Peníze na opravy mohou lidé získat i letos

Tisková zpráva 27. 01. 2006

Již pátým rokem vyhlašuje město možnost získat výhodné půjčky na opravy bytů a domů z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Zastupitelstvo města na svém včerejším jednání schválilo hospodaření fondu za uplynulé období a zároveň vyhlásilo další kolo žádostí o peníze. Lidé tak mohou získat výhodné půjčky na obnovu střechy, fasády, rekonstrukci topení, vybudování koupelny a WC nebo na zateplení domu, ale i na půdní vestavby či pořízení čistírny při stavbě nového domu. Splatnost půjček je 3-6 let s úrokem 4-6%.

Další informace:

  • Zůstatek fondu z roku 2005 dosáhl 30.724 tis. Kč a je v celé výši převeden do roku 2006.
  • Zdroje fondu jsou tvořeny zůstatkem z loňského roku a dále hlavně splátkami a úroky z poskytnutých půjček. Do fondu také musí město odvádět polovinu svých příjmů za prodej bytů a domů.
  • V roce 2004 bylo schváleno 26 půjček v celkovém objemu 9.065 tis. Kč.
  • Poskytnuto bylo nakonec 23 půjček v celkovém objemu 7.146 tis. Kč (z toho 11 půjček právnickým osobám a 12 půjček fyzickým osobám).
  • Nejvíce žadatelé využili titul „oprava střechy“. Z 23 poskytnutých půjček je tento titul obsažen 10x.
  • Půjčky z fondu čerpá na opravu svých domů i město.

Žádosti na rok 2006:

  • Informace pro žadatele o půjčky z fondu budou zveřejněny 1.2.2006.
  • Termín na odevzdání žádostí pro tento rok je stanoven do 24.3.2006 12,00 hodin.
  • O žádostech bude rozhodovat zastupitelstvo na svém jednání 20.4.2006. Poté budou vybraní žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy o půjčce.
Vytvořeno 30.1.2006 13:08:06 | přečteno 2640x | Bc. Milena Jelínková
load