Medailová radost

Během vernisáže výstavy (17. 6. 2010) prací studentů jablonecké umělecké průmyslovky v Městské galerii MY ke 130. výročí školy, připomněl její ředitel, akademický sochař Jiří Dostál, celou její historii. Poté vybraným osobnostem, patronům a přátelům školy předal pamětní medaile vytvořené speciálně pro tuto příležitost.

Forma udělování byla neakademická, ostatně jako celá dramaturgie vernisáže. Na úvod totiž zazpíval sólista opery Národního divadla Luděk Vele se svou dcerou Adélou árii z Dvořákovy Rusalky. To bylo v „bohémském“ prostředí výtvarníků a jejich přátel nečekané, ale milé.

Vzápětí obdržel první medaili právě Luděk Vele za svoji spolupráci se školou. Studenti se totiž pravidelně zúčastňují benefičních akcí na povzbuzení kulturního života a zvelebení Grabštejna, jejichž iniciátorem je právě Luděk Vele.

Druhou dostal starosta města Rychnova František Chlouba na symbolickou „usmířenou“ za to, že rychnovská malířská škola byla v minulosti zrušena právě kvůli vzniku školy jablonecké.

Třetí medaile putovala k panu Jaroslavovi Hlubučkovi, představiteli Svazu výrobců bižuterie, v jehož zájmu je výchova řemeslně zdatných a umělecky erudovaných odborníků.

Ze čtvrté se může těšit starosta Jablonce Petr Tulpa jako představitel města, jež se školou dlouhodobě spolupracuje a považuje umělecká řemesla za „jablonecké rodinné stříbro“.

Pátou medailí škola ocenila Jaroslavu Slabou, ředitelku Muzea skla a bižuterie, za spolupráci a nejnověji i za pomoc při záchraně ohrožených bižuterních nástrojů po krachu Jablonexu.

Šestou obdržel v nepřítomnosti Gottfried Göppel, ředitel Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz (Kaufbeuren), jako představitel uměleckořemeslné školy, která je jablonecké škole nejbližším přítelem, vyrostla ze společných kořenů.

Sedmou přijala Vlasta Fischerová, bývalá ředitelka Střední průmyslové školy strojnické, s níž dnešní uměleckoprůmyslová škola až do roku 1990 koexistovala a se kterou sdílela stejnou budovu až do letošního roku.

Osmou medailí byla oceněna v nepřítomnosti Eva Bartoňová, představitelka ministerstva školství, za svůj vstřícný vztah k odbornému školství, zvláště uměleckoprůmyslovému, a snahu o pomoc i v těžkých dobách.

Devátou získal František Vízek, bývalý pracovník školského úřadu, jenž se zasloužil o osamostatnění školy v roce 1991. Desátou Jan Vízek, ředitel České mincovny, za dlouhodobě dobrý vzájemný vztah se školou, za podporu a inspirativní spolupráci. Hlavně jeho zásluhou vznikla v Jablonci Česká mincovna, která je významným důvodem pro výchovu medailérů a dalších odborníků.

Jedenáctou dostal též Leopold Surga (v nepřítomnosti), ředitel peněžního odboru České národní banky v Praze, coby reprezentant této instituce i osobní příznivec školy. Umělecká průmyslovka má dokonce svého zástupce v komisi na posuzování návrhů pamětních mincí.

Dvanáctou získal Krajský úřad Libereckého kraje, od 1. 7. 2001 zřizovatel školy.

Třináctou Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa za dlouhodobou spolupráci a finanční podporu školy.

Čtrnáctou jako autorský odražek získal sám Petr Šťastný, autor medailí.

Poslední patnáctou medailí odměnila škola Jana Strnada, vedoucího Městské galerie MY, absolventa a bývalého pedagoga školy, patrona, autora a promotéra mnoha kulturních a výstavních akcí spojených s uměleckou průmyslovkou.

Na závěr vernisáže došlo k neformálnímu pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Ředitel Dostál dostal určitě největší dort, jaký kdy ředitel uměleckoprůmyslové školy mohl nakrojit a podělit jím všechny zúčastněné. Přejeme dalších sladkých 130 let!

(red)

Vytvořeno 25.6.2010 12:49:15 | přečteno 2455x | Petr Vitvar
load