Setkání s občany - Šumava a Jablonecké Paseky

Na setkání se zástupci města se 3. května 2011 v jídelně Základní školy na Šumavě sešli většinou občané, kteří zde chodí pravidelně. Pravdou je, že právě oblast Šumavy a Jabloneckých Pasek patří k těm, které jsou nejméně navštěvované. Problémy, ke kterým se tu lidé nejvíce vyjadřovali, se týkaly hlavně životního prostředí.

Dotazy občanů ze setkání na Šumavě 03.05.2011

 1. Z pohledu mého i mně známých odborníků je protipovodňová štola nesmysl a zbytečná finanční zátěž pro město.
  Investorem je Povodí Labe, město se na akci finančně nepodílí. Zahájení prací se předpokládá v roce 2012, hladina bude na 3 roky snížená o 3 m. Výhrady k realizaci nutno adresovat na Povodí Labe.
 2. Bude se něco dělat s bývalou teplárnou? Zároveň bych chtěla poděkovat za kvalitně provedený jarní úklid na sídlišti Šumava.
  Teplárna není majetkem města, není plně v naší moci situaci kolem ní ovlivnit. Zbourání se však neplánuje.
  Děkujeme Vám za poděkování.
 3. Cesta kolem teplárny je neprůchodná, je zde hodně náletů - obyvateli je však hojně využívaná.
  Prověříme vlastníky pozemků, příp. na pozemku města nálety odstraníme.
 4. Objekt Pasecká 15 velice chátrá, chceme jej odkoupit, je ve velmi špatném stavu. A jak dochází k tomu, že je byt prázdný a město to neřeší?
  S jedním nájemcem tohoto objektu byl problém, blokoval prodej. Budeme hledat řešení, aby se prodej mohl uskutečnit, budeme vás (nájemníky) informovat. Pro město je lepší byt nepronajímat a raději ho prodat. Jsme-li 100% vlastníkem, jedná se lehčeji, problematičtější bývá, je-li vlastníků více. V případě volné bytové jednotky dochází k prodeji obálkovou metodou.
 5. Jela jsem Mosteckou ulicí, proč se nepřesune přechod pro chodce od kruhového objezdu k cestě od autobusového nádraží? Přechod by navazoval přímo na tuto cestu? Kdo upravoval jízdní řády MHD? Nejsme s ním spokojeni - na Šumavu jede linka č. 14 a 19 naposledy kolem 16.30 hod.
  V ul. Mostecká jsou 3 jízdní pruhy, na takto širokou komunikaci ve Vámi uváděném místě nelze přechod pro chodce umístit (z důvodu dodržení technických norem), musel by zde být odpočinkový ostrůvek.
  Vyjádření DPMLJ, a. s.:Z centra města na sídliště Šumava jsou provozovány 3 linky MHD (4,14 a 19). Linka č. 4 je provozována do 23 hodin (poslední spoj z centra jede na sídliště Šumava ve 22:40 hod.), linka č. 14 jezdí v pracovní dny na sídliště pouze odpoledne (posiluje v dopravní špičce spoje linky č. 4 v rozmezí od 14 do 17 hodin v intervalu 30 minut), linka č. 19 je na sídliště Šumava provozována v pracovní dny 18 hodin v intervalu 30 minut, spolu s linkou č. 4 vytvářejí pravidelný interval 15 minut. Kompletní jízdní řády jsou na webových stránkách DPMLJ (www.dpmlj.cz). Luboš Wejnar, dopravní ředitel DPMLJ
 6. Jak to vypadá s výstavbou kanalizace U Staré lípy?
  Kanalizace se dělí na 2 etapy, bohužel tato lokality spadá do té druhé, kterou nelze z důvodu nedostatku finančních prostředků dokončit.
 7. Jaký je záměr se svahem u házenkářského hřiště?
  Jedná se o pozemek ve vlastnictví ÚZSVM, při jeho převodu na město může jednání trvat i roky. Po jeho získání můžeme v souladu s územním plánem dále konat.
 8. Jaká je situace kolem HOSPICU?
  Pozemek je města, investorem je však kraj. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou pouze schválilo záměr k jeho zřízení. S krajským úřadem nadále spolupracujeme, vedeme jednání - nyní čekáme na jejich krok.
 9. Měl bych návrh, jak mít levnější likvidaci odpadu - více třídit.
  Ano, čím více vytřídíte, tím může mít váš objekt menší popelnici, třídění je motivující.
 10. Firmy naplňují na sídlišti kontejnery na papír, tím je ihned po svozu opět naplněn. Jaké mají podnikatelé povinnosti směrem k likvidaci odpadu?
  U podnikatelských subjektů provádíme kontroly likvidace odpadů s ČIŽP. Podnikatelé mají povinnost odpad likvidovat, kolik jej skutečně zlikvidují, my bohužel nezjistíme. V současné době je zajímavá cena za sběr papíru, je škoda, že jej firmy neodvážejí sem. Chceme podnikatele zapojit do systému obce - za paušál by mohli využívat sběrná místa.
 11. Jak se nakládá se sběrným textilem?
  Slouží následně jako hadry, případně je-li textil ještě v dobrém stavu, používá je dále např. Diakonie.
 12. Vaše anketa o odpadu - stačí ji vyplnit na webu? Chci poděkovat za zimní úklid i odvoz odpadků v ul. Pionýrů.
  Ano, anketu stačí vyplnit na webové stránce města.
 13. Jsou topoly vhodné na sídliště? Mají velký výkyv.
  Výkyvy jsou pořádku, je to přirozená funkce. V případě kácení může požádat vlastník či nájemce pozemku.
 14. U výměníku JTR je cesta z kostek - je zničená, kostky jsou vyvrácené.
  Situaci prověříme.
 15. Prostor před prodejnou a pekárnou zabírají zaparkovaná auta, velký pohyb náklaďáků.
  V případě potřeby volejte okrskáře či MP.
 16. Na náměstí Boženy Němcové je u Atesa přechod pro chodce těsně za zatáčkou, což je nebezpečné, chodci jsou vidět na poslední chvíli.
  Situaci prověříme se správcem komunikace, tj. krajským úřadem. Váš písemný podnět můžete adresovat na Dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou.
 17. Mám dotaz na okrskáře - zda jsou na Šumavě problémová místa, ve kterých musíte zasahovat.
  V minulosti byl problém s ubytovnou v ul. Chelčického, v současnosti je situace zklidněná.
Vytvořeno 20.5.2011 14:06:52 | přečteno 4264x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load