Odkaz manželů Scheybalových

Tisková zpráva 10. 10. 2008

Na vědomí vzali městští radní zprávu o dosavadním průběhu realizace kulturního a společenského zařízení Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“. Zároveň uložili místostarostovi Petru Vobořilovi uzavřít s Janem Strnadem smlouvy o přípravě podkladů pro realizaci zmíněného zařízení a o zmocnění zastupovat město při jednání s Ministerstvem kultury ČR a s Muzeem Českého ráje.

Jablonečtí zastupitelé přijali 29. května usnesení, kterým schválili záměr odkoupit objekt bývalé fary v Kostelní ulici č. 6, aby zde byl realizován odkaz původních majitelů včetně uložení jejich sbírek dějinám Jablonce nad Nisou a Jablonecka. Usnesení reagovalo na průběh dědického řízení po Janě Scheybalové, které trvá od února. Jeho délka je dána zejména rozsáhlostí sbírek, jejichž soupis a ocenění provádí Muzeum Českého ráje. Město Jablonec v řízení vystupuje jako dočasný správce dědictví, zejména toho nemovitého. Z dosavadního průběhu řízení je zřejmé, že jediným dědicem bude Česká republika, v tomto případě zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Právní oddělení městského úřadu v létě začalo jednat s ÚZSVM o možnosti převodu fary do vlastnictví města poté, co se stát stane vlastníkem objektu na základě rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku, musí se k případnému převodu vyjádřit Ministerstvo kultury ČR. ÚZSVM se k celé záležitosti staví kladně a doporučilo městu požádat MK, aby doporučilo ÚZSVM přednostní prodej fary vybranému zájemci, tedy městu.

Tento projekt dle rozhodnutí radních pro město zpracuje Jan Strnad, který má dlouholeté zkušenosti kupříkladu s provozem galerie v budově radnice, letos navrhoval expozici Městského muzea v Rychnově, byl v úzkém kontaktu s manželi Scheybalovými a zná jejich sbírky i odkaz.
Vytvořeno 10.10.2008 14:38:06 | přečteno 2681x | Petr Vitvar
load