Hřiště v okolí Nové Pasířské

Výsledky veřejného setkání 27.01.2010 ve školní jídelně Gymnázia U Balvanu na téma obnovy dětských hřišť a sportovních ploch v okolí ulice Nová Pasířská

Setkání s občany - Nová Pasířská, obrázek se otevře v novém okněVeřejné setkání, tentokrát na téma revitalizace veřejných ploch v rámci Realizace IPRM Žižkův Vrch a okolí.

V rámci diskuze nad projekty obnovy dětských hřišť a sportovních ploch v okolí ulice Nová Pasířská občané předložili řadu návrhů.

Požadavky a jejich řešení

Řešení k jednotlivým bodům je průběžně doplňováno.

 1. Jedno větší víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jedno menší asfaltové hřiště s basketbalovým košem - 24 bodů
  Po konzultaci se správcem hřišť nebylo doporučeno dělat jedno hřiště větší a jedno menší, při provozu by došlo k nesrovnalostem mezi uživateli, kdo bude užívat větší plnohodnotné hřiště a kdo menší.
  Asfaltové hřiště otočit podélně s chodníkem (na jednu vhodnou stranu zeď) - 24 bodů
  Projektant požadavek na zvětšení hřiště v případě otočení nedoporučil, větší plocha se do stávající zelené plochy nevejde, musely by být vybudovány opěrné zdi, které by zhoršily hlukové poměry. Stejně tak by musely být vybudovány opěrné zdi při otočení hřiště podélně s chodníkem při zachování současné velikosti.
  Ze stejného důvodu nebyla požadovaná betonová zeď umístěna na dolní hřiště H6-R (tj. víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem), ale na hřiště H7-R (tj. menší sportovní hřiště s umělým trávníkem), které je dále od bytového domu a je umístěno na kopci.
 2. Zabudování pevných laviček a stolů - 23 bodů
  Do prostoru hřiště H5-R (tj. dětské hřiště pro věkovou kategorii 1 až 12 let) byly osazeny k pevně zabudovaným lavičkám stoly. Požadavku občanů bylo vyhověno.
 3. Zajištění úklidu hřišť, dostatečné množství odpadkových košů - 20 bodů
  Již původní projekt měl dostatečný počet košů. Stávající počet byl prověřen, další odpadkové koše nebudou umísťovány.
 4. Místo kolotoče umístit stůl na stolní tenis - 13 bodů
 5. Provést revitalizaci zelených ploch u objektů Nová Pasířská 21 až 31 - 12 bodů
 6. Odhlučnění oplocení - 11 bodů
  I přes snahy projektanta se nepodařilo najít vhodné opatření pro odhlučnění oplocení, proto byl původní asfaltový povrch u hřiště H6-R (tj. víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem) vyměněn za umělý trávník. Dojde k navýšení finančních prostředků za účelem zmírnění hlučnosti. Ze stejného důvodu nebyla požadovaná betonová zeď umístěna na dolní hřiště H6-R, ale na hřiště H7-R (menší sportovní hřiště s umělým trávníkem), které je dále od bytového domu a je umístěno na kopci.
 7. Zastřešený altán s ohništěm (seniorský koutek) - 9 bodů
 8. Zajistit dohled v nočních hodinách - 8 bodů
 9. Umístění provozního řádu - 7 bodů
 10. Sušáky zredukovat, alespoň jeden zachovat - 6 bodů
 11. Zakrývat pískoviště na zimu a uschovávat lana - 4 body
  Pískoviště se zakrýváním již byla v projektové dokumentaci řešena, lana jsou uvažována k užívání i na zimu, když není sníh. Odstraňování, uchovávání a znovu nasazování po zimě není dle výrobce vhodné.
 12. Zázemí, WC - 3 body
 13. Podchycení dešťových vod od ul. Nádražní - 2 body
 14. Do prostoru umístit umělecké dílo - 1 bod
 15. Na cestu místo asfaltu použít zámkovou dlažbu - 0 bodů

Výsledky ankety

Otázka: Jste spokojeni s množstvím a kvalitou hřišť a spotovních plácků v okolí ulice Nová Pasířská?

Ankety se zúčastnilo celkem 131 hlasujících. Jednotlivé výsledky jsou: ano - 34% (44 hlasů), ne - 59% (78), nevím 7% (9).

Výsledky ankety - Nová Pasířská, obrázek se otevře v novém okně

Další informace

Loga IPRM - EU - MMR, obrázek se otevře v novém okně

Hřiště v Nové Pasířské

Fotogalerie ze setkání s občany, 27. 1. 2010

Občané

 

Občané na setkání

 

Hodnocení občanů

 

Výkresová dokumentace

 
 
Vytvořeno 11.1.2010 10:37:05 - aktualizováno 8.4.2010 14:17:50 | přečteno 4475x | Petr Vitvar
load