Úspěšný dotační titul

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Způsob financování projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“ z městského rozpočtu příštího roku včera taktéž schválili městští zastupitelé.

Dne 28. března 2008 byla v rámci 2. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod (ROP SV) předložena žádost o dotaci z EU a ČR na projekt "Čelakovského“. Dne 30. června 2008 byl projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k poskytnutí dotace ve výši 22,6 mil. Kč (z toho 20,7 mil. Kč z EU). Předpokládané celkové náklady dle žádosti o dotaci se rovnají částce 26,1 mil. Kč.

„Projekt řeší jednak nedostatek volně přístupných sportovišť a dále odstraní nevzhlednou lokalitu s nálety dřevin v okolí panelových domů. Je určen pro širokou veřejnost z městské části Mšeno, celého Jablonce i návštěvníky ze sousedního Liberce. Sportovní areál bude obsahovat rozmanitou škálu herních ploch a prvků,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Cílem je vybudovat nový areál volnočasových aktivit pro veřejnost na prostranství k tomuto účelu vymezeném ve schváleném územním plánu. Řadu sportovišť bude propojovat in-line dráha jako hlavní sportovní prvek využívaný především dětmi a mládeží.

Sportovní komplex bude obsahovat následující prvky:

  • Dráhu pro in-line bruslení (živičný povrch)
  • Hřiště pro in-line hokej (živičný povrch)
  • Universální hřiště pro míčové hry (živičný povrch)
  • Universální sportovní plocha (povrch přírodní tráva)
  • Dětské hřiště (pryžová dlažba)
  • Šatnový přístřešek
  • Parkoviště, chodníky, terénní val
  • Osvětlení cyklostezky v trase mezi ul. Palackého a U hřiště.
  • Komunikační propojení mezi cyklostezkou a ul. Čelakovského.
Realizace je plánována od března do října roku 2009, v listopadu 2009 proběhne kolaudace. Projekt bude financován z prostředků města (popřípadě z úvěrových zdrojů), dotaci město obdrží v prvním čtvrtletí roku 2010. Pět let po ukončení financování projektu (do roku 2016) bude nezbytné zachovat jeho udržitelnost.

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti

Vytvořeno 24.10.2008 12:58:39 | přečteno 1999x | Petr Vitvar
load