Zimní technika se potýká s další dávkou sněhu

Tisková zpráva 10. 02. 2006

Kvůli trvajícím přívalům nového sněhu se daří udržovat komunikace v Jablonci nad Nisou pouze s obtížemi. V terénu je veškerá technika, lidé pracují na směny. Technické služby, které se starají o místní komunikace, již povolaly externí dodavatele i veškeré zálohy. Jeden den zimní údržby v plném nasazení technických služeb stojí v Jablonci 280 tis. Kč. Jeden den údržby s plným nasazením včetně dalších dodavatelů a záloh, což je v tuto chvíli, stojí až 400 tis. Kč denně. Od noci z pondělí na úterý do pátečního poledne v Jablonci nad Nisou přibylo přes 80 cm nového sněhu. Od počátku zimy napadlo celkem 286 cm.

Dnes dopoledne se na jednání sešla komise zimní údržby za účasti zástupců města, technických služeb, městské i republikové policie.

Situace v ulicích je obtížná - odhrnovaný sníh komunikace zužuje, některé chodníky jsou zavalené sněhem z ulic. S odstraněním těchto nových závějí má problémy i technika. Lidé musí v některých místech vstupovat do vozovek, které jsou již tak zúžené sněhem, v ulicích se navíc pohybují desítky vozů zimní technické údržby. Vyzýváme proto k opatrnosti a toleranci. Lidé, kteří mají možnost alespoň v těchto kritických dnech auto nepoužívat, nechť jej nechají doma. Fungování městské hromadné dopravy je jednou z priorit.

Priority:

  • I přes složitou situaci v ulicích se zatím dále udržují všechny komunikace zařazené v plánu zimní údržby. Přednost však samozřejmě mají především ulice, kudy jezdí městská hromadná doprava, příjezdy ke zdravotnickým zařízením, ulice používané pro zásobování obchodů, atd.
  • Odvážení sněhu se prioritně v těchto dnech soustředí na přechody pro chodce, autobusové zastávky a rozhledová pole křižovatek.

Kalamitní situace:

I když se plán zimní údržby daří v současné situaci naplňovat jen s obtížemi, přesto se město rozhodlo, že kalamitní opatření ještě vyhlašovat nebude (situace v pátek 10.2. v poledne). Vyhlášení kalamitního opatření I. stupně (tj. nejnižšího) znamená, že se na přechodnou dobu omezí údržba ulic zařazených ve II. a III. pořadí, světelná signalizace na křižovatkách bude přepnuta do pohotovostního režimu (žlutá světla), částečně by se omezil odvoz tuhého domovního odpadu. Dnes bylo rozhodnuto, že se i nadále budou udržovat všechny ulice, i když s obtížemi. Vyhlášení kalamitního opatření bude záviset na průběhu počasí v nadcházejících dnech. Pokud by k tomu došlo, budeme občany informovat zprávou na webových stránkách města, v médiích a také zvukových hlášením městské policie v ulicích města.

Problémová místa:

  • Potíže vznikají v místech, kde nesoudní řidiči parkují auta, jež pak brání průjezdu techniky zimní údržby. Pokud špatně zaparkované auto bude tvořit překážku silničního provozu nebo provedení zimní údržby, vystavují se řidiči nebezpečí, že takové auto bude odtaženo nebo přemístěno.
  • Díky vysokým sněhovým mantinelům, které se tvoří na krajích vozovek, vznikají problémy zejména v křižovatkách, kde řidičům brání v rozhledu. Některé ulice jsou například natolik úzké, že problémy s projetím mají autobusy MHD (příkladem je ulice SNP). Většinou se jedná o komunikace ve správě kraje. V této věci požádal starosta města Jiří Čeřovský o spolupráci ředitele Krajské správy silnic LK Petra Erbana. Jedinou možností je odvážení sněhu z kritických míst, aby nebylo ohroženo bezpečí v dopravě a zároveň, aby v problémových dnech fungovala městská hromadná doprava s co nemenšími potížemi.

Upozornění pro návštěvníky města:

Město Jablonec nad Nisou vyzývá lidi, aby, pokud mohou, cestu do Jablonce odložili alespoň do doby, než se počasí zlepší a přestane sněžit. Pokud se přesto rozhodnou přijet, měli by mít náležité zimní vybavení a současně by měli počítat se ztíženými podmínkami v ulicích. Nezbytná bude opatrnost

Některé souhrnné informace:

  • Celkový spad sněhu: 286 cm (do 6.2.2006 TSJ uváděly 201 cm, během posledních čtyř dnů napadlo přes 80 cm nového sněhu).
  • Náklady: od listopadu do ledna zaplatilo město za zimní údržbu místních komunikací a chodníků necelých 9 milionů korun. (V této sumě nejsou započítány výdaje v únoru, ty však budou daleko vyšší než měsíční výdaje do této doby).
  • Počet kilometrů: město Jablonec se stará přibližně o 170 km místních komunikací. Většina hlavních ulic je ve správě kraje nebo státu.

Přehled silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací na území města Jablonce nad Nisou

zimní údržba

vymezení ulic

komunikace I.třídy

SSŽ ve spolupráci s TSML

Prosečská, Liberecká, U Zeleného stromu, 5.května, Mostecká, Podhorská, Pražská, Turnovská

komunikace II.třídy

Krajská správa silnic LK

Pražská (od křiž. s ul. Turnovská), Rychnovská, Maršovická

komunikace III.třídy

Krajská správa silnic LK

Chelčického, U Přehrady, Palackého, Janovská, Tovární, Želivského, Čs. armády, Novoveská, Krkonošská, ul. SNP, Na Hutích, část. Rychnovské a Letní, Janáčkova, Vrkoslavická, Sokolovská

místní komunikace

Technické služby Jablonec n.N.

zbývající ulice

Vytvořeno 11.2.2006 13:42:07 | přečteno 2900x | Petr Vitvar
load