Jablonečané se opět setkávají s vedením radnice

07.04.2011 - Setkáním ve Mšeně začala další série veřejných jednání v jednotlivých částech pod společným názvem Setkání starosty s občany. Kromě Mšena bude hovořit vedení města ještě v šesti dalších jabloneckých lokalitách.

Pro místostarosty Petry Tulpu a Vobořila nejde o žádnou novinku, avšak starosta Petr Beitl a místostarosta Miloš Vele mají v podstatě poprvé ve funkci možnost přímého kontaktu s Jablonečany.

Ve Mšeně se mluvilo o úsporném rozpočtu, o šetřících opatřeních, o dotacích a plánovaném rozvoji města. Ze strany občanů padly otázky týkající se výstavby v Pobřežní ulici, způsobu zimní údržby v podmínkách sídliště a užití techniky či odvodnění komunikace spojující ulici Želivského s Mozartovou.

V úterý 12. dubna se představitelé města sejdou v pět hodin odpoledne s obyvateli Rýnovic v místní školní jídelně. Následují pak Žižkův Vrch (19.4.), Šumava (3.5.), Kokonín a Vrkoslavice (10.5.), Proseč (17.5.) a centrum města (24.5.).

Dotazy občanů

Paní Podařilová, Pobřežní ulice

 • Měla bych dotaz k rozestavěnému objektu v ul. Pobřežní - proč došlo k překročení IZP, proč nebyla naše petice brána v úvahu a proč byla paní Bémová vyloučena z řízení.
  Povolování staveb je výkonem státní správy, kterou v přenesené působnosti vykonává stavební úřad. Město je v této kauze pouze účastníkem řízení, z naší strany byla podána námitka. Petice byla projednána na poradě vedení městského úřadu, k vyřízení ji obdržel ředitel odboru rozvoje. Zastupitelstvo přesto výjimku schválilo.
 • Nelíbí se nám nepořádek za zahrádkami, v lese a polehávání bezdomovců za třetí přehradou, rádi bychom mezi druhou a třetí přehradou měli více laviček.
  Městská policie ve spolupráci s Policií ČR v roce 2010 zajišťovala úklid, bylo odvezeno několik kontejnerů odpadků. Dohled je zde zajišťován městskou policií, oblast Mšena je velice rozlehlá - okrskář prochází celé Mšeno, v případě potřeby jej můžete samozřejmě kontaktovat. Co se týče laviček, je zde problém s vlastnictvím pozemků, nelze lavičky umístit na cizí pozemek, dále je problematické i umístění dalších odpadkových košů, protože se jedná o obtížně přístupná místa a vznikal by problém s odvozem.
 • Proč byl zrušen 1 návštěvní den v knihovně ve Mšeně? Proč nejsou peníze na knihovnu?
  Městská knihovna má 3 pobočky - Kokonín, Mšeno a Šumava. V rámci redukce služeb z hlediska financí musel také ředitel městské knihovny přistoupit na redukci i v této oblasti. Myslíme si, že tím nedošlo k narušení návštěvnosti této pobočky.

Paní Jůnová, Podlesí

 • Může nám někdo zaručit, že nebude investor objektu v ul. Pobřežní dále stavět?
  Bohužel to nemůže nikdo zaručit.

Pan Preuzler, ul. Mozartova

 • Komunikace mezi ul. Palackého a Želivského je ve špatném stavu, stavba stojí na bažině, při dešti vzniká 15 m kaluž.
  Do jednoho měsíce by mělo dojít k rozšíření a odvodnění komunikace.
 • Jak je to se zvolením techniky při uklizení sněhu?
  Zvolit správnou techniku do dané oblasti je obtížné, v případě potřeby (například nahrnutí sněhu na nevhodné místo) je nutno řešit ihned, a to i zavoláním na bezplatnou telefonní linku 800 15 51 51, kam se můžete obracet i s podněty z oblasti odpadů, veřejného osvětlení i údržby městských komunikací a zeleně.

Paní Klápšťová, ul. Riegrova

 • Uvažuje nové vedení města stále o severní tangentě při řešení dopravní situace v této lokalitě (průtah Vrchlického sady)?
  Město se při rekonstrukci podílí na budování chodníků, komunikace patří kraji. V rámci projednávání dopravního generelu se vyskytly nové možnosti dopravy. Nový územní plán bude na městě projednáván v červenci 2011. Můžeme uskutečnit další jednání ve Vaší lokalitě k této problematice, pozvánky byste obdrželi přímo do schránek.
 • Údržba sněhu na chodníku od Palackého směrem k Jablonexu k ul. Riegrova, Rooseveltova (nahrnutí sněhu na vyházený chodník).
  TSJ upozorní řidiče na vhodnost shromažďování sněhu.

Paní Fleková, ul. Hluboká

 • V prostoru bývalé tržnice v ul. Kamenná je velký nepořádek.
  Na podzim tohoto roku vyprší investorovi termín pro realizaci projektu, následně může město jednat (předložit zastupitelstvu města další návrh). Také řešíme přemístění MHD na autobusové nádraží, v létě se uskuteční rekonstrukce mostu v Kamenné ulici.

Další informace

Vytvořeno 7.4.2011 7:55:11 | přečteno 3796x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load