Změna správy bytového fondu

Tisková zpráva 31. 08. 2007

Rada města přijala 31. května na svém zasedání usnesení, že současným správcům vypoví smluvní vztah. V současné době vykonává správu pět cizích subjektů na základě mandátních smluv. Výpovědní lhůta vyprší správcům 31. prosince 2007 a od 1. ledna 2008 musí být správa zajištěna v nové formě. K 1.8. 2007 je ve správě pěti realitních kanceláří 1 657 bytových jednotek v 220 domech. Velkým problémem je zanedbanost bytového fondu způsobená dlouhodobě špatnou údržbou a absencí fondu oprav.

Ke změně současného stavu dochází zejména z těchto důvodů:

  • Město chce zlepšit kvalitu správy BF, zjednodušit vliv na správu a odstranit nedostatky v současném smluvním vztahu.
  • Město má pouze omezený dohled na formální a obsahovou stránku nájemních smluv.
  • Úroveň kontroly financování akcí je nízká.
  • Existuje pouze omezená možnost ovlivnit chování zaměstnanců, kteří vystupují jménem MěÚ.

Dále dojde k redukci kontaktních osob spravujících údaje o nájemnících.

Rada města schválila správu bytového fondu od 1. ledna 2008 formou smluvního vztahu se dvěma subjekty, které vzejdou z výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Vytvořeno 12.9.2007 15:22:56 | přečteno 1849x | Petr Vitvar
load