O přehradě na přehradě

Výsledky veřejného setkání 16.06.2009 v Městské hale na téma: O přehradě na přehradě

Na čem se shodla většina účastníků setkání

 • Měl by být zachován spíše přírodní ráz přehrady a okolí.
 • Je zde dostatek sportovišť, je třeba udržovat a zrekonstruovat stávající (např. areál Břízky, loděnice atd.).
 • Občané požadují pevné stanoviště MP, doplnění vybavení typu sprchy, WC, převlékárny u 1. přehrady, koše na odpadky a koše na psí exkrementy též u 2. a 3. přehrady.
 • Zvýšit hlídkovou činnost MP, upravit provoz v ulici Sportovní (jezdci na in-line versus auta).

Výsledky ankety

Výsledky ankety - O přehradě na přehradě

Další informace

Požadavky a jejich řešení

Sportoviště

Občané považují za vhodné udržovat jejich technický stav, případně stávající sportoviště zrekonstruovat (např. areál Břízky, loděnice, atd.).

07. 10. 2009

 • Vlastník areálu Břízky - SK Břízky Jablonec nad Nisou - je příjemcem finančního příspěvku z rozpočtu města na provozní náklady (elektrická energie, plyn, vodné a stočné), vlastník loděnic - Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, o.s. - je příjemcem finančního příspěvku z rozpočtu města na nákup sportovních potřeb. Rekonstrukce sportovního areálu Břízky a loděnic jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) jako jedna z mnoha investičních akcí, které by se měly výhledově řešit. V současné době se dokončuje „Územní studie - studie širších vztahů Jablonecké přehrady a okolí“, ve které by některé požadavky občanů měly být zohledněny. Samozřejmě jejich realizace je závislá od finančních prostředků a vlastnictví nemovitostí.
 • Několik sportovišť, která jsou v majetku města, prošlo v průběhu letní sezóny různými opravami případně rekonstrukcemi - např. se jedná o opravu asfaltových povrchů na 3 hřištích u přehrady, kompletně bylo zrekonstruováno nejstarší beachvolejbalové hřiště u sauny, ke kterému bylo doplněno oplocení z pozinkovaných plotových rámů a na všech 6 kurtech na mšenské straně přehrady bylo opraveno, případně doplněno, sportovní zařízení (např. volejbalové a tenisové stojany, navijáky na síť);

Občanská vybavenost

Občané by uvítali zřízení pevného stanoviště městské policie, doplnění sprch, toalet a převlékáren u první přehrady, u druhé a třetí přehrady považují za nedostačující stávající množství odpadkových košů a košů na psí exkrementy.

07. 10. 2009

 • Otázce zřízení pevného stanoviště městské policie byla ze strany města věnována dostatečná pozornost, avšak po vyhodnocení finančních nákladů a celoročního vytížení plánovaného stanoviště (jednalo by se pouze o letní měsíce) bylo konstatováno, že vybudování pevného stanoviště MP by bylo neekonomické. Po vyhodnocení letošní letní sezóny můžeme konstatovat, že nastavená opatření MP (hlídková činnost) byla dostatečná.
 • O doplnění sprch, toalet a převlékáren u první přehrady se neuvažuje, neboť již v současné době instalované sprchy nejsou využívány takovým množstvím občanů, jak bychom očekávali. V letošním ani příštím roce město nebude počty sprch, toalet a převlékáren navyšovat.
 • Rozmístění košů na psí exkrementy i odpadkových košů je závislé na možnosti vjezdu vozové techniky na vyvážení košů. V současné době je v okolí přehrady a nejbližších sportovištích rozmístěno 23 košů na psí exkrementy:
  • První nádrž pravý břeh: po 1 koši u hráze, u loděnice, naproti Jablonexu, u rybářského prutu, před hrází druhé nádrže
  • První nádrž levý břeh: Pobřežní ul. 3 koše, křižovatka s ulicí Tichá 1 koš, areál u Slunečných lázní 3 koše, park pod hrází 2 koše
  • Druhá nádrž pravý břeh: po 1 koši u Rybářské bašty, park u Rybářské bašty, Pobřežní ul. č. 3, Pobřežní ul. pod „Urbancem“
  • Třetí nádrž: 1 koš u mostu
  • Sportovní areál Břízky: 3 koše
  • Před Squash areálem: 1 koš

  V roce 2010 zajistí OŽP instalaci koše na levé straně hráze u sádek (vhodné místo pro vjezd techniky na vyvážení košů). Odpadkových košů je v současnosti kolem všech tří nádrží umístěno celkem 27 ks (první nádrž - 21 ks, druhá nádrž - 3 ks, třetí nádrž - 3 ks). Po vyhodnocení situace můžeme konstatovat, že v průběhu letošního roku nebyl v lokalitě přehrady zaznamenán jejich nedostatek (stížnosti na nepořádek kolem košů nebyly uplatněny žádné; v momentě svozu nebyl zjištěn výraznější nepořádek). V době letní sezony je počet odpadkových košů posílen Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. o koše přenosné. Při plánované úpravě lokality přehrady je uvažováno o výměně mobiliáře včetně košů na odpadky za vhodnější uzavřený typ.

Bezpečnost

K otázce bezpečnosti občanů v okolí přehrady se nejvíce občanů vyjádřilo pro zvýšení hlídkové činnosti městské policie a upravení provozu v ulici Sportovní (jezdci na in-line bruslích versus auta).

07. 10. 2009

 • Městská policie zavedla hlídková opatření již 1.6.2009. Ta probíhala až do 15.9.2009.

  MP každodenně vysílala do výkonu služby k přehradě následující hlídky: Od pondělí do pátku v denní době od 8 do 15 hodin strážníka okrskáře, dle potřeby pak také v sobotu a v neděli (např. dle pořádaných akcí), v denní době od 7 do 19 hodin také motorizovanou hlídku, která měla na starosti v dopolední době ulici Průběžnou, Sportovní, Tajvan, Sluneční lázně a okolí sauny, v odpoledních hodinách sídliště Mšeno a dráhu pro cyklisty a in-line bruslaře od hráze přehrady až po restauraci Rybářská bašta. V průběhu denní služby byla do lokality přehrady nepravidelně vysílána dopravní hlídka, která dohlížela na dodržování dopravních předpisů (rychlost, parkování). V nočních hodinách od 19 do 7 hodin, zde dohlížela motohlídka, která měla na starosti celou oblast přehrady se zaměřením na dráhu pro in-line bruslaře, na volné pobíhání psů, cyklisty a podávání alkoholu mladistvým osobám. Shrnutím této činnosti MP lze konstatovat, že na lokalitu přehrady dohlíželo během 24 hodin celkem cca 7 strážníků MP. Součástí opatření byla pravidelná kontrola beden se záchranářskými prostředky a to jak v denní tak i noční době - bedny jsou rovnoměrně umístěny kolem celé vodní plochy.

 • Upravení provozu v ulici Sportovní bylo provedeno na počátku července tohoto roku. Na základě žádosti města provedly Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. v ulici Sportovní (v úseku největšího stoupání směrem ke „kolečku“) zvýraznění dopravního značení, a to
  • ve směru dolů - na reflexní podklad bylo umístěno dopravní značení B2 „zákaz vjezdu …“,
  • ve směru od „kolečka“ bylo zvýrazněno dopravní značení C3a „přikázaný směr jízdy“,
  • některá dopravní značení umístěna na viditelnější místa (např. vysekáním ze křoví, posunutím na vhodnější místo),
  • některá dopravní značení byla doplněna o dodatkové tabulky.

O přehradě na přehradě

Fotogalerie ze setkání, 16.06.2009, Městská hala

Připravované projekty

 

Představení projektu

 

Technické zázemí

 

Diskuze ve skupinách

 

Hodnocení

 

Hodnocení - detail

 
 
Vytvořeno 7.10.2009 13:32:51 | přečteno 4776x | Petr Vitvar
load