Setkání se starostou - Šumava a Jablonecké Paseky

Výsledky veřejného setkání 13.04.2010 ve školní jídelně ZŠ na sídlišti Šumava.

Tisková mluvčí paní Fričová přivítala přítomné a představila zástupce města a dalších organizací. Jeden ze zástupců občanů poděkoval za čištění města a převážně odklízení sněhu a pochválil řidiče MHD za jízdu v zimním období.

Otázky občanů ze setkání

 1. Ve městě jsou přemnoženi holubi, bude jejich regulace?
  Vedoucí odd. životního prostředí paní Lochovská uvedla, že v letošním roce neplánujeme omezení holubů. V případě, že budou v rozpočtu na rok 2011 finanční prostředky, bude jejich počet regulován.
 2. Žádost o úklid sněhu na chodnících, přilehlých cestách a v okolí domů v ulici Křišťálová.
  Město nemá v rozpočtu peníze na úklid dalších chodníků, respektive přístupových cest k domům, které nebyly zařazeny do plánu údržby. Doporučeno řešit v rámci sdružení vlastníků, např. nákup frézy, případně najmout firmu na údržbu za úplatu.
 3. Naproti komplexu obchodů ve Vysoké ulici je parkoviště a chodník, auta zasahují do chodníku, případně v zimě odklízejí majitelé aut na tento chodník sníh. Nelze zde projít, na druhé straně komunikace chodník není, musí se po schodech na vyvýšeném místě.
  Z důvodu navazující zeleně nelze chodník rozšířit, zůstávají dvě řešení - zrušení parkoviště (případně omezení počtu a změna z kolmého na podélné stání) nebo zrušení chodníku. Tato otázka bude ještě řešena a odpověď bude doplněna.
 4. Kdy bude dokončena Podzimní ulice?
  Ing. Jakoubek, ředitel odboru rozvoje: Podzimní se zkomplikovala, po odkrytí bylo zjištěno, že je špatně uložen plynovod, v rámci rekonstrukce se proto vyměnil plynovod i kanalizace, což původně nebylo v projektu. Dodavatelská firma, kterou platilo město, musela čekat, až bude tato dodávka ukončena. Uzavřeli jsme stavbu rekonstrukce a předali staveniště plynárnám. Nyní se čeká na stabilizaci počasí, poté se zakryje provizorní povrch tím definitivním. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je do konce června.
 5. Jak to bude s odvozem větví po říjnové kalamitě?
  Vedoucí odd. životního prostředí paní Lochovská uvedla, že odvoz probíhá, do konce dubna by mělo být vše odklizeno. V případě, že někde neodvezou, lze volat na MěÚ prostřednictvím bezplatné linky. Nadále platí možnost odnesení nebo odvozu soukromou osobou v případě, že chtějí větve využít.
 6. Problémy s bezdomovci, uchylují se do paneláku (Vysoká ul.).
  Celorepublikový problém, zásadní ochranou je zamykat hlavní vchodové dveře a nepouštět cizí lidi do domu. V případě potřeby lze volat MP tel. 156 nebo přímo okrskáře. Ti mohou bezdomovce vykázat.
 7. Do sběrných nádob na komunální odpad v ulici Vysoká a Jitřní odhazují odpad cizí osoby i firmy, okolo je nepořádek.
  Doporučeno případné zamykání kontejnerů, eventuelně vyfotit SPZ auta, kterým odpad přivezli a nahlásit na MP.
 8. V novém parku u Jablotronu není žádná zeleň. Proč byly pokáceny vzrostlé stormy, které zde již byly?
  Vedoucí odd. životního prostředí paní Lochovská informovala o tom, že topol musel být odstraněn po říjnové kalamitě a bříza byla rozdvojená a také nevyhovovala z bezpečnostního hlediska. Tento park je určen především „teenagerům“, aby mohli posedávat jakkoliv na nainstalovaných prvcích, proto tento vzhled s minimem zeleně. Částečně bude zeleň doplněna.
 9. Kdy bude vypořádán dům v ulici 5. května? Jaký je současný stav sporu?
  V současné době je spor u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, který věc řeší v prvním stupni. V dubnu 2009 proběhla dvě jednání, kdy byli vyslechnuti svědci, poté si soud vyžádal nový znalecký posudek. Ten byl ke konci loňského roku dodán na soud, nové jednání nicméně zatím nařízeno nebylo. Lze doufat, že by letos mohl být vynesen první rozsudek, s tím, že lze skoro s jistotou předpokládat, že se Musilovi odvolají k nadřízenému soudu, což konečný verdikt odsouvá minimálně o dva až tři roky. Pro úplnost je třeba říci, že žaloba byla podána v roce 2003.
 10. Jak bude řešena křižovatka Palackého - U Přehrady? A kdy se započne s realizací?
 11. Požadavek na osvětlení přechodu (bílé světlo) pro chodce u Jablonexu přes ulici Palackého.
  Dopravní inspektorát Policie ČR proti podnětu nic nenamítá, ale nepovažuje jeho realizaci za aktuálně nutnou. Přesto byl podnět zaevidován, vzhledem k rozpočtu r. 2010 však nebude realizován v průběhu roku 2010.
 12. Požadavek na instalaci zrcadla na křižovatku Sv. Čecha a U Přehrady (výjezd z parkoviště od bazénu).
  Dopravní a silniční úřad konzultoval tuto záležitost s dopravním inspektorátem Policie ČR, poté byl učiněn společný závěr - zrcadlo v těchto místech není třeba, jedná se o přehledný úsek.
 13. Kdy se stane rozhledna Bramberk a okolí dostupné pro občany?
  Od května by mělo být oblíbené turistické místo přístupné, ovšem kromě rozhledny, která je značně zchátralá a výstup na její vrchol není bezpečný. Město Lučany podepsalo se správcem konkurzní podstaty nájemní smlouvu a umožnilo tak opětné otevření areálu veřejnosti. V budoucnu však rozhledna, přilehlá chata s restaurací a pozemky budou dány do dražby. To však až v okamžiku, kdy bude soudně vypořádáno majetkové vyrovnání bývalých manželů Jindříškových.
 14. Před domem v ulici Pionýrů se nachází uzávěr vody, je zde vyražený poklop, uvolněné dráty veřejného osvětlení, zbytky parovodu - pozemek je zdevastovaný, vyskytují se tu injekční stříkačky, shromažďuje se zde mládež.
  Odbor financí a majetku (OM) - Ing. R. Vítová (vlastnictví pozemků): pozemek v Jabloneckých Pasekách, na který upozorňoval občan na setkání, je ve vlastnictví města. Jedná se o pozemek p.p.č.841/1. Je zarostlý náletem a nachází se na něm starý parovod. Komunikace je rovněž ve vlastnictví města - nachází se na ní vyražený poklop, ale pohledem již ani není patrné, kde původně byl.
  Městská policie - Ing. Jiří Rulc (shromažďování mládeže, podezření na drogy): Úkol uložen okrskáři P. Vaňurovi, zároveň byly přítomny okrskářky PČR, které problém řeší společně. Na operační středisko byl zadán úkol - v případě, že se zde budou shromažďovat osoby podobného charakteru, uvědomit okrskáře a operační města, který zajistí kontrolu místa i osob.
 15. Kdy budou nainstalovány příčníky na lavičky na Dolním náměstí?
  Vedoucí odd. životního prostředí paní Lochovská uvedla, že příčníky byly z důvodu údržby odvezeny a budou znovu nainstalovány (v době setkání se mluvilo už o příštím dnu, tedy středě 14.4.2010).

Další informace

Šumava a Jablonecké Paseky

13. 04. 2010 školní jídelna ZŠ na sídlišti Šumava

Setkání - jídelna ZŠ na Šumavě

 

Starosta P. Tulpa

 

Občané

 

Diskuze

 
 
Vytvořeno 19.4.2010 10:50:20 - aktualizováno 11.5.2010 12:42:20 | přečteno 3715x | Petr Vitvar
load