Setkání se starostou - Rýnovice, Lukášov

Výsledky veřejného setkání 20.04.2010 ve školní jídelně ZŠ Rýnovice.

Na setkání přišlo téměř 60 občanů, kteří zástupce města, městského úřadu, MP, PČR, TSJ Jablonec nad Nisou, s.r.o., Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. od samého začátku nešetřili svými dotazy ani připomínkami kritickými i pochvalnými.

Tak jako vždy, i v tomto již třetím setkání se starostou se v úvodu ujala slova tisková mluvčí paní Fričová. Přítomné přivítala s poděkováním za tak hojnou účast.

Kladnou odezvu mezi občany mělo zřízení stanoviště okrskáře, regulace dopravního provozu v ul. U Pošty a vybudování nedalekého sportoviště v F. L. Čelakovského. Občané se také dozvěděli, že městu se podařilo z evropských dotací získat 250 mil. Kč (školství, zdravotnictví, sociální oblast, Komunitní plán…).

Otázky občanů ze setkání

 1. Co bude s hřištěm u ZŠ?
  Pozemek není v majetku města, v současné době jej máme ve výpůjčce. Proto byla provedena pouze provizorní oprava - štěrkování. V případě získaní pozemku do majetku města (máme o to zájem) by se mohly provést opravy v rámci dotace.
 2. Sportoviště v ul. F. L. Čelakovského je určeno i pro veřejnost? Sportují zde i malí fotbalisté z FK Jablonec.
  Celý areál je volně přístupný, je pro veřejnost, možno užívat dle provozního řádu, je zde správce. Domluva s fotbalisty byla, že jej mohou užívat mezi 15 - 18 hodinami, fotbalisté jsou také veřejnost.
  Čas mezi 15 a 18 hodinami je doba, kdy děti přijdou ze školy a chtějí hřiště využít. Jestliže mají fotbalisté volno na svém hřišti, ať sportují tam a zbytečně neobsazují hřiště pro veřejnost.
  To je pravda, pokud budou mít fotbalisté volné vlastní hřiště, měli by jej využít. Nutno podotknout, že sportoviště F. L. Čelakovského je v tomto měsíci (4/2010) ve zkušebním provozu, je v užívání 14 dnů. V následujícíh měsících jeho fungování, zatěžování povrchu vyhodnotíme a dle potřeb bude provoz upraven.
 3. V jaké fázi převodu na město jsou pozemky na sídlišti? Parkování na sídlišti je nedostačující. Proč nevyužít pro parkoviště hřiště v rokli (naproti Fraňka ve svahu) nebo hřiště vzadu na sídlišti? - Udělat ze hřiště (Na Úbočí 17) parkoviště se nám nelíbí - naše děti si tam hrají, přece ho nezlikvidujete?
  Pozemky na sídlišti Janovská nejsou ještě v majetku města, letos by měly být již převedeny. O převodu budeme uvažovat dle cenové nabídky pro odkup a po konzultaci s Úřadem pro zastupování státu ve věch majetkových (ÚZSVM). Je vidět, že ani vy - občané - nemáte mezi sebou jasno, někdo hřiště chce, jiný by ho přebudoval na parkoviště.
 4. Je pravda, že v blízkosti ul. Maxe Švabinského bude překladiště? A jak je to s kanalizací v této oblasti?
  Vybudování kanalizace máme v projektu, je v investičním záměru, rádi bychom využili dotace. Co se týče překladiště, tak je pravdou, že SČVaK nabídl pozemky v uvedené lokalitě (bývalý LIAZ) k odprodeji a zájmem města je, mít zde strategický vliv. Ale tento pozemek může sloužit i jako depozit pro TSJ, jako úložiště sněhu či jako překladiště spíš třídička. Všechny vaianty přicházejí v úvahu. Z hlediska územního plánu zde nemusíme nic měnit. V současnosti je toto území pro překladiště malé. Jesltiže by zde mělo nějaké být, nebude se jednat o překladiště jako v Proseči. Bude muset splňovat všechny normy EU (jsou velice přísné), zabývali bychom se i upravením vjezdu do areálu.
  Je pravda, že překladiště z Proseče se bude stěhovat?
  Ano, o změně se vážně uvažuje, aktuální jsou i jiné prostory, ale jak bylo již uvedeno, musí být splněny všechny normy, ať bude zřízeno kdekoliv. Proseč je bytová zóna, tzn. současné skladiště zde blokuje rozvoj, který bude do budoucna pokračovat. Bude-li uvažováno o nějaké realizaci v této vaší lokalitě, budeme s vámi diskutovat - například další setkání.
  Komín spalovny je dost vysoký, ale nefunguje. Probíjhají zde kontroly a jaké?
  Odbor rozvoje (OŽP) - L. Jakoubek: Vzhledem k tomu, že se jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší, kontrolní činnost provádí Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec. Kontroly se provádí opakovaně v průběhu celého roku. Za rok 2009 bylo provedeno 6 kontrol a 1 měření pachů.
  30.01.2009 - při kontrole nebyl zjištěn zápach,
  21.03.2009 - při kontrole nebyl zjištěn zápach,
  16.05.2009 - při kontrole nebyl zjištěn zápach,
  10.06.2009 - zjištěn mírný zápach,
  15.06.2009 - byla provedena velká kontrola, na jejím základě bylo provedeno dne 25.6.2009 měření pachů - výsledek okolo 50ti pachových jednotek - splňovalo limit,
  07.10.2009 - zjištěn mírný zápach.
  V roce 2010 byly prozatím provedeny 4 kontroly.
  20.01.2010 - nebyl zjištěn zápach,
  19.03.2010 - nebyl zjištěn zápach,
  08.04.2010 - 9:10 hod. - nebyl zjištěn zápach, 12:15 hod. - nebyl zjištěn zápach.
  V době od 19.4.2010 byla provedena odstávka spalovny, z důvodu přepojení technologie na nový komín. Od 29.4.2010 je již v plném provozu s využitím nového, vyššího komínu.
 5. Prostor proti A. Raymondu, s. r. o. vozí se sem sníh - co zde bude?
  Tento prostor dostane A. Raymond, s. r. o. do užívání a bude zde zřízen logistický sklad, rozšíření výroby. Územní plán s rozšířením výroby počítá. Pozemek byl ve vlastnictví Pozemkového fondu, ten si na městě ověřil soulad s územním plánem a poté jej prodá.
 6. Komunikace od Liberce - jak povede?
  Nepostihne Raymond. Bude se jednat o silnici s vyšší kapacitou, od Kunratic, jeden pruh dolu a dva nahoru - tedy tříproudová, za Citroenem z ní vzniknou tři pruhy, za kruhovou křižovatkou přejde jen do dvouproudové, možná dojde k rozšíření pro obslužnost, na výjezdy či chodníky, ale o rozšíření do stran se neuvažuje. Směr k Belgické a k Peugeotu zůstane stejný, max. se přidají výjezdné a nájezdné pruhy.
 7. Nájemce z domu Na Úbočí 21 - uvažuje město o prodeji tohoto objektu? Rádi bychom si na domu něco dělali, například výměnu oken, které jsou ve špatném stavu, nedají se otvírat. V našem domě se nic neděje. Je potřeba vyměnit všechna okna.
  V současné době je zpracovaná projektová dokumentace včetně opravy střechy, zateplení, výměny oken - rozpočet cca 10 mil. Kč. Pro rok 2010 není v rozpočtu města dostatek financí, rádi bychom využili dotaci.
 8. Nájemce Na Úbočí 14 - stejný problém jako Na Úbočí 21 - rádi bychom si okna vyměnili i sami, zaplatili to. Obrátili jsme se na pana Mošnu, ale stále se nic neděje.
  Komlexní oprava zateplení celého objektu včetně výměny všech oken je projekčně připravena. Je prověřována možnost získání dotace. Akce bude navržena do rozpočtu města na rok 2011. Jedná se o oba objekty č. 14 a 21.
 9. Na Úbočí 14 - okna jsou v havarijním stavu. Je zde 56 bytů, chtělo by to důvěrníka.
  Od 1. května bude důvěrníka vykonávat p. Lejsek. Pro rok 2010 nejsou v rozpočtu na opravy oken, zateplení či střechu peníze. Na prvním místě je tedy výměna oken, rádi bychom využili dotaci. Nutno řešit komplexně, musí se dostat do nového rozpočtu.
 10. U Peugeotu by bylo vhodné dát přechod, či zpomalit provoz, od Liazu se jezdí velmi rychle.
  Ulice Belgická i Ladova je v majetku města. V prevenci máme nějaké peníze. Prověříme - přechod, nasvícení či zpomalovací pruh.
  Odbor správy majetku (DSÚ) - V. Zemín/ komise prevence kriminality - P. Tulpa: Dopravní a silniční úřad prověřoval možnosti úprav - přechod v místě je zřízen, je výrazný a z obou stran označený odpovídajícím značením. Žádali jsme o vyjádření Policii ČR - doporučují nasvícení přechodu oboustranným excentrickým nasvícením a doplnit přechod vodorovným značením V 13a (formou „ostrůvku“ před a za přechodem) s tím, že by bylo vhodné provést vodorovné značení (plná čára souvislá) v celé ulici Ladova od OK Tovární až ke křižovatce s ul. ČSA nad LIAZem. Toto značení by značně zbrzdilo dopravu, což je žádoucí. Značení bude provedeno prostřednictvím Technických služeb v průběhu letních prázdnin. Nasvícení přechodu v letošním roce nebude vzhledem k finančním prostředkům, evidenčně je ale tento podnět podchycen pro rok 2011.
 11. Z ulice Želivského nemohou děti bezpečně dojít na sportoviště v F. L. Čelakovského, nejsou zde chodníky ani přechody (od AKT k potoku není žádný přechod). Žádali jsme již před osmi lety. Vlastně děti nutíme porušovat dopravní předpisy a chodit mimo přechod.
  K problematice chodníků - nejsou zde kanalizační vpustě, na kanalizaci máme dotaci, v tomto roce se bude již budovat. S tím souvisí zóna u Intersparu, pozemky nejsou v našem majetku. To, že se zde nestaví, není naší chybou. Po vyřešení se bude jednat o chodnících i pro tuto oblast (sled událostí je: kanalizace - zóna u Interpsaru - chodníky). Přechody - potřebujeme od vás slyšet tyto informace, kde jsou přechody nutné - informace prověříme, zkusíme zařadit do prevence kriminality, rádi bychom je i nasvítili.
 12. Jablonec ve srovnání s Libercem v oblasti rozvoje pokulhává, město se nerozvíjí, přechody od Ostrého rohu k Intersparu chybí. Rýnovice jsou městem chápány asi jako okrajová část. Problém vidím v přechodech a chodnících.
  Ano, chodníky a přechody chceme řešit, Rýnovice nevnímáme okrajově.
  Nárůst dopravního provozu v ul. Belgická je 4x vyšší oproti minulosti. Jak je to s průtahem od Liberce?
  Nyní průtah končí u čerpací stanice Shell. Zvažujeme, jak dál. Průtah městem není městský, rozhodnutí je na státu (Ředitelství silnic a dálnic), my můžeme pouze ovlivňovat. Pro průtah od Liberce přes Jablonec jsou varianty, např. tunelem pod přehradou, stávající stopa podél tramvaje k Zelenému stromu, přes Žižkův Vrch. Průtah bude realizován tak do 20 let.
 13. U pošty není možné parkování - navrhuji rozdělit ulici U Pošty. Zdejší pošta má nevyhovující pracovní dobu.
  Česká pošta, s. p. chce pobočku v Rýnovicích zrušit, na což má jako samostatný subjekt právo, a zřídit novou pobočku s delší pracovní dobou, a to do 19 hodin, v Intersparu, kde ani nebude problém s parkováním. Termín zrušení pobočky pošty není zatím znám - prověříme, dle toho se může vše odvíjet.
  Okrskář - v ulici U Pošty byly stížnosti kvůlu průjezdu, byla z toho autostráda, proto zde byl omezen provoz.
  Ředitelka Regionu Severní Čechy s. p. Česká pošta Olga Syková: Pošta v Rýnovicích zrušena nebude, pouze stále připravujeme její případný přesun do jiného vyhovujícího objektu. Jedním z uvažovaných je Interspar. Dnes, po umístění značek se zákazem stání, máme u dosavadní pobočky problém s parkováním.
 14. Jak budeme na poštu do Intersparu chodit? Bude to rozkopané a nejsou zde chodníky. Už takhle se tam v zimě nedá chodit.

 15. Proč nám byla na sídlišti Na Úbočí 14 zrušena poštovní schránka?
  Ředitelka Regionu Severní Čechy s. p. Česká pošta Olga Syková: Zrušení schránky na sídlišti Janovská v ulici Na Úbočí 14 - schránka byla dlouhodobě málo využívaná, při opakovaném měření bylo ze schránky vyňato max. 5 zásilek. Nejbližší schránka je cca 300 m vzdálená a je umístěna v ulici Československé armády 18 u zastávky MHD.

 16. Na Úbočí 21 - sepsali jsme petici (okna) a chtěli bychom ji předat.
  Asi rok a půl funguje při městě Městská správa nemovitostí, na kterou se můžete obracet. Petici jsme řešili, bohužel, letos finance město nemá.

 17. Co se plánuje s územím Stará osada a hřbitov, jak je to s komunikací Pod Vodárnou a na Staré osadě - zde se bortí kanalizace, jsou zde louže, špatná komunikace. Také ul. Ladova je ve špatném stavu?
  Pozemky kolem kostela a hřbitova jsou označeny jako rozvojová plocha, zčásti jsou ve vlastnictví města, zčásti v soukromém vlastnictví, jsou projekčně zpracovaná. Snažíme se spojit s vlastníkem, chceme vybudoovat společnou infrastrukturu - tj. kanalizaci a vodu. Komunikace součástí těchto projektů není, rozšiřovat se nebude. Řešíme silnici U Vodárny.
  Ladova ulice je zařazena do generálních oprav roku 2011, nevíme však, jestli bude prioritou. Tato komunikace je hodně vytížena i stavebními automobily, silnice nemá kanalizaci a tzv. kufr. Byla by nutná generální oprava, v rozpočtu města není nyní tolik finančních prostředků, jedná se o finančně velimi náročnou akci, proto je nutný dotační titul.

 18. Jak je to tedy s prodejem bytů Na úbočí 21? Kam jdou peníze z nájmu? Bydlíme tu 10 let, někteří i 19, proč se zde nic neděje?
  Nájmy město bylo nuceno ze zákona odregulovat. Zvyšování je tedy dle zákona. Co se týče prodeje, máme zkušenosti, že jsou dvě skupiny lidí - první skupina jsou ti, kteří byt odkoupit chtějí, a druhá skupina ti, co nemají zájem. Tak vzniká právní problém - tzn. chcete-li byty do vlastnictví, musíte si je odkoupit najednou všichni. A kam jdou peníze z nájmu? - Část jde do fondu na zlepšení úrovně bydlení (půjčky), část zpět k vám, ale musíme přiznat, že ne celá. Používáme jej i na zateplování domů.

 19. Kudy povede obchvat od Intersparu směrem k „Ostrému rohu“ při uzavírce Želivského z důvodu kanalizace?
  1. ulice I. Olbrachta (I.etapa) - úsek od mostu u PENNY marketu po křižovatku s ulicí Želivského (14.4. - 15.5.). Objízdná trasa bude obousměrně vedena z ulice Želivského dále ulicemi Palackého, S. K. Neumanna, B. Němcové a I. Olbrachta. Pro zásobování PENNY marketu je objízdná trasa vedena obousměrně okružní křižovatkou Mšeno a ulicemi S. K. Neumanna, B. Němcové a I. Olbrachta.
  2. ulice Želivského (II., III. a V. etapa) - úsek od křižovatky s ulicí I. Olbrachta po křižovatku s ulicí .Palackého (15.5. - 30.9.) po etapách: II.etapa - od křižovatky s ulicí I. Olbrachta po výjezd od čerpací stanice pohonných hmot. Objízdná trasa bude obousměrně vedena ulicemi Československé armády, Belgická a Ladova zpět do ulice Želivského. III.etapa - od křižovatky s ulicí I. Olbrachta po křižovatku s ulicí Švabinského. Objízdná trasa povede v obou směrech ulicemi Československé armády, Belgická a Ladova zpět do Želivského. V.etapa - od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí U Pošty. Objízdná trasa povede obousměrně ulicí Československé armády, Belgickou, Ladovou do Želivského.
  3. ulice Palackého (IV.etapa) - úsek od mostu u objektu Hasičského záchranného sboru Jablonec n. Nisou až po křižovatku s ulicí Želivského - Ostrý roh (1.8.- 30.9.) - Objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Palackého, Riegrova, Harrachovská do Želivského nebo ulicemi Ladova, Belgická a Československé armády.
  Průjezd městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy bude umožněn obousměrně. Opatření v MHD:
  - průjezd autobusů od Mšena ul. Palackého do ul. Československé armády nebo Janovská obousměrně
  - otáčení autobusů na Ostrém rohu jednosměrně přes parkoviště a přes zastávku Rýnovice, Penny Market
  - otáčení autobusů včetně zastávky u obchodního centra Rýnovka
  - linka č.7 bude vedena pouze v úseku centrum - Ostrý roh a zpět, v úseku Ostrý roh - Želivského nepojede.
  - linka č. 6 bude vedena v úseku centrum - Želivského a zpět, bez propojení s linkou č.7 v zastávce Želivského. Pro obsluhu obchodního centra je nutné zřízení alespoň provizorní otočky a zastávky autobusů.

 20. Jelikož je nedostatek míst pro parkování, navrhuji parkovat na chodnících (šikmé stání) - bude MP pokutovat takovéto parkování, případně i na zeleni?
  Nelze parkovat v rozporu se zákonem. Podejte na dopravní a silniční úřad MěÚ žádost o možnosti parkování. Máme k dispozici návrhy k rozšíření míst k parkování, ale často nejsme vlastníky pozemku. Existují 3 řešení parkování - parkovací domy (na úkor vzdálenosti od vašich domů; kdo jej bude udržovat?), parkování na úkor zeleně a stávající parkoviště rozšírit (město nemá finance). Parkování v Jablonci je všeobecný problém, dílčí opravy jsou možné.

 21. Od kruhového objezdu k cyklostezce (TRW) je neprořezaná zeleň, vysoké kopřivy.
  Pozemky nejsou v majetku města, majitele pozemku vyzýváme k údržbě.

 22. V Lukášově není plyn, počítá se s jeho zavedením?
  Město toto neovlivní, jedná se o záležitost plynáren.

Rýnovice, Lukášov

20. 04. 2010, školní jídelna ZŠ Rýnovice

Setkání se starostou

 

Občané na setkání

 

Zaplněná jídelna ZŠ v Rýnovicích

 

Diskuze

 
 
Vytvořeno 4.5.2010 10:08:34 - aktualizováno 3.6.2010 15:16:01 | přečteno 4777x | Petr Vitvar
load