Lidé se mohou vyjádřit k materiálům kraje

Tisková zpráva 01. 09. 2006

Na oddělení životního prostředí Městského úřadu Jablonec nad Nisou je k nahlédnutí kopie oznámení koncepce:

  • Územní energetická koncepce Libereckého kraje a
  • Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2006-2020.

Každý může Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Vytvořeno 1.9.2006 12:03:13 | přečteno 2422x | Petr Vitvar