Rozpočet 2004

Tabulky a grafy k rozpočtu na rok 2004, závěrečný účet města...

Příjmy Výdaje
Daňové 443 018 tis. Kč Provozní 854 258 tis. Kč
Nedaňové 233 216 tis. Kč Investiční 288 020 tis. Kč
Dotace 321 544 tis. Kč
Financování 144 500 tis. Kč
Celkem 1 142 278 tis. Kč Celkem 1 142 278 tis. Kč
Graf předpokládaných příjmů v roce 2004
Graf předpokládaných výdajů v roce 2004

Přehled příjmů v roce 2004

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 79 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 51 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů 5 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 85 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 60 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 130 000 tis. Kč
Daň z nemovitostí 13 500 tis. Kč
Správní poplatky 11 515 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 300 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt 150 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství 1 250 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 200 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4 500 tis. Kč
Ostatní 103 tis. Kč
CELKEM 443 018 tis. Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 85 850 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 46 733 tis. Kč
Prodej objektů 17 000 tis. Kč
Prodej bytů 28 000 tis. Kč
Prodej pozemků 5 000 tis. Kč
Ostatní 50 633 tis. Kč
CELKEM 233 216 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2004

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI
Odbor vnitřních věcí
Místní správa 106 131 tis. Kč
Pojištění majetku 3 574 tis. Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociální dávky 69 200 tis. Kč
Odbor humanitní
Informační centrum a propagace 3 040 tis. Kč
Školství 183 204 tis. Kč
Kultura a knihovnictví 19 530 tis. Kč
Odbor financí a majetku
Daně a poplatky 5 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 60 000 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 6 500 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 10 820 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 34 000 tis. Kč
Rezerva 20 008 tis. Kč
Odbor správy majetku
Opravy bytového fondu 25 000 tis. Kč
Opravy školských objektů 13 500 tis. Kč
Veřejná doprava 37 788 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 750 tis. Kč
Údržba hřišť a koupališť 790 tis. Kč
Odbor rozvoje
Územní plánování a komunální rozvoj 2 750 tis. Kč
Odbor stavební a životního prostředí
Očkování psů + útulky 510 tis. Kč
Svoz komunálních odpadů 20 700 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 6 520 tis. Kč
Kancelář starosty
Jablonecký měsíčník 1 305 tis. Kč
Požární ochrana 2 527 tis. Kč
Městská policie
Prevence kriminality 390 tis. Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek 15 302 tis. Kč
Příspěvky městským organizacím
Eurocentrum, s.r.o. 2 217 tis. Kč
Sport Jablonec n. N., s.r.o. 13 372 tis. Kč
Nemocnice, p.o. 8 000 tis. Kč
Technické služby, p.o. 44 830 tis. Kč
Plavecký bazén, o.p.s. 1 500 tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s. 5 000 tis. Kč
Městská knihovna, p.o. 6 495 tis. Kč
Městská správa kin 1 617 tis. Kč
Základní školy, p.o. 133 140 tis. Kč
Mateřské školy, p.o. 44 652 tis. Kč
Speciální mateřské školy 4 807 tis. Kč
Domy pro seniory, p.o. 7 181 tis. Kč
Granty a příspěvky na rok 2004
Granty - Projekt Jablonec nad Nisou 2004 2 500 tis. Kč
Příspěvky celkem 2 560 tis. Kč
Sportovní oblast 730 tis. Kč
Kulturní oblast 855 tis. Kč
Humanitní péče 440 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 355 tis. Kč
Protidrogová prevence 80 tis. Kč
Další příspěvky na rok 2004
Okresní hospodářská komora 100 tis. Kč
Azylový dům Naděje 450 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 100 tis. Kč
KOLIK MĚSTO PŘISPÍVÁ
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 26,64 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 99,35 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 29,77 Kč
1 den pobytu jednoho občana v domě pro seniory 60,23 Kč
1 den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje 64,00 Kč
1 čtenáře v knihovně za rok 75,63 Kč
1 vstupenku do divadla 53,20 Kč
1 vstupenku do kina 43,00 Kč
1 vstupenku na kulturní program Výstaviště 224,00 Kč
1 hodinu sportujícího občana v Městské hale 155,00 Kč
1 návštěvu sportovce (občana) na veřejném kluzišti 17,00 Kč
1 den a 1 matku v Domě pro matky s dětmi 32,03 Kč
1 přepraveného občana v MHD 3,82 Kč
1 přepraveného občana tramvají 4,20 Kč
1 vstupenku do bazénu 14,33 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 50,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 20 tis. ks) 1, 36 Kč
Vybrané výdaje technických služeb
Údržba komunikací za rok 11 408 tis. Kč
Zimní údržba za rok 9 720 tis. Kč
Čištění města za rok 3 900 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 11 826 tis. Kč
Úklid černých skládek celkem 522 tis. Kč
Údržba městské zeleně 5 092 tis. Kč
INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU
Bydlení 19 800 tis. Kč
Zateplení a opravy panelových domů
Půdní vestavby Řetízková
Obytný soubor Horní Proseč
Fasády centrum
Doprava, infrastruktura 120 270 tis. Kč
Bulvár 5. května - komunikace
Bulvár 5. května - demolice
Bulvár 5. května - ozelenění
Kanalizace Břízky - Mšeno - Sportovní ul.
Kanalizace K Černé studnici II - U Brusíren
TI Horní Proseč - Domovina
Okružní křižovatka Podhorská - Pasecké náměstí
Severní tangenta - okružní křižovatka Na Roli
Rekonstrukce autobusového nádraží
Chodník Průběžná ulice
Doprava „V klidu - sídliště“
Inženýrské sítě Stará Lípa - voda, komunikace
Vodovod Proseč I - Domovina
Inženýrské sítě - průmyslová zóna
Rekonstrukce a opravy komunikací
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Opravy chodníků
Pořízení poptávkových přechodů
Nákup parkovacích automatů
Stavby města 62 550 tis. Kč
Příspěvky rekonstrukce Městské památkové zóny
Školy - generální opravy
Centrum obchodní spolupráce Euroregion Nisa
Kino Radnice - modernizace
Radnice - oprava vstupního prostoru a fasády ve vnitrobloku
Garáže Paseky
Volný čas 67 600 tis. Kč
Školní hřiště
Rekonstrukce stadionu Střelnice
Sportoviště Břízky - lyžařské tratě
Hřiště s umělých travnatým povrchem u Městské haly
Hřiště Mšeno, Arbesova, Žižkův Vrch
Příprava projektů 17 800 tis. Kč
Severní tangenta - okružní křižovatka Palackého
Rekonstrukce ul. Jiráskova
Rekonstrukce pavilonu A - Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Inženýrské sítě - Stará Lípa
Garáže Paseky
Chodník Průběžná ul.
Rekonstrukce Želivského ul.
Radnice - vnitroblok
Doprava „V klidu - sídliště“
Ostatní investice:
- příspěvek na auto pro požární ochranu
- investiční příspěvek nemocnici
- nákup programového vybavení
CELKEM 288 020 tis. Kč

Tabulka, obrázek se otevře v novém okně

Tabulka - srovnání rozpočtových výdajů v letech 2001-2004 (kliknutím tabulku zvětšíte).

Závěrečný účet

Vytvořeno 18.8.2004 8:45:07 | přečteno 7992x | Petr Vitvar
load