Setkání se starostou - Proseč

Výsledky veřejného setkání 11.05.2010 v hasičské zbrojnici v Proseči nad Nisou.

Na setkání přišlo 26 občanů. Přítomné přivítala tisková mluvčí, představila zástupce města, zaměstnance městského úřadu, zástupce městské policie, Policie ČR a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Starosta uvedl setkání shrnutím pozitivních věcí, které se v průběhu minulého roku podařily:

 • vznik Osadního výboru - přivítání předsedy pana Krčmáře
 • projekt Okrskář a dopravní kontrola Horní Proseče
 • řeší se problematika bytové výstavby Horní Proseče
 • nový přechod, osazení značkami, oprava chodníků

Otázky občanů ze setkání

 1. Jak se bude řešit problém porušování hladiny hluku na komunikaci I/14? Přispěje ŘSD v rámci protihlukových opatření obyvatelům na výměnu oken?
  Většina silnic má vydanou výjimku pro hlukovou zátěž. Je možné požádat ŘSD o příspěvek na výměnu oken, vzhledem k tomu, že se bude tato silnice přemísťovat (je v plánu přeložka přes Kunratice a Lukášov), je pravděpodobné, že ŘSD nebude chtít řešit. Občané musí vznést žádost na ŘSD, město toto nevyřeší.
 2. Dolní Proseč nemá vodovod, kanalizaci, jsou zde zdevastované chodníky - je potřeba to řešit.
  Kanalizace se ve spolupráci s SKS připravuje (momentálně nelze slíbit konkrétní časový horizont), zároveň s tím se bude budovat i vodovod. Chodníky se ničí především při zimní údržbě, tu zajišťuje Krajská správa silnic LK, zkouší různou techniku pro úklid sněhu - nyní se však již začíná na opravách chodníků pracovat, do poloviny června budou opraveny nejhorší úseky.
 3. Radar - je příliš daleko od sebe čidlo a měření. Od ulice Prudká na Kyselku je rozbitý asfalt. V Proseči chybí plynovod.
  Vzdálenost radaru je standartně nastavena od výrobce, nelze měnit. Úklid asfaltu bude vyřešen současně s opravou chodníků viz výše, nejpozději do konce května. Severočeská plynárenská, a. s. je soukromý subjekt, výstavba plynovodu je pouze v jejich kompetenci, občané musí požádat u Severočeské plynárenské, a. s.
 4. Problém v ulici Vrcholová - v přední části u stavby nového RD, budou probíhat další výkopové práce, bude průjezdné? Budou sem zajíždět popeláři?
  Během 14 dnů bude výběrové řízení na opravy povrchů, bude se opravovat část od Podhorské na Hřebínek. Projekt je zpracován. Oprava by měla být dokončena do konce září. Přední část se letos opravovat nebude, stavebník je povinnen komunikaci udržovat sjízdnou. V součinnosti s MP upozornit stavebníky, že musí komunikaci uklidit.
 5. V ulici Horní, kde se prováděli výkopové práce, se trhá krajnice po celé délce, provádí někdo kontrolu komunikace v záruční době?
  Kontrolu prováději TSJ, s. r. o., na tyto práce je 3letá záruka. Komunikace je zatížená tonáží aut, která tu jezdí, není v silách je kontrolovat. Bude provedena kontrola krajnice DSÚ a TSJ na místě.

 6. V Proseči není školka, je zde hodně mladých lidí s malými dětmi, ve Vratislavicích nechtějí děti z Proseče přijímat, mají plno. Jaké je řešení?
  Původně byla dohoda, že investor školku postaví. V této době jsou investoři ve skluzu, nestaví. V Jablonci je momentálně nadbytek míst, jsou neobsazené školky, bohužel nová se stavět zatím nebude. Pokud bude pokračovat výstavba domů na Proseči, bude město tlačit na investora, aby zde školka byla vybudována.

 7. Poděkování oddělení životního prostředí - když se náhlásí černá skládka, vždy ji na žádost uklidí. Jak se postupuje, když občan nahlásí na městskou policii, že někdo dělá černou skládku? Je pravda, že má být nainstalována kamera na objektu Široká 17? Nemůže se stát, že mi bude mířit do obýváku a na balkon?
  Městská policie jede na místo, zjistí oznamovatele i pachatele, ohlídá, aby odpad nesložili. Nemůže zajistit, aby jej nesložili později jidne. Kamera bude nainstalována, městská policie nemá zájem koukat lidem do oken, bude sloužit pro kontrolu průjezdu, dopravy, páchání přestupků atd. Kamera do oken mířit nebude, lze kdykoliv ověřit.

 8. Zimní údržba v ulici Prudká - technika jezdí až na zavolání.
  Ulice není v plánu zimní údržby, v tom případě nejezdí pravidelně, ale až když je volná technika nebo na zavolání.

 9. Chodník v Široké není udržován, jezdí zde maminky s dětmi a vozíčkáři.
  Není v plánu zimní údržby, pokud vozíčkář nahlásí, že jsou problémy, okamžitě zajistíme úpravu.

 10. Bylo by možné v rámci hasičského hřiště zbudovat nějaké průlezky?
  Zjistíme vlastnictví pozemků a jak by se dalo řešit.

 11. Vlak v Proseči jedním směrem nestaví, je špatně nastavená doprava Jablonec - Liberec.
  Vlakové spojení je primárně určeno pro rychlé spojení Jablonec - Liberec, tramvaj pro plošnou obsluhu území. Od prosince 2011 budou nové vozy, rychlejší, umožní častější zastavení.

 12. Proč noční vlak houká, několikrát za noc jsme vzhůru. Kdy bude zabezpečen tento konkrétní přejezd?
  Musí houkat, když nejsou zabezpečeny přejezdy. Nejsou finanční prostředky, aby byly tyto přejezdy zabezpečeny.

 13. Zadní cesta do Vratislavic slouží jako jediné místo pro volnočasové aktivity. Dalo by se řešit zbudování cyklostezky a zajistit chráněný přejezd zároveň s tím o 50 m vedle?
  Projekt na cyklostezku existuje, uvažuje se o jejím zřízení, probíhají jednání s Libercem.

 14. Ve Zlaté uličce nad domy okolo zahrádek je rozkopaná ulice a parkují tam auta tak, že nelze projet.
  Zlatá ulička se bude opravovat letos, v případě špatného parkování doporučujeme volat městskou policii.

 15. V ulici V Lukách jsou díry v komunikaci, propadá se krajnice.
  Bude provedena kontrola dopravním a silničním úřadem a Technickými službami na místě.

 16. Kdy bude nabídnuto občanům, aby se mohli vyjádřit k územnmu plánu?
  Vypracovali jsme návrh zadání pro zpracovatele územního plánu. Textová část bude zveřejněna v září - říjnu 2010. Bude projednáváno v zastupitelstvu a zveřejněno na webu.

 17. Otvírací doba sběrného dvora je nedostatečná, končí brzy odpoledne, v sobotu jsou zde fronty.
  Jsou jarní a podzimní období a s nimi související úklidy domácností, proto jsou fronty. Bude zkušební provoz sběrného dvora u přehrady - možná pomůže.

 18. Chybí nádoby na tříděný odpad.
  Minulý týden byla uzavřena smlouva s Pozemkovým fondem ČR, na jejich pozemky budou nádoby na tříděný odpad v nejbližší době umístěny.

 19. Chybí jedna značka - zákaz odbočení nákladních aut.
  Zaurgujeme u správce komunikace.

 20. Stále nejsou uklizeny některé plochy (i v lese) po říjnové kalamitě.
  Neustále probíhá úklid, do 15. května by mělo být uklizeno. Všechny prostory nejsou v majetku města. Pro Lesy ČR platí stejný termín úklidu. Zjistíme stav u Lesů ČR.

 21. Jak je to se vznikem centra ekologické výchovy na bývalém cvičišti?
  V tomto území centrum nebude, na jeho místě se vybuduje hřiště.

 22. Stezka pro pěší a cyklisty z ulice Dolní - Domovina je neudržovaná, je možné osadit značky stezka pro pěší a udělat oddychový projekt s lavičkami vč. osvětlení?

 23. V ulici Horní se nedodržuje rychlost 30 km/hod., zvážit nutnost omezení již od překladiště, není zde takový provoz.
  Městská policie provedla statistiku měření. To probíhá často, existují však limity pro měření - pouze vytipovaná místa se svolením Policie ČR, musí se dát bezpečně zastavit, úsek musí být označen. Návrh na zónu 30 km s předností zprava - doporučujume projednat v osadním výboru, zvážit posunutí značky.

 24. Bude se opravovat nebezpečný úsek v první zatáčce v ulici Horní (u požární nádrže)?
  Bude provedena kontrola dopravním a silničním úřadem a Technickými službami na místě.

 25. Řidiči SKS jezdí přes Širokou s velkými auty velmi rychle, předjíždějí na přechodech atd.
  Projednáme ukáznění řidičů SKS.

 26. Jak to je s kapličkou v Horní Proseči? Nejstarší stavba v KÚ Proseč a chátrá.
  Pozemek pod kapličkou je prodán. Je zachycená v katastru jako sakrální stavba, pouze v evidenci pro vojenské účely, nemá vlastníka.

Pan místostarosta požádal Osadní výbor, aby vyzval prosečské spolky, zájmové organizace k podání žádostí o výsadbu nových stromů po kalamitě - existuje dotační titul, o který se však nemůže ucházet město, ale nějaký spolek.

Další informace

Proseč

11. 05. 2010, hasičská zbrojnice Proseč

Zástupci města

 

Starosta Petr Tulpa

 

Občané

 
 
Vytvořeno 19.5.2010 15:51:52 | přečteno 3885x | Petr Vitvar
load