Komunitní plánování

Tisková zpráva 31. 08. 2007

Komunitní plánování zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku. Zároveň zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti. Zvyšuje také efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb je organizačně náročný, dlouhodobý a neustále se opakující proces. Na jeho výsledku budou už od příštího roku závislé výše finančních prostředků přidělených formou dotací na sociální služby z MPSV ČR prostřednictvím Krajského úřadu libereckého kraje, proto musí být celý proces řízen a kontrolován zadavatelem tj. městem prostřednictvím koordinátora.

Komunitní plánování je jednou z priorit Integrovaného plánu rozvoje města Jablonce nad Nisou pro období 2007 - 2013 a v tuto chvíli je pracovní skupinou Sociální věci, zdravotnictví, zaměstnanost zařazeno mezi specifické cíle v rámci opatření č. 1 - Sociální věci (služby). Jablonec bude zastupovat v koordinační skupině místostarosta Petr Vobořil a nově jmenovaný koordinátor komunitního plánu rozvoje sociálních služeb, který bude zároveň členem řídící skupiny Jablonecko.

Jedním z prioritních úkolů koordinátora komunitního plánování bude získávat finanční zdroje z různých dotačních programů Krajského úřadu Libereckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské unie, podporujících proces komunitního plánování.

Vytvořeno 12.9.2007 15:25:38 | přečteno 1896x | Petr Vitvar
load