Lidé se mohou seznámit s rozvojovým dokumentem

Tisková zpráva 18. 09. 2006

Na oddělení životního prostředí (IV. patro budovy radnice, č. dv. 435) je k nahlédnutí návrh koncepce

„Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod“

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC své písemné vyjádření k návrhu koncepce do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 22. 9. 2006.

Vytvořeno 18.9.2006 11:19:56 | přečteno 2382x | Bc. Milena Jelínková