Návrh rozpočtu na rok 2006 projednala rada města

Tisková zpráva 20. 01. 2006

Rada města včera projednala návrh rozpočtu města na rok 2006. O rozpočtu budou příští týden ve čtvrtek rozhodovat zastupitelé. Na pořad jednání se materiál k rozpočtu dostane po 10. hodině. Radní včera přijali usnesení, ve kterém zastupitelstvu doporučují schválit:

  • rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2006 v celkovém objemu 1.287.838 tis. Kč a
  • seznam investičních akcí k realizaci v roce 2006 v celkovém objemu 443.893 tis. Kč.

Další informace:

  • rozpočet města na rok 2006 je opět připraven jako vyrovnaný, celkový objem rozpočtu na rok 2006 je navrhován ve výši 1.287.838 tis. Kč, z toho provozní výdaje jsou navrženy ve výši 843.945 tis. Kč, investiční výdaje 443.893 tis. Kč,
  • návrh rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2006 prošel několika čteními, která vždy probíhala za účasti jednotlivých správců kapitol, vedoucích oddělení a ředitelů organizací, které jsou napojeny na rozpočet města, návrh byl projednán se všemi řediteli základních škol,
  • finanční výbor projednal návrh rozpočtu po závěrečném čtení dne 16. ledna 2005,
  • rozpočtové výdaje byly proporcionálně rozděleny mezi jednotlivé správce kapitol a městské organizace tak, aby byly zabezpečeny všechny funkce chodu města.
Vytvořeno 25.1.2006 10:45:43 | přečteno 2660x | Bc. Milena Jelínková