Setkání se starostou - Žižkův Vrch

Výsledky veřejného setkání 01.06.2010 - Žižkův Vrch.

Na setkání přišlo více než 50 občanů. Přítomné přivítala tisková mluvčí, představila zástupce města, zaměstnance městského úřadu, MP, PČR, TSJ a školy.

Otázky občanů ze setkání

 1. Proč letos nebyla ulice Plynární otevřena z obou směrů? (Každý rok byla jednosměrná pouze přes zimu.)
  Komunikace bude jednosměrná po dobu výstavby kruhového objezdu v dolní části (Liberecká x Tovární). Po ukončení stavby - na jaře 2011 - bude opět zaveden bývalý režim provozu.
 2. V ulici Vodní jezdí vozidla příliš rychle, je tu velký hluk.
  MP prováděla kontrolu 1.170 vozidel od počátku roku, byly zjištěny pouze tři přestupky.
 3. Je možné umožnit příjezd před radnici při vítání občánků?
  Jedná se o pěší zónu, v tomto případě je nutné mít povolenku, pravděpodobně se dá řešit vjezd při prokázání se pozvánkou na vítání občánků. Přislíbeno řešení.
 4. Ve Skřivánčí ulici se v zimě uklízí pouze chodník na straně, kde nebydlí občané, u druhé strany podél domů jsou bariéry sněhu.
  Druhá strana není v plánu údržby, který se tvoří před zimou a zveřejňuje se v Jabloneckém měsíčníku, občané se k němu mohou vyjádřit, je možné požádat o zařazení konkrétního chodníku do tohoto plánu, pokud je žádost oprávněná. Případně je možné řešit špatný stav pomocí pracovníků veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby (aktuálně na zavolání - zelená linka 800 155 151).
 5. V objektu Na Vršku 10 je nutná výměna oken, výtahu, stoupaček - kdy bude provedeno? Přibývá zde romských obyvatel, zhoršil se nepořádek ve společných prostorech - ukládání odpadků ve sklepech, vykrádání sklepů, poškozování aut.
  Dokumentace na opravy je připravená, na letošní rok nejsou v rozpočtu peníze, bude provedeno v příštím roce. V případě potřeby řešení záležitostí s nepřizpůsobivými občany volat okrskáře MP, příp. informovat terénního pracovníka Naděje, který se v této oblasti pohybuje nebo paní Cínovou (483 357 652, 724 368 526).
 6. Jak je to s výstavbou na místě bývalých Jatek? Před 2 lety bylo slíben obchodní dům s potravinami.
  Z důvodu ekonomické krize Tesco odstoupilo od výstavby. Proběhla jednání s Kauflandem, město nemůže ovlivnit soukromou stavbu na soukromém pozemku. Pokud bude zájem trvat, město rádo výstavbu povolí.
 7. Požadavek na rozšíření parkovacích míst v ulici Řetízková 4, 6, 8, 10. Stačí částečně vybarovat břeh a tím umožnit kolmé parkování, nepožadujeme zpevnění plochy.
  Pozemky okolo domů v ul. Řetízková 4, 6, 8, 10 jsou v majetku města. K parkování by se měl vyjádřit správce pozemku, kterým je oddělení životního prostředí a dále i DSÚ. Upozorňujeme na to, že pokud obyvatelé těchto domů požadovali rozšíření parkovacích míst na pozemek ppč. 537/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou - není v majetku města, ale ÚZSVM.
 8. Požadavek na opravu chodníku podél kartonážky (proti Řetízková 7, 9, 11).
  Úprava této oblasti je součástí projektu IPRM, bude realizováno do roku 2015.
 9. Požadavek na úpravu parčíku v této lokalitě.
  Dtto výše, na podzim tohoto roku bude svoláno veřejné projednávání s občany.
 10. Nevhodně řešené přestupní zastávky MHD v Kamenné ulici. Lze vrátit přestupy na Dolní náměstí?
  Mělo být řešeno v souvislosti s výstavbou nového polyfunkčního domu, stavba se z důvodu ekonomické krize pozastavila. Nemůžeme ovlivnit. Dolní náměstí nemá únosnost pro jízdu autobusů. Muselo by se znovu předělat. Přestupní místa by mohla být přímo na autobusovém nádraží.
 11. Pod novým kruhovým objezdem na Pražské ulici chybí přechod pro chodce. V nájezdu zůstaly větve po kalamitě. Bylo by možné přemístit přechod před zatáčkou nad ulicí U Balvanu na druhou stranu do jednosměrky? Místo před zatáčkou je nepřehledné, těžko se tam přechází.
 12. Můžeme žádat o dotaci v rámci IPRM na objekty Řetízková 18-20? Podle předsedy SBD nemáme šanci žádat. Provedli jsme samostatně opravu stoupaček, střechy, výměnu oken a nyní potřebujeme pouze vyměnit výtah. Proč preferujete komplexní žádosti? Jsme znevýhodněni.
  Tyto domy se nacházejí ve vymezené oblasti IPRM Žižkův Vrch a okolí, je možné získat dotaci. V 1. výzvě jsme preferovali komplexní žádosti, ve 2. výzvě jsme vyjednali kritéria, aby byly i tyto případy zohledněny. Bude 3. výzva na podzim, ve které je také možné získat dotaci pouze na výměnu výtahu. Doporučujeme zkusit obodovat si svůj projekt (tabulka na webu, úřední deska - archiv), jsme jako odd. dotací k dispozici ve všechny pracovní dny ke konzultacím.
 13. Kdo nese právní odpovědnost při problémech - nesplnění podmínek dotace?
  Odpovědnost nese příjemce dotace, v tomto případě SBD. Finanční úřad může provádět kontrolu až 10 let po ukončení akce.
 14. Je možné vybudovat další veřejné WC jako v Soukenné ulici, např. u přehrady?
  Není to levná záležitost.
 15. Tribuny na Střelnici zakryly výhled na Ještědský hřeben, je možné udělat nad ně točité schodiště s plošinou - resp. vyhlídku.
 16. Cesta k tramvaji mezi objekty Na Výšině 24 je ve špatném stavu, poškozené zábradlí.
 17. Schody před objektem Na Výšině 3-5-7 v zimě TSJ neuklízí.
 18. Prosíme o úklid slepé ulice před objektem Na Výšině 16-22.
 19. Na hřišti u školy večer děti kouří a pijou alkohol, nejde jim o sport, jezdí na tartanu na kole, běhají zde psi … souhlas s využitím pro veřejnost, ovšem při dodržování pořádku a zavírací doby. Děti lezou přes plot, který má díry.
 20. Požadavek na častější pochůzky okrskáře MP v lokalitě Na Vršku, případně vytvořit zde kontaktní místo.
  V ZŠ je místnost pro okrskáře zdarma, Na Vršku nemáme prostory. Okrskář dělá pravidelné pochůzky.
 21. Z ulice Skřivánčí ve směru od ŽV nelze odbočit doleva - je zde velký provoz. Je možné řešení?
  Bude předán podnět dopravní komisi.
 22. Je třeba posoudit stav křivých borovic v ul. Na Výšině 24, 26. Rostou na kamenech, ve větru se kývají a praskají.
  Uvedené borovice jsou povolené ke skácení z důvodu napadení a poškození rzí vejmutovkovou. Předpokládáme, že kácení proběhne na podzim. Jinak rozkyv stromů ve větru je naprosto normální, podporuje rozvoj zpevňovacích pletiv. Občané to často uvádějí jako důvod ke kácení, protože se obávají zlomení či vyvrácení stromu, k němuž může dojít, jsou - li klimatické podmínky extrémní. V zastavěné části města bychom bohužel museli skácet téměř všechny stromy, pokud bychom chtěli tomuto riziku zabránit. Odolnost stromu vůči vyvrácení či zlomení, případně ukroucení, lze přesně zjistit pouze tzv. tahovými zkouškami, které jsou velmi drahé (cca 15 tis. Kč na jeden strom), takže je realizujeme pouze u velkých stromů a v odůvodněných případech. Při pouhých vizuálních kontrolách není prakticky možné zjistit stav kořenového systému a odhadnout odolnost stromu. Pokud to je možné, snažíme se kácení zabránit, protože výsadba nových dřevin je ztížená existencí podzemních zařízení (vodovod, plynovod atd.) a je poměrně obtížné najít vhodné místo pro strom jak z hlediska jeho zdárného růstu, tak i požadavků občanů.
 23. Bylo by vhodné posunout značku (asi B29) v ul. Na Výšině 3, aby se vrátila do původního umístění, jak byla v uplynulých třiceti letech. Současný stav znemožňuje obsluhu objektu Na Výšině 3.
 24. Upravit posunutí přechodu přes Pražskou ulici a ul. U Balvanu. Současná úprava je nebezpečná pro děti, co chodí do školy v Pivovarské.

Písemně předané podněty k danému setkání

Obyvatelka Na Výšině 32:

 • nedbalost řidičů pekárny při výjezdu po chodníku Na Výšině a ohrožování bydlících
 • rozšíření silnice a vybudování chodníku v ulici Plynární
 • cesta k tramvaji mezi objekty Na Výšině by měla být i v zimě pouze pro chodce, prostoru na sáňkování je dostatek v okolí
 • jak je to s vybudováním nákupního centra a co bývalá Masná ulice, kdo je vlastník

Obyvatelka Na Vršku 10:

 • kdy se konečně začne s viditelnou údržbou našeho panelového domu (okna, stoupačky, výtahy, vstupní prostory, vymalování společných prostor)
 • jakým způsobem zajistíte sklepy před neustálými nájezdy zlodějů
 • kdy skončí trvalý příliv romských občanů
 • bude Na Vršku také pořádné dětské hřiště
 • kam jdou peníze z našich nájmů

Poděkování občanů

 • TSJ za vzorný úklid sněhu přes obtížné podmínky v zimě 2009/2010 na cestě kolem školní tělocvičny a dětského hřiště. V minulosti museli občané odklízet sami.
 • za vybudování veřejných WC v Soukenné ulici

Další informace

Žižkův Vrch

Občané na setkání v ZŠ Pasířská

 

Diskuze

 

Občané

 

Občané Žižkova Vrchu

 
 
Vytvořeno 9.6.2010 10:32:08 | přečteno 3741x | Petr Vitvar
load