Setkání s občany - Proseč

Velmi početně navštěvovaným místem setkání s občany je každoročně hasičská zbrojnice v Proseči. I letos (17.05.2011) přišli zdejší obyvatelé seznámit se s novými členy vedení radnice a zeptat se na změny, které se týkají právě jejich lokality. Největším problémem této části Jablonce je chybějící kanalizace, vodovod a plynovod.

Dotazy občanů ze setkání v Proseči 17.05.2011

 1. Je možné zřídit autobusovou zastávku na křižovatce Horní - Zlatá ulička - V Pastvinách? Osadní výbor žádal již v minulém roce, nebylo vyhověno.
  V loňském roce bylo, za účasti zástupce dopravního a silničního úřadu, Policie ČR a provozovatele MHD provedeno šetření na místě kvůli vytipování možného místa pro zřízení zastávky. V požadovaném místě (křiž. ulic Horní a V pastvinách) nelze zastávku MHD zřídit - ulice je úzká, při stání BUS by došlo k zablokování ulice; dalším problémem je příkop - muselo by dojít k zavezení tohoto příkopu a k novému provedení odvodnění komunikace - finanční náročnost.
 2. Může město vydat obecně závaznou vyhlášku ve věci klidu v neděli?
  Již se objevily další podněty k tomuto problému. Bude se předkládat zastupitelstvu.
 3. Je v novém územním plánu počítáno se změnou místa překladiště z Proseče jinam?
  Počítá se s tím, že překladiště bude v Zeleném údolí. Připravujeme změnu územního plánu. Pracuje se na studii.
 4. Bylo přislíbeno snížení daně z nemovitosti z důvodu překladiště a výstavby, nedodrženo, naopak daň se zvýšila.
  Zvýšení daně proběhlo zákonem, naopak Jablonec jako město nenavýšilo koeficient. Snížení bylo myšleno pouze při zatížení velkého rozsahu, což není běžná bytová výstavba.
 5. Na sídlišti je nepořádek na komunikaci ze stavby, Interma a.s. po sobě neuklízí vozovku v případě znečištění.
  Doporučeno aktuálně zavolat na bezplatnou linku nebo na městskou policii, město bude kontaktovat Intermu a.s., aby nepořádek uklidila.
 6. Neustálý problém s kanalizací ve Zlaté uličce. Plánuje se celková kanalizace v Proseči?
  Přislíbeno od Severočeských komunálních služeb, s.r.o., že páteřní kanalizaci zainvestují, projekt bude projednáván.
 7. Obyvatelé dostali za úkol zřídit čističku nebo septik, v loňském roce zbudována kontrolní šachta, přesto vytéká, opakovaně ucpáno. Proč neudělá město společnou čističku? Proč jedna strana musí řešit a druhá nemusí (konkrétně paní K.)?
  Výstavba páteřní kanalizace proběhne snad za 2-3 roky.
  Odkanalizování je požadováno od každého trvale obydleného objektu. Paní K. je soukromý subjekt, město nemůže na její pozemek.
  Požadavek na vyvíjení většího tlaku na paní K.
 8. V Jabloňové ulici prý povede kanalizace a plynovod, ale neuvažuje se o vodovodu. Proč ne, když zde veřejný vodovod není?
  Odpověď bude doplněna.
 9. Uvažuje se o obnovení vlakové zastávky v Proseči alespoň na znamení?
  Město nemůže zajistit, předáme podnět Českým drahám, a.s.
 10. V Dolní Proseči chybí značka zákaz odbočení - město před rokem přislíbilo.
  Jedná se o komunikaci I. třídy, předáme podnět na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město žádalo o umístění značky již před rokem, bohužel odbor dopravy Krajského úřadu v Lbc tuto žádost zamítl s odůvodněním, že kompletně celá „zóna 30“ včetně zákazu vjezdu vozidlům nad 3,5 t je v rozporu s technickými normami, a vrátil věc k novému projednání. Řízení není ještě ukončeno.
 11. Zóna 30 km/h v Horní Proseči nepomohla, omezení rychlosti zde není dodržováno. Požadavek, aby byly odstraněny značky a z bočních ulic platilo pravidlo pravé ruky.
  Dtto předešlá otázka - je v řešení, buď 30 km/hod. nebo odstranění značek a provedení „zóny s předností zprava“.
 12. Vinou stavebníka došlo k poškození komunikace Horní. Kdy bude opraveno?
  Část komunikace podél stavby je poškozena (rozlámaná krajnice) - nevíme, zda vinou stavebníka. Bude opraveno, vyvoláme jednání se stavební firmou.
 13. V blízkosti objektu Horní 94 je nebezpečná zatáčka, žádost o zpomalovací pruhy.
  Budeme se podnětem zabývat. Požadavek bude projednán s Policií ČR.
 14. Naopak problém vozíčkářů při přejíždění zpomalovacích pruhů (u Sokolovny). Požadavek na zúžení prahu alespoň 70 cm od krajnice.
  Požadavek projednán se správcem komunikace - z levé strany ve směru nahoru bude odebrán jeden díl zpomalovacího prahu, aby bylo možné projet s vozíčkem.
 15. Kdy bude v Horní Proseči obchod?
  Prozatím vznikl kiosek s omezenou provozní dobou. Obchod zatím nebude. Je to otázka trhu, nikdo neprojevil zájem o výstavbu a provozování.
 16. Chybí zde kontaktní místo okrskáře. Pokud bude přítomen, řešily by se lépe i potíže s rychlostí u kruhového objezdu, volný pohyb psů v lese atd.
  Probíhají jednání s ředitelkou pošty, že by dali pro okrskáře k dispozici prostor v jejich pobočce.
 17. Kaplička ve velmi špatném stavu, může spadnout na komunikaci.
  Probíhala jednání, kaplička není v k.ú. Jablonec nad Nisou, nemá majitele.
 18. Pod školou tekla voda ze stráně na silnici, byl zde udělán výkop, zbyla hromada materiálu, nyní vypadá hrozně. Bude tento prostor upraven?
  P. Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací: Stavební práce (výkop) proběhly mimo komunikaci, tudíž nespadají do správy MK. Tento dotaz jsme řešili společně s paní Ing. Gaislerovou. Dle naší dohody bude proveden ze strany Ing. Gaislerové telefonický dotaz na upřesnění onoho místa a následná osobní prohlídka.
 19. Kdy bude v Proseči chodník?
  Oprava stávajícího chodníku, který byl poničen při zimní údržbě, probíhá. Snad se podaří opravit z omezeného rozpočtu další část.
 20. Požadavek na údržbu zeleně podél chodníku - je potřeba posekat a prořezat, nedá se projít.
  Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací: Záležitost prořezu, čili údržby silniční vegetace podél tohoto chodníku byla 19.05.2011 projednána s TSJ, s.r.o. přímo na místě. Bylo dohodnuto, že zasahující přerostlá zeleň bude průběžně odstraněna. Podobná situace řešení bude i v ulici Horní.
Vytvořeno 20.5.2011 14:27:00 | přečteno 4038x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load