Dotaci na zbrojnici město dostalo

Tisková zpráva 27. 03. 2009

V pátek dne 20. března 2009 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod přidělení dotace na projekt Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému. Celkové náklady projektu budou přibližně 71,2 mil Kč, přičemž dotace bude činit 65,8 mil. Kč, z toho 60,5 mil. Kč z EU a 5,3 mil. Kč z ČR. Realizace je plánována na červenec 2009 - září 2010.

Díky projektu bude rekonstruována bývalá požární zbrojnice, tzv. brownfield v centru města, a modernizován kamerový a dohlížecí systém. Ten současný zahrnuje osm kamerových bodů, v budoucnu bude rozšířen o dvacet jedna míst.

Do nově zrekonstruované budovy se přesune sídlo městské policie. Ta zde bude mít kanceláře, dispečink, výslechovou místnost, místnost s modernizovaným kamerovým systémem a další prostory. Dále zde bude sídlo Krizového centra, jehož součástí budou oddělení krizového řízení městského úřadu, řídící pracoviště varovného informačního systému obyvatelstva, krizového štábu a povodňových komisí při řešení mimořádných událostí, povodní a krizových situací. V prostorách také bude možno najít místnosti pro kontakt s veřejností a pro psychologa, ale i potřebné nouzové ubytování pro evakuované osoby z ohrožených prostorů.

Další informace

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti

Vytvořeno 27.3.2009 12:48:12 | přečteno 1930x | Petr Vitvar
load