Setkání s občany - Kokonín a Vrkoslavice

Setkání vedení města s občany v Kulturním domě v Kokoníně 10. května 2011 mělo tradičně vysokou účast. Nejpalčivějším problémem tu je autobusové spojení, respektive změny v umístění zastávek linky č. 1 v centru města. Výhodou bylo, že setkání byl přítomný také dopravní ředitel DPMLJ Luboš Wejnar, který tak mohl okamžitě poskytnout fundovanou odpověď.

Dotazy občanů ze setkání v Kokoníně 10.05.2011

 1. Léta jezdily autobusy z Horního náměstí k Radnici, divadlu, na Libereckou a k Lázním. Občanům vadí, že se tato linka odklonila na trasu, kde skoro nikdo nenastupuje. Na původní trase jsou obě polikliniky, divadlo, Billa, škola. Došlo ke zrušení 4 zastávek.
  L. Vejnar: Změna byla provedena pouze v jednom směru. 75% cestujících používá čipovou kartu nebo elektronickou peněženku, tzn. mohou libovolně přestupovat za stejné peníze. Je zajištěna návaznost v rozmezí 2-8 minut.
  P. Beitl: Změny v trasách se vyhodnocují. Dále budou mít senioři dopravu zdarma (to stojí 750.000,- Kč ročně). Kritický přestupní uzel bude přemístěn z Kamenné ulice na autobusové nádraží.
  P. Vobořil: Zastávka vedle mostu v Kamenné ulici bude přemístěna po dobu rekonstrukce mostu, poté se vrátí zpět.
 2. Někteří řidiči na sebe nečekají, není zajištěna návaznost.
  L. Vejnar: Vše se objeví v průzkumech, budou se řešit připomínky, zlepšení přestupních vazeb. V polovině června bude otevřen nový terminál na autobusovém nádraží, bude zde více místa, dojde ke zkvalitnění, bude pod dispečerským dohledem.
 3. Bude zrušena otočka autobusu u IMP pokud zde bude čistička? Podle výkresů má stát přímo na otočce autobusu.
  L. Vejnar: Nevím o tom, že by měla být zrušena.
 4. Pan Horák by chtěl poděkovat za dětské hřiště. Dále prosí, zda by bylo možné udělat na místě tréninkového hřiště autoškol dětské dopravní hřiště, případně zpřístupnit areál dětem pro jízdu na kolečkových bruslích, na kole.
  M. Vele: Zajímavý podnět, při jednáních s autoškolami navrhneme.
 5. Nespokojenost občanů s parkováním automobilů i kamionů u IMP na nezpevněné vozovce, znečišťuje se blátem silnice, nedá se projít - chodník končí před IMP. Je to majetek města, kraje nebo IMP?
  M. Vele: Vlastníkem této komunikace je Krajská správa silnic. Pokusíme se vznést požadavek na chodník.
  P. Vobořil: Tento podnět již byl přednesen na KÚ LK, nebyly peníze, zaurgujeme.
 6. Je možné upravit dopravním značením průjezd zkratkou za IMP k dálnici? Chodí zde hodně dětí, komunikace je úzká, průjezd kamionů je nebezpečný.
  Tato místní komunikace je již na katastru města Rychnov nad Nisou, město Jablonec k ní nemá žádnou správu. Úpravu dopravního značení je třeba řešit s městským úřadem Rychnov.
 7. IMP staví novou výrobní halu, nešlo by udělat vjezd do areálu od autobazaru?
  Hala je v areálu IMP, vjezd a výjezd vozidel řešen stávající vrátnicí. Jedná se o soukromý areál, požadavek na nový výjezd nebyl stavebníkem předložen, nelze nařídit.
 8. Proč byla přemístěna zastávka MHD a po třech dnech vrácena zpět?
  M. Vele: Přemístěná zastávka byla na soukromém pozemku.
 9. Nelíbí se zanedbané Vrkoslavice - zastávka MHD, koupaliště nefunkční, pivovar v hrozném stavu, chybí místnost pro schůze, přišli o poštu.
  L. Vejnar: Je zde standardní zastávka - bez krytí.
  P. Beitl: Hovoříme zde o soukromém majetku, město nemůže nic udělat. Co se týká pošty, pan P. Tulpa bojoval za zachování pošty, přesto ředitelství pošty pobočku zrušilo.
 10. Neradi by přišli o kulturní dům - je to shromažďovací místnost, slouží i škole, Českému svazu žen atd., chápou, že provoz něco stojí, ale slouží dobře celému Kokonínu i Vrkoslavicím.
  M. Vele: Zatím platí provoz kulturního domu město, možná by měly spolky platit nájemné.
 11. Jaký bude osud domu v Rychnovské ulici vedle školy? Je nabízen k prodeji, nechtěli bychom, aby se zde sestěhovali sociálně slabí občané.
  M. Vele: Ano, objekt je nabízen k prodeji formou výběrového řízení. Demolice je finančně náročná.
 12. Vývěska u sběrného dvora je ošklivá. Čí je to majetek? Nechtějí zde skleněnou, aby byla přístupná všem (školní akce, parte). Prosí o důstojnou plochu.
  M. Vele: Prověříme.
 13. Poděkování za hlídky MP, které pomáhají dětem přecházet. Před školou jsou ráno zmatky - děkujeme i za radar. Mohl by být natrvalo?
  P. Beitl: Systém okrskářů udržíme, též dozor u přechodů. Stacionární radary máme 4 na město, 1 mobilní, který potom měří (ten se umísťuje po vyhodnocení stacionárních radarů na problémová místa).
 14. Informace o komunikaci 3. třídy (ulice Na Svahu) ve věci stížnosti - sousedské vztahy.
  J. Fričová: Bude řešeno na MěÚ, nepatří na veřejné setkání.
 15. Co bude s lesoparkem? Je zde nepořádek. Dříve upravovaly děti ze školy nebo lidé svépomocí.
  M. Vele: V letošním rozpočtu nejsou peníze na větší rekonstrukci. Počítáme pouze s běžnou údržbou veřejné zeleně.
  P. Beitl: Město nebude nikomu bránit, když to tam bude chtít shrabat.
 16. Dochází zde k drancování dřeva, zmizely zdravé stromy.
  M. Vele: Máme smlouvu s novou firmou na úpravu veřejné zeleně, která nabídla nejvýhodnější podmínky, nemáme s ní zatím zkušenosti. Využijte bezplatnou linku pro případné podněty.
  P. Beitl: V případě drancování využijte okrskáře - impuls pro MP.
 17. Očkování psů letos prvně nebylo v Kokoníně. Proč?
  Protože došlo ke změně intervalu očkování proti vzteklině (psi budou očkováni ve stáří od 3 do 6 měsíců, následná revakcinace je chovateli doporučena v roce následujícím po první vakcinaci a poté vždy jednou za dva roky), dojde od roku 2011 ke snížení počtu psů, kteří se dostaví k plošné vakcinaci. Z toho důvodu byl po konzultaci s MVDr. Baudyšem snížen počet stání pro očkování a zkrácena celková doba plošného očkování.
Vytvořeno 20.5.2011 14:17:08 | přečteno 3959x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load