Městský úřad se zajímal o spokojenost občanů

Tisková zpráva 02. 08. 2006

V rámci zlepšování služeb úřadu a jako jeden ze závěrů projektu CAF provedl městský úřad v červnu 2006 dotazníkové šetření mezi občany o tom, jak jsou při odchodu z úřadu spokojeni s poskytnutým servisem. Lidé odpovídali na sedm jednoduchých otázek, které mimo jiné zjišťovaly jejich názor na odbornou znalost pracovníků úřadu, na rychlostí vyřízení jejich požadavku, na ochotou a zdvořilost či na přehlednost orientačního systému v budově.

Dotazování i vyhodnocení provedl úřad vlastními silami. Celkem bylo ve čtyřech dnech dotázáno 165 občanů. Závěry šetření promítne do změn v rámci samotného úřadu, některé podněty byly vyřešeny ihned.

Celkové vyhodnocení dotazníku:

1. Spokojenost s orientačním systémem v budově

 • plně spokojen: 40 % tj. 66 občanů
 • spokojen: 50 % tj. 83 občanů
 • nespokojen: 7 % tj. 11 občanů
 • zcela nespokojen: 0 % tj. 0 občanů
 • nepoužívá: 3 % tj. 5 občanů

2. Spokojenost s odbornou znalostí úředníka

 • plně spokojen: 56 % tj. 93 občanů
 • spokojen: 36 % tj. 60 občanů
 • nespokojen: 5 % tj. 8 občanů
 • zcela nespokojen: 1 % tj. 1 občan
 • nehodnoceno: 2 % tj. 3 občané

3. Spokojenost s rychlostí vyřízení Vašeho požadavku

 • plně spokojen: 45 % tj. 75 občanů
 • spokojen: 38 % tj. 63 občanů
 • nespokojen: 13 % tj. 21 občanů
 • zcela nespokojen: 1 % tj. 2 občané
 • nehodnoceno: 3 % tj. 4 občané

4. Spokojenost s ochotou a zdvořilostí úředníka při vyřizování Vašeho požadavku

 • plně spokojen: 62 % tj. 103 občanů
 • spokojen: 31 % tj. 51 občanů
 • nespokojen: 5 % tj. 9 občanů
 • zcela nespokojen: 1 % tj. 1 občan
 • nehodnoceno (zkušenosti různé): 1 % tj. 1 občan

5. Spokojenost s informacemi a strukturou Jabloneckého měsíčníku

 • plně spokojen: 24 % tj. 39 občanů
 • spokojen: 50 % tj. 83 občanů
 • nespokojen: 2 % tj. 3 občané
 • zcela nespokojen: 1 % tj. 1 občan
 • nečte: 7 % tj. 12 občanů
 • obce mimo Jbc: 16 % tj. 27 občanů

6. Spokojenost s informacemi poskytovanými na webových stránkách města

 • plně spokojen: 12 % tj. 20 občanů
 • spokojen: 30 % tj. 49 občanů
 • nespokojen: 4 % tj. 7 občanů
 • zcela nespokojen: 0 % tj. 0 občanů
 • nesledováno: 54 % tj. 89 občanů

7. Celková spokojenost s prací městského úřadu

 • plně spokojen: 27 % tj. 44 občanů
 • spokojen: 64 % tj. 106 občanů
 • nespokojen: 5 % tj. 9 občanů
 • zcela nespokojen: 1 % tj. 1 občan
 • nehodnoceno: 3 % tj. 5 občanů

Celkový přehled spokojenosti, obrázek se otevře v novém okně

CAF - představuje zkratku anglického názvu Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). Jedná se o jednoduchý hodnotící nástroj zlepšování kvality pro veřejnou správu, který by měl v dané organizaci probíhat v období minimálně tří let a Jablonec nad Nisou se do něj přihlásil v roce 2004. V rámci projektu CAF sám sebe úřad hodnotí v několika stovkách otázek, hledá zlepšení v jednotlivých kategoriích a každý rok sleduje dosažené změny.

Vytvořeno 7.8.2006 14:00:49 | přečteno 2839x | Petr Vitvar
load