře v novém okněStavba atletického stadionu - listopad 2003, obrázek se otevře v novém okně Stavba atletického stadionu - 2003, obrázek se otevře v novém okněAtletický stadion před položením povrchu, obrázek se otevře v novém okněHotový atletický stadion, obrázek se otevře v novém okně
Tribuna Jih

Stavba tribuny Jih, obrázek se otevře v novém okněStavba tribuny Jih, obrázek se otevře v novém okně

Financování stavby:

celkem (v tis. Kč) z toho dotace (v tis. Kč)
2002 rekonstrukce tribuny B 20.653 20.000
2003-2004 atletický stadion 54.713 37.300
2003 úpravy na fotbalové ploše 36.586 0
2004 tribuna jih 35.500 12.700
Celkem 147.452 70.000

Nabídka a parametry sportoviště:

Fotbalový stadion
Celková kapacita fotbalového stadionu: 4.175 míst (z toho 3.850 krytých)
- Tribuna B: 1320 míst, toalety pro diváky, bufety, šatny, kanceláře pro úsek mládeže,
- Tribuna jih: kapacita 1850 míst, zastřešená Rozměry hrací plochy: 105 x 68 m
Umělé osvětlení: 1200 LUX
Vyhřívaný trávník: plynové vytápění
Atletický stadion:
Výška opěrné zdi: 13,6 m nad zemí
V místě atletického stadionu bylo odvezeno a nově zhutněno 36.788 m3 zeminy
Celková plocha stadionu: 14.073 m2
Zatravněná plocha: 6.509 m2
Délka běžecké dráhy: 400 m, osmidráha včetně rovinky
Tribuna pro 1200 diváků, trávník, atletické sektory (doskočiště pro dálku i trojskok, prostor pro skok o tyči, sektory pro vrh koulí, hod diskem, kladivem a oštěpem), zázemí pro rozhodčí.

Kontakty:

SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o., ing. Vladislav Veselý, jednatel tel. 483 318 948, 724 096 761

Provoz stadionu a ceník:

 • Nový atletický stadion bude stejně jako celý areál provozovat společnost SPORT Jablonec nad Nisou s. r. o.
 • Stadion budou bezplatně využívat školy zřizované Městem Jablonec nad Nisou. Ostatní školy se sídlem v Jablonci nad Nisou za částku 315 Kč za hodinu. Kromě organizovaných sportovců může na stadionu sportovat i veřejnost za 100 Kč za hodinu.
 • Rezervace a objednávky na tel. 483 319 920, 483 318 948, www.sportjablonec.cz, company@sportjablonec.cz

Historie areálu Střelnice:

 • Na místě dnešního stadionu dříve opravdu stávala střelnice a první budova tam byla postavena v roce 1871.
 • Později byla sportovní střelnice doplněna o fotbalové hřiště, skokanský můstek a dřevěné tribuny.
 • Takto jej v roce 1945 převzal od německých sportovců nově založený ČSK (Český sportovní klub).
 • V roce 1955 byla postavena tehdy moderní tribuna, dnešní tribuna A.
 • Po postupu fotbalistů do druhé fotbalové ligy položili tehdejší fotbaloví nadšenci na místě původního pískového hřiště v roce 1963 travnatý povrch.
 • Od roku 1964 začala na Střelnici působit nově založená tělovýchovná jednota LIAZ, která měla oddíl atletiky a kopané. Tělovýchovná jednota působila pod tehdejším významným podnikem LIAZ.
 • Později byla v areálu vybudována hlasatelna a nová moderní krytá atletická hala, která se stala nejmodernějším atletickým sportovištěm v republice.
 • V sedmdesátých letech byla poprvé uskutečněna snaha o vytápěný trávník a do betonového podkladu tréninkového hřiště bylo nákladem 5 mil. Kč uloženo umělé elektrické vytápění. Jeho používání však bylo spojeno s technickými problémy.
 • Po roce 1989 byla již pro TJ LIAZ péče o rozvoj stadionu stále těžší a těžší. Peníze do areálu plynuly i od fotbalového klubu, který postoupil do ligy.
 • V polovině 90.let se fotbalový klub postaral o umělé vytápění travnaté plochy a odstranil tak letitý problém s počasím, který provázel zápasy, obzvláště na jaře a na podzim.
 • Po dlouhých jednáních ale nakonec celý stadion převzalo do svého majetku město. Stalo se tak na přelomu roku 2001 a 2002 a začalo se s přípravami na záchranu chátrajícího stadionu, kde měl zůstat prostor jak pro fotbal, tak pro atletiku.

Podle informací na www.fkjablonec.cz

Vytvořeno 3.9.2004 13:51:52 | přečteno 15444x | Petr Vitvar