Nový registr podnikatelů

Tisková zpráva 17. 02. 2006

Během měsíce března začnou všechny živnostenské úřady používat nový počítačový program pro evidenci podnikatelských subjektů. Hlavní změnou je především to, že od této chvíle budou evidence jednotlivých úřadů a Ministerstva průmyslu a obchodu propojeny on-line. Do budoucna tento krok umožní vznik jednotného systému spolu s dalšími úřady a institucemi - na příklad v oblasti finanční, sociální správy, atd.

Další informace:

V současné době je v ČR 242 živnostenských úřadů. Z toho je 205 obecních, 14 krajských, 22 pověřených úřadů městských částí hlavního města Prahy a Živnostenský úřad ČR, jehož působnost vykonává, ve smyslu kompetenčního zákona, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Do kompetence živnostenských úřadů spadá zabezpečení všech procedurálních záležitostí na úseku živnostenského podnikání. Jedná se o oblasti správního řízení, kontrolní činnosti, vydávání živnostenských oprávnění a samotnou evidenci a registraci podnikatelských subjektů podnikajících v režimu živnostenského zákona. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že živnostenský zákon je veřejnoprávní normou, v jejímž rámci se uskutečňuje převážná většina (cca 90 %) podnikatelských aktivit, a to jak fyzických, tak i právnických osob.

V rámci soustavy živnostenských úřadů je ministerstvu průmyslu a obchodu uloženo zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, vést Ústřední evidenci podnikatelů, kteří podnikají v režimu živnostenského zákona. Tato evidence bude vedena formou Registru živnostenského podnikání (IS RŽP).

Nový informační systém vznikl jako pilotní projekt Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Během roku 2004 byl prověřen v praxi vybraných živnostenských úřadů.

Přínosy řešení IS RŽP

  • Vytvoří podmínky pro sjednocení metodiky a výkladu zákona;
  • Sjednotí datovou základnu pro místní, krajskou a celostátní úroveň.
  • Přispěje ke sjednocení výstupů z jednotlivých živnostenských úřadů jak po formální, tak i obsahové stránce
  • Otevře pro živnostenské úřady možnost okamžitého získání validních informací z dalších zdrojů (registrů) veřejné správy
  • Přinese zjednodušení administrativy podnikatelům, kteří budou mít prostřednictvím Internetu zpřístupněné informace z veřejné části RŽP.

Možnosti rozvoje

Díky navržené koncepci řešení je vytvořeno systémové prostředí otevřené pro další rozvoj informačního systému Registrů živnostenského podnikání. Systém bude aktivně spolupracovat s dalšími registry veřejné správy, jako jsou již zmíněný Obchodní rejstřík, Registr obyvatel nebo ÚIR-ADR.

Z hlediska budoucího rozvoje (rozvoj centrálních registračních míst - CRM) se uvažuje i o propojení s dalšími registry nebo informačními systémy veřejné správy, například ministerstva financí z hlediska daňové správy, ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociální správy nebo Rejstříku trestů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Vytvořeno 17.2.2006 10:38:50 | přečteno 4062x | Bc. Milena Jelínková
load