Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
79720/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Rovná, ul. Školní k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
79348/2022 21.9.2022 - 6.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
21.9.2022 - 7.10.2022 zveřejnění záměru směny p.p.č. 849/14 a části ppč. 849/15 za část st.p.č. 573 vše v k.ú. Jablonecké Paseky Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr pronájmu části p.p.č. 1281 o výměře cca 162 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměru prodeje p.p.č. 1236/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr prodeje p.p.č. 1874/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
79204/2022 20.9.2022 - 5.10.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: vnitroblok Rybářská-Smetanova, Jablonec nad Nisou - umístění IP 12 + E 13 +V 10f, vyhrazené stání pro ZTP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
78792/2022 19.9.2022 - 5.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Saskova, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79063/2022 19.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Raisova k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
19.9.2022 - 7.10.2022 Výluka na železniční trati 036 v úseku Liberec – Vesec u Liberce 3.-7. října 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
19.9.2022 - 7.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060855207, dne 7. 10. 2022 od 8:30 do 15:30 hodin, část obce Jablonecké Paseky Jiný subjekt Různé
19.9.2022 - 7.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060857482, dne 7. 10. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin, část obce Kokonín Jiný subjekt Různé
19.9.2022 - 24.9.2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností ve správním obvodu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
16.9.2022 - 2.10.2022 záměr výpůjčky části p.p.č. 338/69 a části č.p. 4586 (budova atletické haly, která je součástí st.p.č. 4382), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
78040/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu: ulice Skřivánčí - zřízení přechodu pro chodce v úseku křiž. Vilová - Žítkova, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
78264/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysocká ppč. 3492 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78032/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 k.ú. i obec Maršovice Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78349/2022 15.9.2022 - 3.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Táboritská k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
78004/2022 15.9.2022 - 3.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77983/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení stavebního záměru - rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
78003/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Lužická k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
77887/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na místních komunikacích v rámci provádění prací na akci "Stezka pro nemotorovou dopravu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
77624/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a pozemních komuikacích Jablonce n.N., Bedřichova a Janova nad Nisou v rámci akce - 10.ročník MČR na kolečkových lyžích Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78034/2022 14.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V Luzích k.ú. a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77937/2022 14.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského, k.ú. a obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
13.9.2022 - 3.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060854652, dne 3. 10. 2022 od 8:30 do 17:30 hodin, Zelené údolí: č. o. 3 Jiný subjekt Různé
KULK 67080/2022, OSH 661/2022/280.4/Lp 13.9.2022 - 19.9.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14 Liberecký kraj Uzavírka
12.9.2022 - 17.9.2022 Oznámení o pořádání společenské akce – koncert v areálu Slunečních lázní Magistrát - kancelář primátora Různé
76965/2022 12.9.2022 - 5.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Petra Bezruče (chodník a parkovací stání) k.ú. i obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
76660/2022 12.9.2022 - 27.9.2022 zahájení řízeníve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Pražská 64/137, Jablonec nad Nisou - Kučera Milan Magistrát - odbor správní Různé
10.9.2022 - 5.10.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
76568/2022 10.9.2022 - 26.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Fügnerova, k.ú. a obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
76492/2022 10.9.2022 - 26.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK „Přehrada-chodníky okolo I. přehrady“, Průběžná, Podlesí, Arbesova, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
9.9.2022 - 29.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851557, dne 29. 9. 2022 od 7:30 do 18:00, část obce Proseč nad Nisou Jiný subjekt Různé
9.9.2022 - 29.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060853931, dne 29. 9. 2022 od 7:30 do 14:30, Československé armády: č. o. 20, 22 Jiný subjekt Různé
9.9.2022 - 27.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060854028, dne 27. 9. 2022 od 7:30 do 16:00, Lukášov, Rýnovice, Proseč n.N. Jiný subjekt Různé
DUCR-53852/22/Lh 9.9.2022 - 28.9.2022 Veřejná vyhláška-“Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou", č.j.: DUCR-53686/22/Lh ze dne 31. 8. 2022. Jiný subjekt Vyhláška
75826/2022 9.9.2022 - 24.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28711 (ul. Kokonínská) v místě křiž. s MK Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
75779/2022 8.9.2022 - 23.9.2022 Jablonec nad Nisou, Pasecký vrh - propojení vodovodu - rozhodnutí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
75787/2022 8.9.2022 - 23.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úporavy provozu na PK v rámci konání Svatováclavké poutě 2022 v Rychnově u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí -----
7.9.2022 - 15.9.2022 Oznámení o svolání 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 15.9.2022 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
75111/2022 6.9.2022 - 21.9.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Na Vyhlídce, Jablonec nad Nisou: omezení stání vozidel ve směru od ul. Karolíny Světlé do ul. V Nivách - havarijní stav opěrné zdi Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
74910/2022 5.9.2022 - 20.9.2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 12 technologických vrtů na pozemcích st. p. 175, 519, 544, 545, parc. č. 373, 374/1, 377/2, 746/4 v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
5.9.2022 - 30.9.2022 Omezení provozu MHD od 1. 9. do 30. 9. 2022 nad rámec standardního provozu MHD Jiný subjekt Veřejná doprava
5.9.2022 - 30.9.2022 Dopravní opatření na linkách MHD platné od čtvrtka 1. 9. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
74429/2022 5.9.2022 - 6.10.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí: přeřazení silnice do kategorie MK - část ČSA od OK po hranice města, Lukášov, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
5.9.2022 - 24.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.9.2022 - 21.9.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví - referent oddělení sociální péče - administrativní pracovník Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
74118/2022 5.9.2022 - 21.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pionýrů k.ú. i obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
74582/2022 2.9.2022 - 19.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Palackého – částečná a úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
74198/2022 2.9.2022 - 3.10.2022 Veřejná vyhláška - záměr omezení veřejného přístupu na ÚK Na Mýtině (od obj.č.p.2892/18 po konec ulice) a záměr k umístění dopravního značení B 11 + E 13, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
2.9.2022 - 30.9.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - referent oddělení správy nebytových objektů Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
73719/2022 1.9.2022 - 16.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029, III/29022 a ÚK ppč. 699/2, 699/1 k.ú. Bedřichov u jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v rámci konání akce ČT AUTHOR CUP 2022 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
73724/2022 31.8.2022 - 16.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 Palackého a na MK ul. Palackého, ul. U Jeslí, „Palackého III/29029 - pravý chodník“, S. K. Neumanna, Větrná, ul. A. Dvořáka, U Kostela Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
OSH 936/2021, KULK 63067/2022/280.13/Pc 31.8.2022 - 19.9.2022 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ O STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ Liberecký kraj Vyhláška
73417/2022 31.8.2022 - 19.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V Pastvinách k.ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
73291/2022 31.8.2022 - 15.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/2789 a souvisejících MK + ÚK v souvislosti s úpravou DZ na sil. I/65 Dobrá Voda vše k.ú. i obec Rychnov u Jbc + k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
72331/2022 30.8.2022 - 29.9.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí-stavební povolení na stavbu: rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou: 1. úsek "Kyselka-Proseč n.N.,škola", 2. úsek "Proseč n.N.,škola-Proseč n.N.,výhybna", 3. úsek " Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
72959/2022 30.8.2022 - 14.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 29.8.2022 - 14.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851868, 8:30- 17:30 Jiný subjekt Různé
KULK 62914/2022, OSH 609/2022/280.4/Lp 29.8.2022 - 30.8.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65 Liberecký kraj Uzavírka
UZSVM/ULB/6178/2022-ULBM 29.8.2022 - 20.9.2022 Aukční vyhláška č. EA/ULB/090/2022 – Družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Bižuterie Jiný subjekt Dražební vyhláška
71900/2022 25.8.2022 - 9.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28713 (ul. Husova) k.ú. i obec Rycnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25.8.2022 - 3.9.2022 Oznámení o konání společenské akce – Voltáž Magistrát - kancelář primátora Různé
72118/2022 24.8.2022 - 9.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Svatopluka Čecha, „Svatopluka Čecha-chodníky u bazénu“, „Svatopluka Čecha-chodníky u městské haly“ a „Svatopluka Čecha – u městské haly“, k.ú. i obec Jablonec n.N. - úpln Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23.8.2022 - 9.9.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
71192/2022 22.8.2022 - 19.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Liberecká I/14 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KULK 62520/2022, OŽPZ 322/2022 22.8.2022 - 16.9.2022 Věc: „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027“ Liberecký kraj Různé
71367/2022 22.8.2022 - 7.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Soukenná, Kostelní, Anenské náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.8.2022 - 28.8.2022 Oznámení o konání společenské akce – Goldies Festival – mozaika 80. – 90. let Magistrát - kancelář primátora Různé
70860/2022 20.8.2022 - 4.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úuravy provozu na sil. III/28716 Kokonín - Pulečný včetně obj.tras Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70967/2022 19.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vrkoslavická, k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
70618/2022 19.8.2022 - 3.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Tovární a MK Údolní k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70528/2022 19.8.2022 - 3.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na na místních komunikacích Náměstí Míru (ppč. 826), ul. Kokonínská, ul. Horská v rámci stavby „Zpevněné plochy a VO parkoviště Náměstí Míru (u Tilie čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u J Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70505/2022 19.8.2022 - 3.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/2879a (ppč. 936/1 k.ú. Kokonín + ppč. 1155 k.ú. Vrkoslavice, vše obec Jablonec nad Nisou) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70279/2022 18.8.2022 - 2.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 (ul. Čsl.armády) u objektu čp. 221/20 k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
62378/2022 18.8.2022 - 2.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně příst.účelových komunikacích v prostoru osady Kristiánov, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v době konání akce "Sklářské slavnosti" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70345/2022 17.8.2022 - 7.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jeronýmova k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
70270/2022 17.8.2022 - 10.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Rybářská – chodník u čp. 4605“ k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
70214/2022 17.8.2022 - 2.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Horní náměstí – parkoviště“, k.ú. a obec Jablonec n. N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 17.8.2022 - 7.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851860, část obce Jablonecké Paseky, část obce Mšeno nad Nisou, 7.9.2022, 8:30- 17:30 Jiný subjekt Různé
ZPVU/4330/170804/21-Kan 17.8.2022 - 5.9.2022 Oznámení O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, „SO 346 Přeložka vodovodu PVC 90, SO 347 Přeložka vodovodu PVC 110, PVC 90 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou“ Jiný subjekt Různé
69727/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 - ul. Rychnovská - úplná uzavírka v úseku ul. Boční až cca 100 m nad IMP směr centrum, pokládka asfaltového koberce, vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.8.2022 - 28.8.2022 Dopravní opatření MHD v Kokoníně – pokládka asfaltu ve dnech 27. 8.–28. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
16.8.2022 - 21.8.2022 Dopravní opatření MHD v Kokoníně – pokládka asfaltu ve dnech 20. 8.–21. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
69851/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Nivách k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69387/2022 16.8.2022 - 17.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Za Hrází Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.8.2022 - 15.9.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent evidence obyvatel a matriky - Hodkovice n. M. Jiný subjekt Volná místa
69468/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jindřichovská k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69241/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mechová, „Mechová – podélný chodník“, ul. Mozartova, „Mozartova – boční chodníky“, „F. L. Čelakovského – levý chodník“, ul. F. L. Čelakovského a „F.L. Čelakovského – chod Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15.8.2022 - 5.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851964, část obce Vrkoslavice, 8:30- 15:30 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 15.8.2022 - 2.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851856, část obce Jablonecké Paseky, 9:00- 16:00 Jiný subjekt Různé
14.8.2022 - 26.8.2022 Jablonec nad Nisou – inteligentní analýzy II. etapa - 2022 ----- Veřejné zakázky
14.8.2022 - 20.8.2022 Oznámení o konání společenské akce – Hudební akce za účasti interpretů z Polska - Prisoners Magistrát - kancelář primátora Různé
68820/2022 13.8.2022 - 12.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/28717 (ul. Na Hutích) u objektu čp. 2470/26 k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
69060/2022 12.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69047/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová, ul. 28.října, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68929/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Informace o Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce MŽP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
4741/2022/SPR/OŽP/Pa 12.8.2022 - 27.8.2022 Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou - vodní díla Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 1803586x | Petr Vitvar
load