Tyršův park - šance na proměnu?

25.03.2011 - Výsledky veřejného setkání k obnově Tyršova parku, konaného 9. března 2011 v jablonecké sokolovně

Jablonec má v letošním roce možnost zařadit záměr na přeměnu Tyršova parku do výzvy Nadace Proměny, která podporuje obnovu veřejné zeleně a například jen v Libereckém kraji už má za sebou projekty tří parků - dvou v Kamenickém Šenově a jeden v Litoměřicích. K tomuto záměru se odehrálo v sokolovně v sousedství Tyršova parku 9. března veřejné setkání.

O šanci parku na proměnu jsme psali v březnovém čísle Jabloneckého měsíčníku (Tyršův park - šance na proměnu?, str. 36). V něm předseda Spolku přátel města Jablonce a městský zastupitel Lukáš Pleticha vyzval všechny, jimž osud tohoto území není lhostejný, aby přišli na setkání. Jeho slova poslechly asi čtyři desítky Jablonečanů všech věkových kategorií a přinesly hned několik zajímavých nápadů.

Podstatným faktem je, že všichni bez výjimky chtějí park zachovat a chtějí ho i více oživit. Většina z přítomných volala po jeho prosvětlení a omlazení dřevin, napřímení cestiček, aby je bylo možné v zimě lépe udržovat, po návratu k přírodnějšímu rázu celého parku včetně jezírka, které by mělo být zbaveno betonového dna, a vše přizpůsobit jabloneckému klimatu. Shoda také panovala v tom, že radikální změnou by měly projít toalety nebo by měly být přestěhovány k otočce tramvaje.

Mnozí zavzpomínali také na tradiční promenádní koncerty v neděli dopoledne. I po této formě zábavy je poptávka a návrh zněl - přeměnit dosloužilou kašnu se zbytky břidlicového obkladu na vyvýšené podium a zázemí pro účinkující umístit do objektu správce parku.

Výsledky, které vám zde předkládáme, se stanou součástí záměru projektu, který bude do konce dubna odeslán Nadaci Proměny. Pak už bude jen Jablonec čekat, zda záměr projektu přesvědčí správní radu nadace, aby vybrala právě Tyršův park a věnovala peníze na jeho obnovu. Nadace Proměny většinou investuje peníze pouze do jednoho projektu a ta částka se může rovnat až 25 milionům korun.

Harmonogram od podání záměru projektu nadaci

 • 30. dubna 2011 - uzávěrka podání žádostí o nadační příspěvek
 • květen - říjen 2011 - hodnocení žádostí a projektových záměrů, monitoring ve vybraných lokalitách
 • listopad 2011 - rozhodnutí správní rady nadace o vítězném projektovém záměru
 • konec roku 2011 - nadace oznámí rozhodnutí své správní rady všem žadatelům
 • 2012 - místní průzkum, architektonická soutež „Cena Nadace Proměny“, veřejná prezentace architektonického návrhu
 • zpracování jednotlivých stupňů PD
 • 2013 - 2014 realizace stavby
 • 2015 - otevření parku pro veřejnost

Náměty vzešlé ze setkání a jejich bodové ohodnocení

Občané chtějí:

 • zamykatelný nebo žádný plot
 • zachovat altán a vytvořit kolem něj společný prostor se zázemím pro účinkující (4 body)
 • obnovit vodotrysk
 • doplnit do parku umělecké plastiky - z děl jabloneckých umělců (1 bod)
 • sadové úpravy vhodné pro zdejší klima (1 bod)
 • přístřešek pro maminky s dětmi (1 bod)
 • WC přemístit k tramvaji (7 bodů)
 • zachovat oplocení v Sadové, zrušit v ulici Fügnerova, kde bude zrušen také průjezd aut, plot v ulici nahradit živým (15 bodů)
 • zlepšit úklid a pořádek (1 bod)
 • prosvětlit park, navrátit mu přírodní ráz (9 bodů)
 • dát parku funkčnost, a to např. zvýšením počtu herních prvků, laviček, zvýšit jeho atraktivitu pro všechny věkové skupiny (7 bodů)
 • v parku by měl být stálý správce/hlídač (3 body)
 • vytvořit v parku kvetoucí louku (3 body)
 • využít přístupu k řece Nise, zapojit vodu více do uspořádání parku (10 bodů)
 • omezená oplocená plocha pro psy (7 bodů)
 • úplný zákaz vstupu psů do parku (1 bod)
 • místo kašny podium (7 bodů)
 • kavárna (4 body)
 • řešit osvětlení

Občané nechtějí - shoda všech přítomných:

 • WC v současném stavu
 • parovod
 • oplocení v tom stavu, jaké je nyní
 • betonové jezírko v současném stavu ani jiné betonové prvky
 • staré, nemocné stromy
 • vandaly, alkoholem posilněné bezdomovce
Vytvořeno 25.3.2011 14:32:54 | přečteno 4110x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load