Parkování Nová Pasířská

Veřejné projednávání o návrhu řešení parkování, obnovy a opravy chodníků a komunikací v lokalitě Nová Pasířská a okolí. Uskutečněno 16. června 2010 v jídelně gymnázia U Balvanu.

Na čtyři desítky obyvatel ulice Nová Pasířská a bezprostředního okolí přišlo ve středeční podvečer do jídelny gymnázia U Balvanu diskutovat o projektu parkování a komunikací. Diskuze byla velmi živá, ale nakonec většinou hlasů byl schválena původní podoba návrhu.

V rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí je to už třetí projekt v lokalitě Nová Pasířská, který změní veřejné plochy. Loni se takto diskutovalo o podobě parku Nová Pasířská (tzv. psí louka), koncem ledna tohoto roku pak o podobě sportovních plácků ploch pro volný čas, tentokrát město předložilo projekt, který zvětší možnost parkování v daném území ohraničeném ulicemi Nová Pasířská, Havlíčkova, Vodní celkem až o 141 zcela nových parkovacích míst a zlegalizuje některá dosavadní. V návrhu byly také upraveny komunikace sjednocením jejich šířky, čímž se zpomalí doprava, stejný cíl má i výstavba malé kruhové křižovatky ulic Vodní, Havlíčkova.

Zvláště návrh této křižovatky vzbudil rozporné reakce. Na ně a všechny ostatní připomínky k projektu odpovídali autoři - architekt Pavel Tauš a Ing. Jiří Šklíba. Hovořilo se o sadové úpravě okolí parkovacích ploch, o tom, že největší parkovací plocha o 40 místech u křižovatky Vodní - Nová Pasířská je vhodná k budoucí výstavbě parkovacího domu o kapacitě až 140 míst, o dostatečné šířce jednotlivých míst a podobně. Ačkoliv připomínky a nápady byly různé, na jednom se shodli všichni - nová parkovací místa jsou zde nutná.

Během diskuze došlo i na shrnutí změn v projektu obnovy hřišť a plácku u sídliště v Nové Pasířské. Zde architekt Tauš nabídl ke zvýšení komfortu ještě přírodní fitcentrum a umístění zvýšeného počtu laviček a stolů u jižní strany domů. Ačkoliv právě tento požadavek vzešel z lednového setkání občanů, třináct z pětatřiceti hlasujících žádali opět snížení počtu laviček.

Výsledkem bylo hlasování místních obyvatel o připomínkách, které k projektu vznesli a o variantách parkování, jež jim projektanti nabídli.

Připomínky k projektu

35 hlasujících občanů, každý měl k dispozici 3 body

  1. Zachovat odpadové stání proti vchodu v Nové Pasířské č. 25 (9 hlasů)
  2. Doplnit izolační zeleň u parkoviště Vodní - Nová Pasířská (8 hlasů)
  3. Snížit počet laviček a stolů na jižní straně domů Nová Pasířská (13 hlasů)
  4. Zmenšit parkoviště u křižovatky Vodní - Nová Pasířská o deset míst (1 hlas)
  5. Zrušit kruhovou křižovatku v ulicích Vodní - Havlíčkova (13 hlasů)
  6. Zachovat původní návrh projektu (61 hlasů)

Varianty parkování

  • Varianta „A“ - 24 stání (24 hlasů)
  • Varianta „B“ - malá 38 stání (12 hlasů), velká 53 stání (65 hlasů)

Loga IPRM - EU - MMR

Parkování Nová Pasířská

Fotogalerie ze setkání s občany, 16. 06. 2010, jídelna gymnázia U Balvanu

Občané

 

Představení projektu

 

Prohlížení plánů

 

Diskuze

 

Varianty parkování - hlasování

 

Připomínky k projektu

 
 
Vytvořeno 18.6.2010 7:47:44 | přečteno 4622x | Petr Vitvar
load