Vedení města se sešlo s občany už třikrát

21.04.2011 - Setkáním ve Mšeně začala další série veřejných jednání v jednotlivých městských částech pod společným názvem Setkání starosty s občany. Kromě Mšena se setkali představitelé města ještě s občany v Rýnovicích a na Žižkově Vrchu.

Obecně se zatím na všech třech setkáních mluvilo o úsporném rozpočtu, o šetřících opatřeních, o dotacích a plánovaném rozvoji města a všude si lidé stěžovali na nedostatek parkovacích míst. Pak už se směr debaty lišil podle lokality. V Rýnovicích poukazovali někteří občané na architektonickou nejednost výstavby rodinných domků nad sídlištěm Janovská, s uspokojením však kvitovali probíhající práce na zateplování domů a výměně oken v ulici Na Úbočí. Na Žižkově Vrchu se zase dotazovali na to, zda je pravda, že se bude stavět druhý Kaufland v prostoru bývalých jatek, probíral se způsob zimní údržby i jarní úklid a věčnou bolestí právě tohoto sídliště je špatné soužití nejstarší a nejmladší generace.

Dotazy občanů ze setkání na Žižkově Vrchu 19.04.2011

 1. Jak to vypadá s výstavbou Kauflandu na místě bývalých jatek?
  Bylo vydáno územní rozhodnutí, nyní vlastník požádal o stavební povolení, letos by měla být zahájena stavba. Jedná se o soukromého investora, proto město nemá na toto vliv. V oblasti je problém s elektřinou, nová trafostanice má být vystavena v příštím roce - tzn. stavba by měla být zahájena nejpozději v roce 2012.
 2. V dolíku pod stadionem u bývalých jatek proběhlo kácení cca 27 vzrostlých stromů - bylo toto povoleno?
  Kácení stromů v lokalitě bývalých jatek bylo povoleno rozhodnutím č.j. 37856/2011 ze dne 31.3.2011. Jednalo se o stromy, které se nacházely v prostoru stavby nového obchodního domu Kaufland a nové příjezdové komunikace. Stromy vykazovaly známky zhoršeného zdravotního stavu a stability (suché větve v korunách, poškozené, odřené kmeny, suchá odumřelá torza). Do spisu vč. fotodokumentace kácených stromů je možné nahlédnout na oddělení životního prostředí.
 3. Město zakazuje lidem odpojovat se od dálkového topení a přitom si v „nové hasičárně“ udělali při rekonstrukci plynové topení, nikoliv dálkové. Proč?
  Plynová přípojka zde byla v minulosti, v případě připojení na dálkové topení by se muselo kopat asi 150 m, výrazně by se prodražil projekt.
 4. Občan prosí pana starostu, aby si udělal pořádek při jednáních zastupitelstva - zastupitelé telefonují v průběhu jednání.
  Zákaz telefonování je ukotven v jednacím řádu, pan starosta to občas zastupitelům připomíná.
 5. Před objektem Na Výšině 17 je špatná manipulace s kontejnery, není zde zpevněný podklad.
  Celková úprava těchto prostranství bude řešena v rámci IPRM v roce 2014 - v rámci toho bude vyřešeno, pokusíme se i dříve.
 6. Po dohodě s městem občané sami provedli úklid lesoparku na ŽV a bylo jim životním prostředím řečeno, že si musí větve i sami odvézt. Proč nemůže město alespoň odvést hromady?
  Bude řešeno na poradě a odvoz bude zajištěn.
 7. V lesíku pod Ještědskou ulicí směrem k trati je černá skládka. Prosíme o vybudování zábrany, aby zde nemohla zajíždět auta.
  Bude řešeno na poradě, pokusíme se uklidit. Není jisté, zda by byla zábrana řešení. Doporučeno volat městskou policii tel. 156.
 8. Jak je to s obchvatem v této části?
  Letos se zpracovává nový územní plán, který má toto řešit. Koncept ÚP se bude projednávat v červenci. Občané budou pozváni k projednání, bude předložena vizualizace. Pozvánky budou v měsíčníku, případně do schránek v dané lokalitě.
 9. Jak probíhají jednání s paní Musilovou - objekt v ulici 5. května?
  Soudní spor běží, snažíme se též o mimosoudní dohodu s paní Musilovou - nabízíme jiný objekt.
 10. V parčíku v Řetízkové je špína, mládež zde popíjí alkohol. Žádost o zrušení laviček, případně o instalaci kamery.
  Pozemek patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, není zahrnuto do revitalizace v rámci IPRM, návrh na zrušení laviček bude řešen. Prosíme o zvýšený dohled okrskáře.
 11. Stížnost na způsob provádění zimní údržby (chodníku) na rohu ulice Vodní - Havlíčkova. Technické služby nahrnují sníh do vjezdu objektu.
  Prosíme o aktuální podnět v zimním období, bude řešeno. Je možné také vyřadit tento chodník z plánu zimní údržby (není využíván chodci).
 12. Jak to bude s úklidem po zimní údržbě. Na Výšině a v Ještědské je spousta posypového materiálu, nikdo zde neuklidil, přestože byly cedule.
  Dlažba se nedá uklízet tlakovou vodou, ředitel TSJ si vezme kontakt a na místě zhodnotí situaci příp. zajistí úklid.
 13. Na stejném místě v oblouku Ještědská - Na Výšině bylo v zimním období prováděno nedostatečně odklízení sněhu, úzká ulice.
  Odklizení sněhu komplikují parkující auta, v případě potřeby je možné dodatečně vyfrézovat.
 14. U objektů Na Výšině 15-22 nebylo na podzim odklizeno listí, stále je zde hodně polámaných stromů.
  Kácení a vyčištění lesoparku bude probíhat letos v souvislosti z celkovou rekonstrukcí.
 15. Budou v této lokalitě rozšířena parkovací místa?
  Drobné úpravy pro rozšíření parkování budou v rámci IPRM, řádově v desítkách míst. Parkování je problematické všude, některé pozemky nejsou v majetku města. Město jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby byly některé pozemky převedeny na město.
 16. Bezdomovci na pozemku v Plynární ulici pod přejezdem nechali velký nepořádek. Je možné to uklidit?
  Pozemek je ve vlastnictví soukromé osoby. Budeme se snažit majitele kontaktovat.
 17. Co bude se zdevastovaným výměníkem v ulici Pasířská?
  Byl prodán soukromému majiteli, proběhnou plánované úpravy.
 18. Bude řešen bezbariérový přístup do samoobsluhy?
  Ano, bude řešen v rámci revitalizace IPRM.
 19. Ve zrekonstruovaném parku v Nové Pasířské zmizely dvě lavičky a dva koše.
  Bude doplněno.
 20. Vrátí se do tohoto parku plocha pro volný pohyb psů?
  Je zde stále, bude doplněna informační cedulka.
 21. Jsou zde velmi odbyté zahradnické práce - odkrytá textilie, prohlubně, louže …
  Práce firma provedla velmi nekvalitně, některé reklamujeme, budeme se snažit o nápravu.

Od 1.7.2011 je zdarma MHD pro seniory nad 70 let - řeší se, jak bude probíhat prokazování věku, zda budou vydávány zvláštní kartičky, občané budou o postupu informování v jabloneckém měsíčníku.

Poděkování TSJ za odklizení sněhu.

Poděkování řidičům MHD za provoz v zimních měsících, kdy i při kalamitách zvládli dopravu bez větších zpoždění.

Zápis: IAS - Landová, 20.04.2011

Další informace

Vytvořeno 21.4.2011 13:00:17 | přečteno 4167x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load