Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
26.11.2021 - 29.11.2021 Dopravní opatření na lince MHD č. 104 v pondělí 29. 11. 2021 v době od 8:00 do 16:00 hod. Jiný subjekt Veřejná doprava
90964/2021 15.11.2021 - 30.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dělnická k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1329828/21/2600-11460-507374 11.11.2021 - 30.11.2021 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Finanční úřad Různé
1336583/21/2600-11460-507374 11.11.2021 - 30.11.2021 Vyvěšení informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“ Finanční úřad Různé
90022/2021 11.11.2021 - 26.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Horní náměstí, „Horní náměstí – chodníky“, „Horní náměstí – parkoviště“ k.ú. i obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
11/2021 11.11.2021 - 29.11.2021 záměr pronájmu části p.p.č. 882/1 o výměře cca 1950 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrádkářské kolonie. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
11/2021 11.11.2021 - 29.11.2021 záměr prodeje p.p.č. 844/38 v k.ú. Jablonecké Paseky. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
11/2021 11.11.2021 - 29.11.2021 záměr prodeje části p.p.č. 110, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 110/5 o výměře 76 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
89830/2021 10.11.2021 - 25.11.2021 ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU stavební úpravy bývalé sklářské huti č.p. 113 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
10.11.2021 - 18.11.2021 Oznámení o svolání 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 18.11.2021 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.11.2021 - 22.11.2021 Nabídka volného bytu po rekonstrukci Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
MML175132/21-OD/Di 3.11.2021 - 3.12.2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci prodeje silničního vozidla FIAT s RZ JNE 2843 ve veřejné dražbě Jiný subjekt Různé
MML224474/21-OD/Di 3.11.2021 - 3.12.2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci prodeje silničního vozidla ŠKODA s RZ 5L1 4862 ve veřejné dražbě Jiný subjekt Různé
3.11.2021 - 30.11.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent oddělení přestupků - přestupky související s provozem a podmínkami provozu na pozemních komunikacích) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
č.j. 189204/2021-560000-42 3.11.2021 - 1.12.2021 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí, na žádost Jiný subjekt Dražební vyhláška
87292/2021 2.11.2021 - 17.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská I/14 - pravý chodník, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2.11.2021 - 2.12.2021 DSO Mikroregion Jizerské hory - Návrh rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu 2023-2024 Magistrát - kancelář primátora Různé
9/2021 2.11.2021 - 17.11.2021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2021, o regulaci hlučných činností Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
8/2021 2.11.2021 - 17.11.2021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2021, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpi Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
86261/2021 29.10.2021 - 8.11.2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Rýnovice, ulice Želivského Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN 27.10.2021 - 11.11.2021 Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách Jiný subjekt Různé
85548/2021 27.10.2021 - 11.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodníky ul. V Luzích, ul. Podzimní k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27.10.2021 - 15.11.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060796346 Jiný subjekt Různé
84771/2021 26.10.2021 - 10.11.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28719 v křiž. se sil. III/28721 k.ú. i obec Pulečný Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25.10.2021 - 12.11.2021 Předběžné tržní konzultace k zakázce Moderní inovativní škola a Moderní inovativní škola – navazující investice ----- Veřejné zakázky
85077/2021 25.10.2021 - 9.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká, Průmyslová k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
84784/2021 25.10.2021 - 9.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Arbesova, Finské domky, k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n.N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN 25.10.2021 - 21.11.2021 Mimořádné opatření – testování obyvatel, s účinností od 1. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN 25.10.2021 - 31.10.2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 25. 10. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-125/MIN/KAN 25.10.2021 - 24.11.2021 Ochranné opatření – seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 25. 10. 2021 Jiný subjekt Různé
25.10.2021 - 12.11.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent oddělení matriky a správních agend - matrikář/ka) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
25.10.2021 - 30.11.2021 Dopravní opatření na linkách MHD platná od pondělí 1. 11. 2021 Jiný subjekt Veřejná doprava
84270/2021 23.10.2021 - 7.11.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkoviště u Tilie - č.p. 720 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
83951/2021 21.10.2021 - 5.11.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: změna přednosti v jízdě na křiž. ulic Husova - V Nivách, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
83960/2021 21.10.2021 - 5.11.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: umístění B1 + E 13 v ul. Liberecká na nájezdu k č.p. 5324/56, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
83862/2021 21.10.2021 - 5.11.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - sil. III/29029 - ul.Palackého, MK Palackého, MK Riegrova, MK chodníky v ul. Riegrova vše Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
20.10.2021 - 19.11.2021 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru kancelář tajemníka Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
83370/2021 19.10.2021 - 3.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Milířová k.ú. a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
19.10.2021 - 2.11.2021 Navýšení kapacity ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
83276/2021 19.10.2021 - 3.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Švédská, ul. Skelná k.ú. a obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
83227/2021 19.10.2021 - 3.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodníky „Pražská II/287 - levý chodník“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
18.10.2021 - 11.11.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí (agenda ochrany a přírody) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
18.10.2021 - 4.11.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060803231, plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: U Nisy: č. o. 45 Jiný subjekt Různé
KULK 72812/2021, OD 962/2021/280.4/Lp 18.10.2021 - 5.11.2021 Veřejná vyhláška, OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/14 Liberecký kraj Vyhláška
KULK 71731/2021, OŽPZ 443/2021 15.10.2021 - 5.11.2021 „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ - zveřejnění návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Liberecký kraj Různé
15.10.2021 - 20.10.2021 Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 105 a 113 v Kokoníně od úterý 19. 10. 2021 do středy 20. 10. 2021 Jiný subjekt Veřejná doprava
15.10.2021 - 5.11.2021 ČEZ Distribuce- „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“ Jiný subjekt Různé
82271/2021 15.10.2021 - 1.11.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, ul. Palackého k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
MMLI174117/21-OD/Di 14.10.2021 - 13.11.2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě - SUZUKI červené barvy s RZ 1L3 2355 - Jan Gajdács Jiný subjekt Různé
81050/2021 14.10.2021 - 29.10.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy v rámci sportovně turistické akce "Janovských 11 a 19 km" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
81740/2021 13.10.2021 - 28.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 28.října, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
81730/2020 13.10.2021 - 28.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antala Staška, MK Lovecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
13.10.2021 - 21.10.2021 Oznámení o svolání 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 21.10.2021 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
UZSVM/ULB/9762/2021-ULBM 13.10.2021 - 10.11.2021 Aukční vyhláška č. EA/ULB/106/2021 – k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
81064/2021 13.10.2021 - 12.11.2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění DZ IP 12 + E 13 v ul. Mládí za obj. č.p. 3863/38, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
81182/2021 13.10.2021 - 28.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: dopravní opatření na území města Jablonce nad Nisou na zimní období 2021/2022, platnost 1.11. - 31.3.2022 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
80809/2021 12.10.2021 - 27.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: označení vyhrazeného stání pro imobilní osobu DZ IP 12 + E 13 v ul. 28. října před č.p. 1930/20, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
12.10.2021 - 14.10.2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie č. 110060796173 Jiný subjekt Různé
81051/2021 12.10.2021 - 27.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Liberecká I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - levý chodník“ k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
80911/2021 11.10.2021 - 26.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Husova (chodník), k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
80560/2021 11.10.2021 - 26.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: B 28 "zákaz zastavení" v ul. Podhorská před č.p. 933/15-967/17, Jablonec nad Nisou - předváděcí akce fy BALAKOV technology s.r.o. dne 18.10.2021. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 69744/2021, OŽPZ 1225/2021 11.10.2021 - 31.10.2021 Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“. Liberecký kraj Různé
11.10.2021 - 14.10.2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie č. 110060796167 Jiný subjekt Různé
OZ 454/2021/SPO/VŘ67 11.10.2021 - 24.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru paliativní medicína pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
8.10.2021 - 27.10.2021 Nabídka volných bytů po rekonstrukci Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
7.10.2021 - 21.10.2021 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním II ----- Veřejné zakázky
10/2021 7.10.2021 - 24.10.2021 záměr pronájmu části p.p.č. 1193/1 dílu „D“ o výměře 211 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
10/2021 7.10.2021 - 24.10.2021 uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SO/2021/0247 ze dne 17.6.2021 Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
6.10.2021 - 8.11.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
79152/2021 5.10.2021 - 20.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
79091/2021 5.10.2021 - 20.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 28.říjen, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77970/2021 2.10.2021 - 17.10.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 vše k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov. Magistrát - odbor správní Vyhláška
OZ 447/2021/SPO/VŘ65 1.10.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
OZ 445/2021/SPO/VŘ63 1.10.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 444/2021/SPO/VŘ62 1.10.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru endokrinologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
73728/2021 1.10.2021 - 16.10.2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka - P. Birov Magistrát - odbor správní Různé
OZ 438/2021/SPO/VŘ56 30.9.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 437/2021/SPO/VŘ55 30.9.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská kardiologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 436/2021/SPO/VŘ54 30.9.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortodoncie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 435/2021/SPO/VŘ53 30.9.2021 - 22.11.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
30.9.2021 - 9.10.2021 Úprava jízdního řádu linky č. 101 a 126 v úseku Janov – Bedřichov a Janov – Hrabětice v sobotu 9. 10. 2021 z důvodu konání závodu „ČT AUTHOR CUP 2021“ Jiný subjekt Veřejná doprava
76839/2021 29.9.2021 - 14.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: ulice Na Kopci před obj. č.p. 3056/11, Jablonec nad Nisou, umístění nové SDZ IP 12 + V 10f, Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
76804/2021 29.9.2021 - 14.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Podhorská, Náměstí dr. Farského, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
76359/2021 28.9.2021 - 13.10.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29022 u objektu čp. 285 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
76101/2021 24.9.2021 - 11.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Roli, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
76082/2021 24.9.2021 - 11.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jungmannova, Náměstí dr. Farského, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou (chodník) - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
76040/2021 24.9.2021 - 11.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. G.Mrázka,Jugoslávská,Máchova, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
75985/2021 24.9.2021 - 11.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. G.Mrázka, Máchova, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
7/2021 24.9.2021 - 9.10.2021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2018, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně živ. prostředí Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
23.9.2021 - 14.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060796173 Jiný subjekt Různé
75390/2021 22.9.2021 - 7.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pod Prosečí, k.ú. Lukášov obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22.9.2021 - 13.10.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060796167 Jiný subjekt Různé
74635/2021 20.9.2021 - 5.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Arbesova, Finské domky, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
20.9.2021 - 21.9.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060791513 Jiný subjekt Různé
20.9.2021 - 21.9.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060791514 Jiný subjekt Různé
74594/2021 20.9.2021 - 5.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vodní, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
74454/2021 20.9.2021 - 5.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pivovarská, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69486/2021 18.9.2021 - 3.10.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí-společné povolení: „revitalizace sídliště Šumava - etapa ulice Skelná (úsek Březová - Švédská): SO 101 - komunikace a parkoviště, SO 102 - chodníky, SO 301 - zárubní zeď, SO 401 - veřejné osvětlení, SO 801 - vegetační úpravy“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
17.9.2021 - 30.9.2021 OZNÁMENÍ O PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH k plánované veřejné zakázce „Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou- - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ ----- Veřejné zakázky
17.9.2021 - 29.9.2021 Zpracování projektové dokumentace - Dům s pečovatelskými byty č.p. 1638/7, Střelecká ul. Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 1507214x | Petr Vitvar