Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
24.3.2023 - 25.3.2023 Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie č. 110060875073, dne 24. 3. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Skřivánčí: č. o. 22, 26 Jiný subjekt Různé
15.3.2023 - 23.3.2023 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 23. března 2023 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24227/2023 13.3.2023 - 21.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Kokonín, ul. Rychnovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
22657/2023 10.3.2023 - 25.3.2023 Veřejná vyhláška - společné povolení na stavební záměr- studna na pozemku p. č. 1434/134, k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
22861/2023 9.3.2023 - 24.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprava provozu na sil. III/28711 - ul. Školní, MK Údolní, Tovární, k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
22426/2023 9.3.2023 - 24.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Tovární k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
7.3.2023 - 24.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru investic - projektový manažer/manažerka digitalizace Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
č. j. 20230005 6.3.2023 - 22.3.2023 Aukční vyhláška dobrovolné elektronické aukce, Podíl 1/4 zapsané na LV č. 345, pro k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
bez č.j. 6.3.2023 - 24.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875073, dne 24. 3. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Skřivánčí: č. o. 22, 26 Jiný subjekt Různé
1.3.2023 - 17.3.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
19105/2023 28.2.2023 - 15.3.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: zajištění svahu v ulici Lesní stezka, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
19041/2023 28.2.2023 - 15.3.2023 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení: Křišťálová ulice, Jablonec nad Nisou - změna směru jednosměrného provozu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 14724/2023 28.2.2023 - 21.3.2023 Návrh opatření obecné povahy- Výzva k podání připomínek- Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Bílá Nisa v ř. km 0,0-6,532 Liberecký kraj Vyhláška
18939/2023 27.2.2023 - 15.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnská, ul. Svatopluka Čecha (chodníky), k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2/2023 27.2.2023 - 14.3.2023 záměr výpůjčky st.p.č. 717, jejíž součástí je budova č.p. 1004 (E. Floriánové 3) a p.p.č. 1090/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - objekt
2/2023 27.2.2023 - 14.3.2023 záměr výpůjčky st.p.č. 79/2, jejíž součástí je budova č.p. 484 (Mírové náměstí 2), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - objekt
18385/2023 25.2.2023 - 12.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprava provozu na sil. III/2876 u čp. 212 k.ú. i obec rádlo ----- -----
24.2.2023 - 15.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru majetkoprávního Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
17753/2023 24.2.2023 - 11.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II. + III. třídy na území ORP Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 21.2.2023 - 9.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060877501, dne 9. 3. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin, část obce Jablonecké Paseky Erbenova: č. o. 13, 15a Jiný subjekt Různé
21.2.2023 - 9.3.2023 Výroční zpráva o informacích za rok 2022 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
21.2.2023 - 9.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - oddělení správy bytových objektů Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
15676/2023 20.2.2023 - 7.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o uložení písemnosti,Oznámení o zahájení společného povolení na stavbu rodinného domu, krytého stání, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, domovní rozvod elektro, dešťové kanalizace, oplocení, na pozemcích parc. č. 445/1, 92 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
20.2.2023 - 10.3.2023 Regenerace sídliště Šumava 1. etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká ----- Veřejné zakázky
17.2.2023 - 9.3.2023 Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2.etapa – ulice V Nivách a Cvrčkova ----- Veřejné zakázky
14546/2023 17.2.2023 - 4.3.2023 Veřejná vyhl. - zah.stav.řízení - prodloužení platnosti - „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“, SO 001 – Příprava území, SO 101 – Rekonstrukce silnice III/2879, ul. Letní, SO 121 – Chodník v ul. Letní, SO 131 – Propustek Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.2.2023 - 8.3.2023 Vodovod I. etapa – ul. Na Palouku, Horní Proseč nad Nisou ----- Veřejné zakázky
16.2.2023 - 20.3.2023 Výběrové řízení na pozici ředitel/ka organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. Magistrát - odbor humanitní Volná místa
bez č.j. 14.2.2023 - 7.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878779, dne 7. 3. 2023 od 7:30 do 15:00 hodin, Jindřichovská: č. o. 20, 38, Jindřichovská: č. o. 27 Pod Lesem: č. o. 1a, 2 Jiný subjekt Různé
11.2.2023 - 28.2.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
KULK 3534/2023 / OŽPZ 98/2023 10.2.2023 - 25.2.2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 886 v k. ú. Mšeno nad Nisou Liberecký kraj Vyhláška
KULK 8320/2023 / OŽPZ 158/2023 10.2.2023 - 25.2.2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - rekonstrukce rodinného domu Podlesí 429/5, Jablonec n. N. - vrt pro tepelné čerpadlo Liberecký kraj Vyhláška
12414/2023 10.2.2023 - 25.2.2023 Veřejná vyhl. - rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
12933/2023 9.2.2023 - 27.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 5.května k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
bez č.j 9.2.2023 - 2.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060873436, dne 2. 3. 2023 od 7:30 do 13:30 hodin, část obce Proseč nad Nisou Horní: č. p. 239 V Pastvinách: č. o. 2, 12; č. p. 62, 123, 190 Jiný subjekt Různé
9.2.2023 - 24.2.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2022 Magistrát - kancelář primátora Různé
8.2.2023 - 16.2.2023 Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 16. února 2023 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
bez č.j. 8.2.2023 - 1.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874278, dne 1. 3. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Mšeno nad Nisou Ivana Olbrachta: č. o. 5 Jiný subjekt Různé
7.2.2023 - 28.2.2023 ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou – sanace vlhkého zdiva v 1.PP ----- Veřejné zakázky
bez č.j. 7.2.2023 - 24.2.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874275, dne 24. 2. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Tovární: č. o. 5 Jiný subjekt Různé
154 EX 153/01-5 7.2.2023 - 14.3.2023 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
11609/2023 7.2.2023 - 22.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ul. Na Šumavě 54, Jablonec nad Nisou - osazení DZ IP 12 + E 13 + V 10e Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
2/2023 7.2.2023 - 9.3.2023 Záměr prodeje nebytové jednotky č. 3396/26 Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - jednotka
2/2023 7.2.2023 - 15.3.2023 záměr prodeje p.p.č. 2029/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
2/2023 6.2.2023 - 21.2.2023 záměr prodeje části p.p.č. 2089/1, části p.p.č. 2081, části p.p.č. 2082/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
2/2023 6.2.2023 - 21.2.2023 záměr prodeje části p.p.č. 1941/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1941/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
2/2023 6.2.2023 - 21.2.2023 pronájem prostoru Jiráskova 2047/7 pro Muzeum skla a bižuterie Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
KULK 7595/2023 2.2.2023 - 17.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou při konání fotbalových zápasů v roce 2023 - ul. Turnovská, Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
2.2.2023 - 20.2.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - referent oddělení správy bytových objektů Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.2.2023 - 1.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru investic - projektový manažer/manažerka digitalizace Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
10022/2022 2.2.2023 - 4.3.2023 Veřejná vyhl. - návrh na patření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/28711, III/28716 a III/2879 v rámci provedené stavby "Silnice III/28716 Kokonín - Pulečný, rekonstrukce" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1.2.2023 - 1.3.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení Kancelář architektury města na odboru investic Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
1.2.2023 - 1.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru investic - architekt/ka - oddělení Kancelář architektury města Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
9727/2023 1.2.2023 - 16.2.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - studna na pozemku p. č. 1434/134, k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
31.1.2023 - 16.3.2023 Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
31.1.2023 - 24.2.2023 Provoz MHD o pololetních prázdninách 3. 2. 2023 a jarních prázdninách 20. 2.–24. 2. 2023 Jiný subjekt Veřejná doprava
31.1.2023 - 12.2.2023 MHD na Jizerskou 50 z Jablonce nad Nisou (11.-12. února 2023) Jiný subjekt Veřejná doprava
31.1.2023 - 27.2.2023 Nabídka volných bytů po rekonstrukci Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
30.1.2023 - 28.2.2023 14. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
154 EX 147/01-8 30.1.2023 - 7.3.2023 Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí): Soubor movitých věcí - 34,24 kusů cenných papírů kolektivního investování C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT hgd (CZK) Jiný subjekt Dražební vyhláška
KULK 7109/2023 Spis. zn. OZ 45/2023/SPO/VŘ2 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7077/2023 Spis. zn. OZ 44/2023/SPO/VŘ1 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: fyzioterapeut - zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče - léčebně rehabilitační pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7348/2023 30.1.2023 - 20.3.2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7345/2023 30.1.2023 - 20.3.2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů – výběrová řízení vyhlášená na návrh VZP ČR, regionální pobočky Ústí nad Labem Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7230/2023 Spis. zn. OZ 56/2023/SPO/VŘ13 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: otorinolaryngologie (kód 701) pro území Liberecký kraj (především území Česká Lípa) Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7231/2023 Spis. zn. OZ 55/2023/SPO/VŘ12 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: adiktologie (kód 919) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KUKL 7232/2023 Spis. zn. OZ 54/2023/SPO/VŘ11 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: návykové nemoci (kód 308) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7233/2023 Spis. zn. OZ 53/2023/SPO/VŘ10 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská a dorostová psychiatrie (kód 306) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7234/2023 Spis. zn. OZ 52/2023/SPO/VŘ9 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: psychiatrie (kód 305) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7236/2023 Spis. zn. OZ 51/2023/SPO/VŘ8 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská kardiologie (kód 302) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7114/2023 Spis. zn. OZ 50/2023/SPO/VŘ7 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie (kód 104) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7113/2023 Spis. zn. OZ 49/2023/SPO/VŘ6 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: ortodoncie (kód 015) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
9359/2023 30.1.2023 - 14.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka ulice Venušina v termínu 1.-28.2.2023, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou (pouze v době provádění prací) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 7112/2023 Spis. zn. OZ 48/2023/SPO/VŘ5 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství (kód 014) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7111/2023 Spis. zn. OZ 47/2023/SPO/VŘ4 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: praktické lékařství pro děti a dorost (kód 002) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
KULK 7110/2023 Spis. zn. OZ 46/2023/SPO/VŘ3 30.1.2023 - 20.3.2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: všeobecné praktické lékařství (kód 001) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Vyhláška
9170/2023 30.1.2023 - 3.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mozartova, k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
8266/2023 30.1.2023 - 15.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná (chodník), k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
9086/2023 30.1.2023 - 14.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: ulice Luční (most), Jablonec nad Nisou - zúžení dopravního prostoru na jeden jízdní pruh - havarijní stav Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
8646/2023 27.1.2023 - 11.2.2023 Veřejná vyhláška - opaření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: vnitroblok ulic Smetanova - Rybářská, Jablonec nad Nisou - vyhrazené stání pro ZTP, umístění IP 12 + E 13 + V 10f Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
4567/2023 26.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 pro zajištění průjezdnosti obce Bedřichov v době konání 56. ročníku Jizerské padesátky Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25.1.2023 - 14.2.2023 Oprava památníku obětem 1. světové války – lesopark Kokonín ----- Veřejné zakázky
KULK 5243/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 25.1.2023 - 15.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ -OPRAVA- „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Vyhláška
KULK 5243/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 25.1.2023 - 15.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ -OPRAVA- „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Vyhláška
24.1.2023 - 8.2.2023 Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
24.1.2023 - 10.2.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
7538/2023 24.1.2023 - 8.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka MK U Stadionu a Vrkoslavická, Jablonec nad Nisou - v době konání fotbalových zápasů 1. ligy Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24.1.2023 - 9.2.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí - referent oddělení vodoprávní úřad Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
SVS/2023/010433-L 23.1.2023 - 24.3.2023 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat v Libereckém kraji Jiný subjekt Různé
KULK 4518/2023 OSH 865/2022/280.4/Mp 20.1.2023 - 10.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/65. Na dotčeném úseku silnice I/65 bude instalováno dopravní značení č. B28 + č. E5 (3,5t) Liberecký kraj Vyhláška
KULK 4381/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 20.1.2023 - 10.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ: na stavbu s názvem „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Různé
UZSVM/ULB/387/2023-ULBM 20.1.2023 - 21.2.2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/007/2023 na zjištění zájemce o koupi družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu Bižuterie Jiný subjekt Vyhláška
20.1.2023 - 15.3.2023 Dotační programy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2023 Magistrát - odbor humanitní Různé
6486/2023 20.1.2023 - 19.2.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Terminál VOD Jablonec nad Nisou: SO 101.E - most EXIT, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží, most, SO 205 - most pěší a cyklo Magistrát - odbor správní Různé
19.1.2023 - 4.2.2023 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
6034/2023 18.1.2023 - 3.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnská k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.1.2023 - 1.2.2023 Odstavná plocha ul. Hluboká, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
4646/2023 16.1.2023 - 31.1.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.1.2023 - 30.1.2023 Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
16.1.2023 - 28.1.2023 Informace voličům o době a místě konání DRUHÉHO KOLA volby prezidenta republiky Magistrát - kancelář tajemníka Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2069132x | Petr Vitvar
load