Aktuality z přípravy strategických dokumentů

Tisková zpráva 31. 08. 2007

Město Jablonec nad Nisou připravuje sadu tří klíčových strategických dokumentů. Jedná se o aktualizaci Strategického plánu, Akční plán a Integrovaný plán rozvoje města. Hlavním cílem celého procesu je dobrá příprava na možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro město, podnikatele a neziskové organizace působící v Jablonci.

Obsah strategického plánu se tvoří v sedmi tematických skupinách, ve kterých pracuje přes 158 zástupců odborné veřejnosti, členů zastupitelstva z celého politického spektra, zástupců firem, kulturních, sportovních, neziskových a dalších organizací. Všechny tři dokumenty mohli ovlivňovat i jednotliví občané, od června do začátku září byl na stránkách města dostupný formulář pro náměty na projekty rozvoje města.

Do dnešního bylo získáno přes 180 námětů na projekty, které byly diskutovány na jednáních uvedených sedmi skupin, jež proběhly v minulém a tomto týdnu. Náměty odpovídající cílům navrženým ve strategickém plánu, budou zpracovány do Akčního plánu na roky 2007 - 2009. Projektové záměry, jež budou financovatelné z fondů EU, budou sestaveny do Integrovaného plánu rozvoje města.

V současné době je před dokončením první verze aktualizace strategického plánu, zpracovávají se návaznosti zvolených cílů na Program rozvoje Libereckého kraje a strategické dokumenty na úrovni ČR. Během měsíce září budou dopracovány návrhy Akčního plánu a Integrovaného plánu rozvoje. Návrhy všech strategických dokumentů budou umístěny na webu města k připomínkování veřejností. Po zpracování připomínek vzešlých od občanů budou dokumenty předloženy zastupitelstvu ke schválení.

Vytvořeno 12.9.2007 15:27:29 | přečteno 1721x | Petr Vitvar
load