Nová koncepce městské policie

16.12.2011 - Nová koncepce městské policie pro období 2012-2014, kterou předložil zastupitelům ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Mgr. Luboš Raisner, byla schválena.

Koncepce pro příští období počítá se snížením počtu strážníků o jednoho na celkový počet 52. Zrušení pozice zástupce ředitele je důsledkem reorganizace uvnitř městské policie, ke které došlo po nástupu ředitele Raisnera v srpnu letošního roku. Městská policie byla rozdělena na tři složky - výkonovou, preventivní a nevýkonovou. V případě potřeby starosta pověří zastupováním strážníka navrženého ředitelem městské policie. Takto ušetřené finanční prostředky budou použity jako motivační složka mzdy strážníků - příplatky osobního ohodnocení, odměny.

I v příštích dvou letech se počítá s pokračováním a dalším rozšířením preventivní činnosti směrem k dětem, seniorům a zdravotně postiženým občanům.

V roce 2012 by mělo vzniknout v budově České pošty na Prosečské ulici nové kontaktní místo v okrsku Proseč - Horní Proseč. V současné době funguje 5 kontaktních míst okrskářů v 7 okrscích. „Mojí prioritou je, aby strážníci okrskáři působili skutečně ve svém svěřeném okrsku, což dosud nebylo úplně naplněno,“ řekl ředitel Raisner.

Cílem nové koncepce mimo jiné také je, aby se v centru, zejména v problematických oblastech, pohybovalo více strážníků. Zastupitelé Václav Vostřák a Petr Louda upozornili, že strážníci jsou již nyní ve městě více vidět, a to i v okrajových částech. „To je díky úpravám v rozpisu služeb, ke kterým jsme mimo jiné přistoupili,“ okomentoval pochvalu Raisner.

„Důraz klademe také na zvyšování odborné i fyzické připravenosti strážníků a plánujeme řadu školení v administrativě, právních předpisech, první pomoci atd. Samozřejmostí jsou prověrky fyzické připravenosti a střelecký výcvik. Intenzivně také pracujeme na zlepšení celkové image městské policie, zejména na komunikaci strážníků s občany,“ doplnil ředitel Raisner.

Vytvořeno 16.12.2011 12:30:20 | přečteno 5883x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie
 
load