Jen na jablonecku nezavinilo dítě dopravní nehody

26.09.2011 - Během prvního pololetí roku 2011 se změnil personální stav městské policie, odešel její ředitel a strážníci se stěhovali do nové, moderní služebny. Díky instalovaným technologiím a zmodernizovanému kamerovému systému tak má jedno z nejlépe vybavených pracovišť.

V čele městské policie stojí už téměř dva měsíce nový ředitel Luboš Raisner a ten ve čtvrtek 22. září předkládal zastupitelům svou první zprávu o činnosti. V ní se zmiňuje o personálním stavu městské policie, její věkové struktuře a míře vzdělání. Tady je důležité, že deset strážníků se musí do konce tohoto roku prokázat maturitním vysvědčením, které je podmínkou pro další výkon jejich práce.

„Zavedením nového informačního systému Memphis a spuštěním nového kamerového systému a dalších aplikací patří v současné době naše operační středisko k jednomu z nejmoderněji vybavených pracovišť v ČR,“ konstatuje Luboš Raisner. Podle jeho slov kamerový systém pomohl odhalit:

  • 107 poznatků v dopravě (82 %)
  • 6 poznatků na úseku dodržování OZV (5 %)
  • 10 poznatků na úseku veřejného pořádku (8 %)
  • 7 ostatních poznatků (5 %)

Od roku 2010 městská policie úzce spolupracuje se státní, vzájemně se informují o závažných trestných činech na teritoriu města, koordinují součinnostní akce, jakými jsou například společné dvoučlenné hlídky v době od 22 do 5 hodin i spolupráce na projektu okrskář. „Pozitivně veřejnost hodnotí ranní dohled u přechodů pro chodce. Máme doložené, že ve sledovaných místech se zklidnila doprava,“ říká Raisner.

Prevenci kriminality lze v jistém smyslu považovat v Jablonci již za tradici - besedy v mateřských, základních a středních školách, učilištích, pro svaz tělesně postižených a seniory. Úspěšné je i pokračování projektu Police Labelling - nálepkování, ke 30. červnu bylo označeno a zaneseno do databáze 431 objekt.

K prevenci se řadí také provoz dětského dopravního hřiště, které do prázdnin navštívilo celkem 3711 lidí: 1837 žáků 4. tříd základních škol absolvovalo dopravní výchovu dle tematického plánu ministerstva dopravy, 600 žáků 3. tříd prošlo výukou pravidel pro chodce. Dále 616 žáků 5. a 6. tříd základních škol z Jablonce a okolí se zúčastnilo Dnů s dopravou, které připravila MP ve spolupráci s KÚ LK a Českého červeného kříže.

„Celkem v uplynulém školním roce navštívilo dětské dopravní hřiště 5326 dětí,“ vypočítává ředitel MP. O tom, že tato prevence není zbytečná, svědčí fakt, že během roku 2010 bylo dle údajů KÚ LK na území kraje zaznamenáno celkem 21 dopravních nehod zaviněných dětmi. Z tohoto počtu nebyl ani jeden případ na území okresu Jablonec nad Nisou.

Graf - počet dopravních nehod zaiviněných dětmi

Další statistické údaje z činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou

Blokové řízení a pokuty uložené za první pololetí roku 2011

Celkově na místě uděleno

1 482 blokových pokut

v hodnotě 550 100,- Kč

Celkově na místě vybráno

746 blokových pokut

v hodnotě 103 400,- Kč

Celkově na místě nezaplacených

736 blokových pokut

v hodnotě 446 700,- Kč

Přehled činnosti MP - souhrn vybraných událostí, zákroků či úkonů

Statisticky vykazovaná činnost jednotlivých vybraných úkonů městské policie

Počet událostí ve sledovaném období:

2009

2010

2011

1.

TPZOV - („botičky“)

822

679

309

2.

Asistence na žádost - např. místní šetření, doprovody pracovníků MěÚ - vystěhování, exekuce apod.

349

280

422

3.

Výjezd na žádost PČR - spolupráce s PČR - zajištění pachatele tr. činu, zajištění místa tr. činu, dopravní nehody, regulace dopravy, společné hlídky, zesílený eskort do výkonu vazby apod.

151

175

156

4.

Zákrok při odchytu zvířat

48

52

199

5.

Vrak vozidla - nalezení a řešení vraků vozidel

158

84

59

6.

Zjištěno kamerovým systémem přestupky atrestné činy

23

23

130

7.

Odtah vozidla překážejícího silničnímu provozu

214

142

1

8.

Měření rychlosti

271

625

159

9.

Použití donucovacích prostředků

-

-

10

10.

Osoby v pátrání Policie ČR

-

-

7

11.

Předvedení na Policii ČR (k ověření totožnosti)

-

-

70

12.

Zadržený pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu

-

-

52

Celkem

7 897

9 424

9 144

Data čerpána z informačního systému MP „DERIK“ a „Memphis“

Vytvořeno 27.9.2011 7:56:22 | přečteno 2348x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie
 
load